Evidence of a potential, Ph.D. thesis

Abstract: Along with the popularization of digital technologies in education from the early 1980s, there has been a practice of evaluating the effects of educational technology on educational…

Keine Zeit fürs Abwägen

Das hohe dänische Tempo bei der Digitalisierung habe seinen Preis, betont auch Jesper Balslev, Lektor an der Kopenhagener Akademie für Design und Technologie. Seiner Meinung nach grenzt die…

Forstå fremtiden

Begrebet “singularitet” er i sig selv en lidt mystisk størrelse: Det har sine rødder i matematik og astronomi og bruges kort sagt til at beskrive tilstande, der ikke…

Chaperone in the iPhone

Paper presented at a master class with Evan Selinger at the university of Roskilde in 2019. For the last four decades, political institutions have made a dramatic push…

Annoteret udgave af “Visioner og anbefalinger”

I tænketanken TeknoEtik har vi taget initiativ til at kommentere på “Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland” skrevet af det regeringsnedsatte Digitaliseringspartnerskab. Læs mere på…

En trojansk hest?

Folkeskolen er før blevet gjort til genstand for ambitiøse, digitale interventioner. Ofte har evalueringer konkluderet, at læringsudbyttet har været tvivlsomt, at meget udstyr ender med ikke at blive…

Technology Assessment in Techno-Anthropological Perspective

Article out: The Digital Potential: A Monstrous Composite? – with Søren Riis (p. 128). For 30 years or more, national governments worldwide have invested substantial funds in digital,…

13 rapporter om virtuel undervisning under corona

I en zippet mappe, til download, 36.5 mb ITU: Sammen, hver for sig: universitets-studerendes læringsstrategier under COVID19-nedlukningen CBS: Survey of educators’ and students’ experiences during the COVID-19 lockdown …

Understanding digital technologies

I have contributed to four videos on understanding digital technologies, talking about digital literacy, digital self-defense, understanding of technology and understanding of algorithms. See them om the Copenhagen…

Hvad det digitale ikke kan

»Det seneste halve år har jeg noteret, når der kom nye undersøgelser af, hvad man kunne lære om det digitale, mens der var lockdown. Der er nogle ting,…

Økonomiske rammer for IT i skolen

Hvor mange midler har den danske stat og kommuner brugt på digitalisering af skole, dagtilbud og uddannelser (og på initiativer til IT-pædagogisk oprustning)? Herunder, foreløbige bud: – I…

Kritik af den digitale fornuft

April 2018 Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digitaliseringen af vores samfund, som den har udfoldet sig i de seneste årtier især inden for uddannelsesområdet. Bogen…

4% foretrækker online undervisning

• Godt to ud af tre nystartede studerende (68 %) har modtaget online undervisning i deres første tid påstudiet, men der er stor forskel mellem sektorerne.• For det…

Undervisning i sengen

De fleste studerende oplevede under nedlukningen i foråret 2020, at de mistede motivation ved at arbejde hjemme, og at det over tid blev sværere eksempelvis at gøre sig…

Ways in which it has not

From desktop computers to laptops to digital assistants, not to mention bank teller machines, microwave ovens, cellular telephones, and ticket machines, we encounter computers in all aspects of…

Difficult to draw clear conclusions

In reviewing the included studies, it becomes clear that educational technology is not a single homogenous intervention but a broad variety of modalities, tools, and strategies for influencing…

The stuff of bits

A spreadsheet organizes and displays data items. there is no inherent reason that these should be aligned on a grid. A database doesn’t employ a grid, nor does…

Criticality

Over time, the selfsame ideologies become “hegemonic,” not because they change, but because circumstances change while the ideology becomes more and more concerned with its own preservation. What…

Solow’s Productivity Paradox

The productivity paradox refers to the slowdown in productivity growth in the United States in the 1970s and 80s despite rapid development in the field of information technology (IT) over the same period.

Deloitte, 2014

Det samlede effektiviseringspotentiale per lærer for henholdsvis forberedelse og opgaveevaluering er beregnet ved at gange procentsatsen for henholdsvis anvendelsesgrad og tidsmæssig besparelse. Dette giver for eksempelvis podcast et…

Implementering af digitale læringsplatforme

Folkeskolen er i gang med en digital omstilling, hvor der i stigende grad anvendes digitale løsninger. I forlængelse af folkeskolereformen har KL og staten indgået en aftale om…

Blufærdighed

Lærerne og lederne vurderer, at der er markante kulturelle barrierer for en øget systematisk anvendelse af digitale redskaber i undervisningen. De kulturelle barrierer er knyttet til lærernes usikkerhed…

Potentiale for at udnytte muligheder bedre

Undersøgelsen viser eksempler på, at der er sket en markant udvikling af skolernes digitalt didaktiske beredskab. Det gælder fx den digitale kapacitet forstået som digitale platforme og læremidler…

Digitale læremidlers rolle i folkeskolereformen

It har et stort potentiale i forhold til mange af de proces- og strukturelementer, der kendetegner god undervisning og samarbejde herom, fx portefølje,videndeling, målstyring, evaluering og en tydelig…

Eleverne er presset

Eleverne er presset, hvad angår deres sociale trivsel. Knap halvdelen siger, at de ikke føler sig glade. Næsten alle (92%) savner deres venner og kammerater og næsten lige…

Tre analytiske distinktioner

Det er i dette lys, jeg foreslår, at vi introducerer tre analytiske distinktioner i forhold til evidensdiskursen: En skelnen mellem evidensbaseret og evidensinformeret viden gør det muligt at…

Material cultures in a lifeworld

…the third step towards a postphenomenology. It is the step away from generalizations about technologies überhaupt and a step into the examination of technologies in their particularities. It…

Fordrer en mere åben didaktik

Lærerne må håndtere mangfoldigheden af teksttyper i deres undervisning, hvilket gør det vanskeligt at forberede sig på en måde, hvor man kan have fuldt kontrol over stoffet. Dette…

A Resource for Future Pedagogies

This review shows that much of the literature supports the use of the IWBs, but does so on very flimsy evidence. The more rigorous studies that have been…

Sleep disorders, anxiety, depression

Some of the benefits identified by researchers regarding the use of ICT are as follows (Taylor, 2012), (Shirky, 2010):  – Improves visual skills and spatial capabilities– Boosts multitasking…

Those who cannot remember the past

To paraphrase the dictum of George Santayana: those who cannot remember the past, should definitely consider the opportunities in educational technology. Langdon winner Winner, L. (2009). Information technology…

Levende leksikon

Hvad angår den frie kultivering af sindets kræfter, må det bemærkes, at den hele tiden står på. Den bør egentlig rette sig mod de højere kræfter. De lavere…

That’s interesting!

QUESTION: How do theories which are generally considered interesting differ from theories which are generally considered non-interesting? ANSWER: Interesting theories are those which deny certain assumptions of their…

The onlife manifesto

We believe that societies must protect, cherish and nurture humans’ attentional capabilities. This does not mean giving up searching for improvements: that shall always be useful. Rather, we…

Teknologisk usikkerhed

Tankegangen bag ITMF om, at it og medier bevidst skal anvendes som et redskab til at understøtte læringen af centrale færdigheder (fx læsning, skrivning, regning og sprog), er…

Technology’s origins

Skinner is such a fascinating person … a fascinating/terrifying person.  I’ve spent the last couple of years spending way too much time thinking about behaviourism and thinking about Skinner’s…

Wrong drivers

I hate to sound like a broken twitter but no other successful country became good through using technology at the front end. Without pedagogy in the driver’s seat…

Sociology of expectations

While necessary to raising the profile and attract allies, disappointments are also likely because of the specific structure of the expectations. Early technological expectations are in many cases…

Creative resistance

…social and emotional capabilities and creativity stand out as most resistant to machine-based competition. Bjarne Corydon et al. Corydon, B., Staun, J., Bughin, J., Andersen, J. R., Lüneburg,…

Media literacy or media addiction?

As more and more new technologies get introduced into educational institutions at an earlier age, today’s research efforts indeed fail to meet a number of sound research criteria:…

Normalisant, miniaturisant, commercialisant

L’incidence de ces transformations technologiques sur le savoir semble être considérable. Il s’en trouve ou s’en trouvera affecté dans ses deux principales fonctions: la recherche et la transmission…

There are no two cultures

When you go to a conference or a talk on humanities and technology, you always hear people quoting C.P. Snow’s thesis that in modern society there has been…

Selling tech to teachers: education trade shows as policy events

Digital technology is an expanding area of education policy. There is growing interest, therefore, in how networks of corporate and state policy actors implicit in the formation of…

Assessment Experiences (Brazil)

These seven dimensions of results clearly show the wide potential and diversity of the impact that digital technologies may have in the school universe. Theassessment must back projects…

What’s not to like?

Antallet af likes handler ofte om mere end, hvor mange der egentlig ’synes godt om’ nogen eller noget. Mange likes er et kraftigt signal til algoritmer om, at…

Tid til at stoppe op

Vi har drevet den digitale udvikling frem i bedste mening. Vi har gjort investeringerne i en tro på fremskridtet, og vi har villet det bedste for vores børn….

Glostrup kommune evaluering

• Færdighedstræning fungerer fint i onlineundervisningen, mens dannelsesopgaven og den sammenhængende og dybere faglighed generelt er mere udfordret. • Alle lærere har fået nye/flere erfaringer med digital undervisning. Alene…

Hyper-ecstasy

When I was working as a computer scientist, I was sometimes astonished by how fast we have been moving, especially when you listened to the grant rhetorics of…

World class

While the discourse of myth is about the denial or destruction of the past, the discourse of meaninglessness is about the ultimate in collateral damage: the destruction of…

Goodhart’s law

Goodhart’s law is an adage named after economist Charles Goodhart, which has been phrased by Marilyn Strathern as “When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.”[1]One way…

Bruger ikke satellitbaseret data

Mange videregående uddannelser bruger ikke satellitbaseret Big Data fra EU’s satellitprogrammer i tilstrækkelig grad i undervisningen. Det er på trods af, at disse data er af høj kvalitet…

Les Weblogs

Les Weblogs, Jesper Balslev & Jens Winther. Compétences Micro (2004)

What our brain wants

We are right to assert that the formation of each identity is a kind of resilience, in other words, a kind of contradictory construction, a synthesis of memory…

Turning on mobile learning in europe

The second barrier to mobile learning is negative social attitudes held by policy-makers, parents and teachers about the use of mobile phones in schools. Mobile phones are widely…

Unesco and new techniques in education

The present crisis in education shows that attempts to meet the demand by linear expansion are financially illusory and pedagogically outdated. In the years to come the human…

Incuriosity

On the other hand, while this is a field that likes to talk continuously about learning, it is striking how little of substance is said on the topic….

Kranzbergs six laws of technology

First Law: “Technology is neither good nor bad; nor is it neutral.” Second Law: Invention is the mother of necessity. “Every technical innovation seems to require additional technical advances in order…

Edb-teknologi og datalære, 1972

De sidste 15 års teknologiske udvikling inden for edb kan karakteriseres som særdeles markant; det gælder såvel materiel som programmel. Det ses bl.a. af udviklingen i antallet af…

Læringsudbyttet er mindre

Ser man på holdningen til virtuel undervisning, er der en overvægt af lærere i rundspørgen, som vurderer, at det ikke egner sig til undervisning under normale omstændigheder. Som…

Trods positive erfaringer

Til trods for at både undervisere og studerende har gjort sig positive erfaringer med online undervisning, opleves der fortsat en række kommunikative, sociale og praktiske begrænsninger i det…

A Rational Theory Of Miracles

If you add up the numbers and the objective data about the situation of the planet, there’s no chance that it or the human race can survive: there…

At lære vs læring

Skarpe distinktioner mellem at lære og læring: Skovmand, K., & Tanggaard, L. (2020). Hvad vi taler om, når vi taler om at lære. Hans Reitzel.

Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020

Analyse af de studerendes svar viser, at deres oplevelse af undervisningsaktiviteterne er overvejende negative. Der er dog også en del aktiviteter, hvor der er flere studerende som synes…

Student performance increases post ban

By surveying schools in four English cities regarding their mobile phone policies and combining it with administrative data, we find that student performance in high stakes exams significantly…

Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning

How does the effectiveness of online learning compare with that of face to-face instruction? Looking only at the 27 Category 1 effects that compared a purely online condition…

What’s the matter with ‘Technology Enhanced Learning’?

In most instances, when we speak of ‘technology enhanced learning’ we are in fact referring to technology enhanced teaching, and to institutional goals, rather than to the aims…

Late lessons from early warnings

There is something profoundly wrong with the way we are living today. There are corrosive pathologies of inequality all around us — be they access to a safe…

Between yes and no

Not making oneself free from power, as an autonomous subject, was the central aim, but engaging in a free relation with these powers, by understanding their workings and…

Lærer de at vente på tur

En pædagog fortæller i denne sammenhæng, hvordan hun bruger en tablet i mindre børnegrupper, hvor børnene er sammen om en pædagogisk aktivitet, fx med fokus på genkendelse af…

Invisible technologies, 1994

Our review of the evidence

…clearly demonstrates that, on average:– Online education is the fastest-growing segment of higher education and its growth is overrepresented in the for-profit sector.– A wide range of audiences…

Debris of theories

Science is no more immune to conceptual error and confusion than any other forms of intellectual endeavour. The history of science is littered with the debris of theories…

Nye roller og opgaver for uddannelsesinstitutionerne

De interviewede respondenter peger på, hvor vigtigt det er i den tidlige fase, at de ansatte har mulighed for at arbejde med og afprøve de teknologier, de rent…

Decline in teaching quality

The majority of educators report that the COVID-19 lockdown has caused a decline in the teaching quality and in students’ performances. At the same time, educators have spent…

Mød Miko

Han boltrer sig i Facebooks slaraffenland af cannabis, våben og hård porno. Artikel i Politiken, 9. November 2019

Blossom to enrich our cultures

In short, we are in a position to discover learning methods and experiences that are deeply engaging, and that I am going to say easier to accomplish because…

Creativity

The creative person is one who succeeds in displacing the quest for the forbidden knowledge into permissible curiosity. Mihaly Csikszentmihalyi Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity (1st ed.). Harper Perennial.

Afspille musik eller læse en bageopskrift

• 79% af danske daginstitutioner anvender aktivt digitale medier i det pædagogiske arbejde. • Typisk bruger børn i danske daginstitutioner (70%) max 10 minutter dagligt på skærmaktiviteter. •…

Inclusive AI Resources

A list compiled by the CITRIS Policy Lab at CITRIS and the Banatao Institute, UC Berkeley.

Debat med Ole Sejer Iversen om Teknologiforståelse

I denne episode diskuterer Jesper Balslev , lektor på KEA og Ph.d. i De politiske argumenter for at digitalisere uddannelse 1983-2015 og professor i interaktionsdesign Ole Sejer Iversen…

No progress learning from home

Despite favorable conditions, we find that students made little or no progress while learning from home. Learning loss was most pronounced among students from disadvantaged homes. Per Engzell,…

Negativ udvikling

Resultaterne i figuren nedenfor indikerer en negativ udvikling i de oplevede pædagogiske effekter af de didaktiske digitale læremidler sammenlignet med 2014. Dette ses ved, at de oplevede effekter…

Des nouveaux objets

La “vision” algorithmique ne décrit rien mais fait apparaître des corrélations prédictives – reliant entre eux des données recueillies dans des contextes temporellement hétérogènes. Ces corrélations rendent appréhendable…

Stones

To know an object is to act on it

To understand the development of knowledge we must start with an idea which seems central to me – the idea of an operation. Knowledge is not a copy…

Kan vi digitalisere os til renere grundvand?

Artikel i Politiken, 26. september 2018

Alphabet

By taking this meta-view of the entire history, we can see that what promotes the development of intellectual thought in human history is not the first alphabet or…

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne

Undersøgelsen af læremidlerne og deres anvendelse i udvalgte klasser peger på en række potentialer, som der i praksis åbnes mere eller mindre for på skolerne ved den aktuelle…

A more convincing base

My primary objective is to provide a more convincing base from which such discussions could be better pursued. However, it is clear that the dramatic skills shifts I…

Omfavne udviklingen

Digitaliseringen har potentialet til at disrupte den traditionelle måde at tilrettelægge uddannelse på Danske gymnasier: Digitaliseringsstrategi – De almengymnasiale uddannelser i den digitale tidsalder Omtale: https://www.danskegymnasier.dk/mangel-paa-sammenhaeng-i-uddannelsessystemet-bremser-unges-digitale-udvikling

Modstand mod at komme i gang

Der er hos en del lærere en stor modstand mod at komme i gang, og det er et praktisk problem, at der er en så markant forskellighed i…

Bruge teknologi kreativt og kritisk

En bedre brug af it skal også understøtte øget inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning i folkeskolen. Digitaliseringen gør det muligt at lære på…

Certainty trough

One way of approaching this might be in terms of the relationships between trust in the future and different actors’ proximity to the actual scientific work. In other…

Distribution costs

Distribution costs include the need to constantly post new content, since the volume of new content is a large factor for stickiness. Distribution costs include site design, and…

Engines of social order

For any sufficiently complex dataset, the idea that ‘the data speak for themselves’ is implausible; developers and analysts select from a wide variety of mathematical and visual methods…

Kina omfavner ny undervisningsteknologi

Kina er præget af en stor teknologiparathed, som skinner igennem på det enorme marked for e-commerce og på det store antal apps, der findes til enhver tænkelig service…

Floating Points & Pharaoh Sanders

Logic of Digital Utopianism

Utopias consider a given situation in the light of possible alternatives; as a result, observed reality first is subjected to an explicit or implicit critique and secondly depicted…

Self-propelling choice

On the one hand we encounter the idea that technological development goes forward virtually of it’s own inertia, resists any limitation, and has the character of a self-propelling,…

Digital Literacy

Recalling key tenets of theoretical debates about the term, I traced a gradual expansion of the concept’s range of address from reading and writing skills via communication in…

Assessing the effects of ICT in education

Despite the fact that education systems have been heavily investing in technology since the early 1980s, international indicators on technology uptake and use in education are missing. This…

Controversial impact

How should policy-makers decide whether computer education will achieve the particular objectives they have in mind? This study reviews a number of analyses that have already been done…

We must ask of technology

…whether it 1. Promotes justice2. Restores reciprocity3. Confers divisible or indivisible benefits4. Favours people over machines5. Whether its strategy maximises gains og minimises disaster6. Whether conservation is favoured…

Is it any different this time?

Enter information and communication technologies: compact discs and CD-ROMs, videodiscs, microcomputer-based laboratories, the Internet, virtual reality, local and wide area networks, instructional software, Macs, PCs, laptops, notebooks, educational…

Geneva 2018

Behind the Screen

At this point in our conversation, Melinda’s partner dipped back into the darkened living room in which we were meeting and chimed in with her own summation, based…

Le discours educapital

On peut resumer celle-ci en quelques points, qui se retrouvent en filigrane dans la plupart des discours des marchands d’éducation, articulant dogme libéral et neutralisation de toute forme…

Posthumanists etc

IT i Folkeskolen

It skal være et fremherskende pædagogisk værktøj i den danske folkeskole, og eleverne skal bruge computeren som et personligt redskab, hvor de kan lære med de værktøjer, de…

Digitalisering løser ikke sektorens problemer

Lærere og elever yder en kæmpe indsats for at få tingene til at lykkes så godt som muligt med nødundervisning og gradvis genåbning af skolerne. Meget er lykkedes…

20 years of EdTech

…edtech has frequently failed to address the social impact of advocating for or implementing a technology beyond the higher education sector. MOOCs, learning analytics, AI, social media—the widespread…

Amplify/reduce

Phenomenology has become a viable approach to conducting qualitative research in education. Established and popular methods include descriptive and hermeneutic phenomenology. Based on critiques of the essentialism and…

Inadaptation

L’éducation, l’instruction n’ont plus aucune “gratuité”, doivent servir efficacement. Et toutes les critiques dirigées envers l’enseignement tournent toujours autour de ceci: “On apprend des quantités de choses inutiles….

Privat lykketræf

Den aktuelle didaktiske adfærd tjener ikke sjældent til at holde eleverne i ånde i undervisningen. Alt for ofte bliver de forkælet med aflastning i stedet for at blive…

The emperor’s new clothes

The purpose of this paper is to add to the growing volume of work which adopts critical stance towards the new media afforded by ICTs. In particular we…

Inscriptions

…curriculum reform programs, including reports, curriculum and pedagogical guidance, manifestoes, pamphlets, articles, and essays, as well as websites, infographics, diagrams, interactive devices, and other multimedia. These ‘inscriptions’ are…

Multimodal potentiale

Forsøgsprojekterne viser således to forskellige muligheder for at øge elevernes faglige udbytte via brugen af teknologi: – Faglig inklusion: En række teknologier og organiseringsformer, der tillader elever, der…

Grit

Deliberate practice, operationally defined as studying and memorizing words while alone, better predicted performance in the National Spelling Bee than being quizzed by others or reading for pleasure….

Double bind

The necessary ingredients for a double bind situation, as we see it, are: 1. Two or more persons. Of these, we designate one, for purposes of our definition,…

Projekt genopLIFE truet

4. Maj. 2028: Det ambitiøse forskningsprogram “genopLIFE™” – som er internationalt førende indenfor genoplivningsteknologi – er truet efter en nylig rapport udgivet af det digitalt-etiske råd.

Bred anerkendelse

Der er bred anerkendelse af, at menneskers optimale måde at lære på er meget forskellige, men i den danske skoleverden kniber det med at anvende it til at…

Le design de la visibilité

Aussi dans: Cardon, D. (2019). Culture Numérique. SciencesPo Les Presses.

Børn og iPads

Opdatering: Dorte Ågård har gjort det her. Debatten om børn og iPads raser. For at prøve at forstå den, har jeg lavet oversigten nedenfor. Den er ufuldstændig, men…

Addiction by design

I undertake what the philosopher of technology Don Ihde has alternately called a “phenomenology of human-technology” and “materialist phenomenology”. Such an approach avoids the tendency of strict materialism…

Fjernundervisningstemperatur

Lærerne havde begrænsede forudsætninger for at gennemføre fjernundervisning. Det kan være en af årsagerne til, at omkring halvdelen af kursisterne under nedlukningen oplevede, at materialerne, undervisningen og opgaverne…

Lower levels of well-being

High school students who attended school remotely reported lower levels of social, emotional, and academic well-being (ES = 0.10, 0.08, and 0.07 standard deviations, respectively) than classmates who…

Passivity

This disregard for ‘passivity’ is, in my view, a philosophical deficiency. In Gerd Biesta’s work, for instance, we find a recent emphasis on passivity. Biesta writes that learning…

Technophilia

I’d like to think that computers are neutral, a tool like any other, a hammer that can build a house or smash a skull. But there is something…

Computing the nordic way

The societal desire for a computerised future intensified after the Second World War (and has effectively not diminished since). This desire, and the related imaginary, is often based…

Where are we going?

Regardless of the lack of a term for phronesis in our modern vocabulary, the principal objective for social research with a phronetic approach is to perform analyses and…

Finger paint

Like finger paint, blocks, and beads, computers can also be used as a “material” for making things—and not just by children, but by everyone. Indeed, the computer is…

Issues/Concerns

From a lecture by Wendell Wallach at the Villanova University Charles Widger School of Law (2019): https://vums-web.villanova.edu/Mediasite/Play/398be2773c1b47d29919dbc4a72544ed1d

Something about the digital

There is something about the digital. Most people aren’t quite sure what it is. Or what they feel about it. But something. Alexander Galloway

Cognitive detour

Perhaps modern science has succeeded to well. It has become difficult for us to recognize that much of our being does not have a cognitive and representational aspect….

Towards the learning society

The information society, notwithstanding the new knowledge techniques it heralds, raises the question of whether the educational content it carries will enhance or, on the contrary, diminish the…

Avant-garde and modernist magasines

Beautiful collection of avant-garde and modernist magasines at monoskop.org

Low oedipal energy

Incapable of renewal or overcoming, the stupid subject has low oedipal energy: he has held onto the ideas, the relics and dogmas transmitted in his youth by his…

Scottish reformation

In this paper we want to show how today’s trust or faith in statistical data acting as guiding instances of policy and (re-)ordering society – which thereby obviously…

Blik på undervisning

Et centralt mål for demonstrationsskoleprojekterne var at bidrage til en omlægning af undervisningen i en mere elevaktiv, undersøgende og samarbejdende retning. I de kvantitative undersøgelser har vi undersøgt…

Dybkjær efterlyser kritik, 1999

Lone Dybkjær efterlyser en teknologikritik som grundlag for regeringens kommende IT-politik. Nærmere betegnet i form af kritiske indlæg til Dybkjær-rapport nummer to, kaldet ‘Det Digitale Danmark’. Lone Dybkjær…

Siloed knowledge

It is concluded that studies on flipped classrooms are dominated by studies in higher education sector and are relatively local in character. The research tends not to interact…

Potentialer i forhold til læring

Anvendelse af it og digitale læremidler har en lang række potentialer i forhold til at understøtte elevernes læring. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på de barrierer,…

ICT in education: fundamental problems and practical recommendations

 This paper critically explores the intended and unintended consequences of ICT in education. Research across the sciences has found that ICT is neither benign nor neutral in its…

PARIS 2017/2018

Forløbet bobler med potentialer

Forløbet giver kun mening i det digitale mediemiljø og kan kun gennemføres i det digitale mediemiljø. De forskellige former for praksis, angår alle det digitale, og er hertil…

Kaninen er del af aktiviteten

(3) Målet må altid udløse aktiviteter. Begrebet ‘mål i sigte‘ er suggestivt, fordi det præsenterer bevidstheden for afslutningen eller konklusionen på en proces. Den eneste måde, hvorpå vi…

Two-headed hammer

Man a Machine, 1748

Man is so complicated a machine that it is impossible to get a clear idea of the machine beforehand, and hence impossible to define it. For this reason,…

L’orgueil des décideurs

En ce sens, le système se présente comme la machine avant-gardiste qui tire l’humanité après elle, en la déshumanisant pour la réhumaniser à un autre niveau de capacité…

Fantasi, åndsfrihed, demokratisk dannelse

Værdier som fantasi, åndsfrihed og demokratisk dannelse har været under et vist pres gennem de seneste 15-20 år, hvor et fokus på kompetencetænkning, test, evaluering og målstyring har…

Notorisk vanskeligt

Der vises overordnet set små positive effekter af de digitale læremidler (bla. på læsning og skrivning), men der må tages forbehold for, at det generelt er notorisk vanskeligt…

Lagging behind the promise

This analysis shows that the reality in our schools lags considerably behind the promise of technology. In 2012, 96% of 15-year-old students in OECD countries reported that they…

Surviving in the modern world

To survive in the modern world, men and women must become diviners of inscrutable others, interpret the moods of secretaries of deans and CEOs, and shake-ups in the…

It cannot play the piano

Well, of course I am not my brain – for my brain is certainly not married, not a psychiatrist, and it has no children. Even worse, it does…

No impact of mobile phone bans

The influential (and only quantitative) evaluation by Beland and Murphy (2016), suggests that this is a very low-cost but effective policy to improve student performance. In particular, it…

Do not encourage critical thinking

Most of the teachers regard digital platforms for teaching as highly instrumental due to their instructional design. Instrumental teaching means that students know precisely what is expected of…

Adolescent loneliness

School loneliness increased 2012–2018 in 36 out of 37 countries. Worldwide, nearly twice as many adolescents in 2018 (vs. 2012) had elevated levels of school loneliness. Increases in…

Demonstrationsskole-forsøgene

Projekterne viser samtidig en umiddelbart overraskende sammenhæng mellem læreres negative holdning til it og innovativ undervisning. En lærer, som er skeptisk over for it, underviser mere innovativt end…

Reticence bordering on fear

Når tallene taler

Om eleverne• Der er sket et fald i elevernes faglige skoleglæde siden første kortlægning i 2015• Der sker et fald i elevernes faglige skoleglæde løbende gennem deres skoletid•…

Edu-business

This chapter moves on from where the last left off. Here we look again into the world of multinational edu-business and begin to explore the buying and selling…

Problems with evidence

Vækstteam for IKT og digital vækst

En måde at øge de digitale kompetencer på, er gennem en øget anvendelse af digitale læremidler. Det kan samtidig skabe et hjemmemarked for danske producenter, som kan udnyttes…

Mémoire de la machine vs. mémoire humaine

La mémoire de la machine triomphe dans la multitude et dans le désordre; la mémoire humaine triomphe dans l’unité des formes et dans l’ordre. Gilbert simondon Simondon, G….

Imagineering

Self-driving cars are five years away, and will be for the foreseeable future

Dansk strategi for fysiske fællesskaber

De positive biologiske, psykologiske og sociale effekter af stærke fysiske fællesskaber er veldokumenterede, men i et digitaliseret Danmark mangler vi fælles fokus på kvaliteten og vigtigheden af fysisk…

Passive attitudes, boredom, poor engagement

On the one hand, high levels of demotivation, passive attitudes, boredom, poor engagement and frustration among the students are specifically identified in this category. Examples of studies that…

Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique

Le numérique n’est pas un moyen pour les savants ou les apprenants : il constitue le nouveau milieu mnémotechnique du savoir sous toutes ses formes, au sein duquel…

Digital Dividends

Tracing back growth to a single, new technology suffers from severe measurement problems The limited number of observations relative to the seemingly open-ended list of other potential growth…

Always too late

…given the rapid pace of technological change, it seems shortsighted to base the education of the entire 21st century on the tools available today! Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe,…

Philosophical design

Abstract submitted to the “The Grammar of Things” conference in Darmstadt 2017.

Novel and controversial proposals

One of the most fascinating yet elusive aspects of cultural change is the way certain ideals and arguments acquire an almost self-evident power at particular periods, just as…

Risikovurdering

Inden for det pædagogiske felt er der nogle steder skepsis over for potentialerne i digitale adaptive læringsmidler og en bekymring for hvilken rolle underviseren efterlades ved udbredt brug…

Educational amnesia

An accomplice for the continuing amnesia about the history of education is, surprisingly enough, educational research itself. Instead of asking – What do children need? What are our…

Fjernet glæden ved at uddanne sig

70 pct. af de studerende er meget enige eller enige i, at COVID-19-situationen har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig, og 59 pct. er helt enige…

Udnytte potentialerne indenfor pædagogisk it

Vi har en ambition om, at STIL spiller en central rolle i at udvikle morgendagens læring. STIL skal levere input til ministeriets indsatsområder, når det kommer til den…

Language and Power

Notes: “Being critical means looking for explanations”.“The subject matter of the human sciences includes both social objects and beliefs about those subjects.”“Discourse and practice are both the products…

Protean character of volition

The protean character of volition is implicit in many philosophies of technology. Technologies have been associated with diverse types of will, drive, motivation, aspiration, intention, and choice. For…

Managed against checklists

Children without schools were risks to their own and the world’s future. The power of this knowledge to discursively render children as objects in their communities, assets to…

Video-conferencing fatigue

A friend made me aware of these two articles that try to explain reasons for the very special, and peculiar fatigue one can feel after video-conferencing. A Theory…

Not born to read

Let’s begin with a deceptively simple fact that has inspired my work on the reading brain over the last decade and move from there: human beings were never…

Froebel’s Gifts for the 21st century

I view Mindstorms and Crickets as Froebel’s Gifts for the 21st century, using new technologies to extend the kindergarten approach to learners of all ages. Unfortunately, they are the…

Rådgivningsgruppe for digital læring

En række eksperter i teknologiens muligheder og samfundspåvirkning skal som medlemmer af en ny rådgivningsgruppe sparre med undervisningsminister Merete Riisager om en langsigtet handlingsplan for digital læring. Første…

Institutionel futurisme

Ledelens hidtidige monopoler på viden og koordlnation forsvinder. IT-instrumenter kan give den almindeIige
medarbejder lige så stor indsigt – hvls ledelsen vel at mærke
drager de organlsatoriske konsekvenser af informationssamfundet .

In between

It is the achievement of phenomenology to have shown how subtly and variedly our consciousness in fact works, and how primitive and crude are the concepts by which…

Technology and metaphysics

The positivist philosophy that drives most of modern science and technology (and much of contemporary philosophy) takes “metaphysics” to be a meaningless quest for answers to unanswerable questions;…

Fuck Nuance

When faced with a problem that is hard to solve, or a line of thinking that requires us to commit to some defeasible claim, or a logical dilemma…

Triple-contingency!

There is promising evidence that digital tools can, where effectively used, build skills in interactivity and collaboration, critical thinking and leadership for secondary age learners.

Great moment

“It’s a great moment” for learning, says Andreas Schleicher, head of education at the OECD. “All the red tape that keeps things away is gone and people are looking for…

From fake news to junk news

The creation of a standardised market for online publics and its expansion to the long tail of the Web; the quantification of engagement through metrics of clicking and…

Real life survey

More importantly still, the deeper issue of the actual feasibility of representing ‘real life’ problems in a survey format whilst retaining and not modifying the essential problem-setting characteristics…

Strøtanke om afhængighed

Afhængigheden af sociale medier og smartphones bliver ofte diskuteret som om det er et problem der er situeret hos den enkelte. Men det er nok mere præcist at…

7 undesirable consequences of algorithms

Counterserendipity Hyperfocus Self-amplifying cascades Skill erosion Perverse feedback Date deluge Monoculture Tenner, E. (2018). The Efficiency Paradox. Alfred A. Knopf

The smartness mandate

The demo is a form of temporal management that through its practices and discourses evacuates the historical and contextual specificity of individual catastrophes and evades ever having to…

Digitale ressourcer forstyrrer eleverne

27 % af lærerne i undersøgelsen er enige eller overvejende enige i, at digitale ressourcer forstyrrer eleverne , så de har svært ved at koncentrere sig. 38 %…

Fuzzy semantics

In this article I have suggested that the grammatical ambiguity and logical fallacies entailed in the concept of technology are linked with a fetishistic perception of modern artefacts….

New pedagogies for deep learning

Global education stakeholders are working together in partnership to address a key education challenge: how educators can design and practice teaching and learning that leads to more successful…

Disruption

Silicon Valley is famous for ‘disrupting’ business models and whole industries through innovative technology: this language – of technological disruption – is also a coded way of saying…

Commoditization of scholarship

One of the strangest projects of privatization and commodification in the early twentieth-first century has been the movement to commoditize scholarship. Two versions have been surprisingly powerful. In…

Ingen ideologisk præget modstand

Hos lærerne findes ingen ’ideologisk’ præget modstand mod at integrere IKT i undervisningen. Lærernes IKT-kompetencer er dog meget forskellige. kjeld sten iversen & carsten rønn Københavns Kommune (2016)….

Quatre familles d’algorithmes

Cardon, D. (2019). Culture Numérique. SciencesPo Les Presses.

Det kan derfor ikke konkluderes

De kvantitative og kvalitative datakilder indikerer samlet set, at elevernes kompetencer i teknologiforståelse er blevet styrket i løbet af forsøgsperioden. Det gælder på tværs af elever, som har…

The Digital Competence Framework 2.0

DigComp 2.0 identifies the key components of digital competence in 5 areas which can be summarised as below: Information and data literacy: To articulate information needs, to locate and…

Langsigtet kapacitetsopbygning

At etablere et nationalt forsknings- og videnscenter om teknologiforståelse. Videncenteret skal fremsynet koble praksisudvikling, følgeforskning og anvendt forskning i et forskningsfelt med internationalt format. Centret skal sikre et…

Sammen, hver for sig

Som tidligere nævnt kæmpede en del studerende med at fastholde motivation og koncentration under nedlukningen, og i det følgende udfoldes to strategier for studerendes håndtering af netop denne…

Tidligt i livet

Det er afgørende, at de basale digitale kompetencer etableres tidligt i livet. Alle børn og unge, der forlader grundskolen og ungdomsuddannelser skal således have basale digitale kompetencer og…

Impact on learning

Yet achieving any degree of confidence or certainty over a discernable ‘cause-and-effect’ relationship between technology and learning is nigh on impossible. Put simply, it has proved tremendously difficult…

Curious rituals

Scientism

The problem isn’t the scientific description or analysis of presence-at-hand per se; Heidegger is not anti-science. The problem is scientism, the view that science gives us the whole…

Verbal danger-signals

We shall take, then, for our first examples some utterances which can fall into no hitherto recognized grammatical category save that of ‘statement’, which are not nonsense, and…

Realising the potential of technology in education

Yet all too often technology initiatives have failed to deliver value for money and, crucially, failed to have a positive impact. We know that not all education settings…

Alien belief systems

Reason is a great naturalizer, and public reason naturalizes much that seems arbitrary in politics. Once we are persuaded of the reasonableness of an argument or action, it…

Dresden 2020

Club special

Where is the theory?

Critics often characterise the study of educational technology as under-theorised. To test this assertion and to determine the extent of this criticism, the present paper reports an in-depth…

AIed

Based on the combination of these models with data analytics and machine learning processes, Pearson’s proposed vision of AIed includes the development of intelligent tutoring systems (ITS) which…

Higher Ed’s Dark Secret

The proof of that is in the pudding. In general, completely online programs, especially those in the for-profit sector, have had poor earnings outcomes.11 In 2019, research by George…

Udbygning af edb-kapacitet, 1983

Siden 1969 har udbygningen af edb-kapacitet for forskning og videregående uddannelse i Danmark fundet sted på grundlag af principper og forslag, der blev fremlagt i betænkning nr. 523…

Emperor’s new clothes

Our core message is that when we look at both the past and present, the technology has been a great deal like the emperor’s new clothes—while the gadgetry…

Hidden strategies

By making an implicit demarcation between the two concepts (your) ‘data’ and (collected) ‘information’ Google can disguise the presence of a business model for online marketing and, at…

When deployed skillfully […] can

Digital technology, when deployed skillfully, equitably and effectively by educators, can fully support the agenda of high quality and inclusive education and training for all learners. It can…

Urgent research priorities

The key issues arising from the mapping of commercialisation and privatisation of education in the context of Covid-19 point to a number of urgent research priorities: • Studies…

Selvvirksomhed

Dannelsens første moment bliver i de grundlæggende tekster defineret ved følgende begreber: selvbestemmelse, frihed, emancipation, autonomi, myndighed, fornuft, selvvirksomhed. Dannelse forstås altså som evne til fornuftig selvbestemmelse, der…

Lack of motivation

This lack of motivation was linked to contextual issues which included: family obligations, e.g., looking after siblings or helping out at home or on the farm; distractions like…

Zombie-like, into a digital welfare dystopia

A bit off-topic (digitization of the welfare state), but an interesting choice of words, considering the type of publication: The digital welfare state is either already a reality…

Delrapport 1 (EMU)

Lærerne oplevede især, at platformen medførte en standardiseret tilgang til undervisning, fordi den var designet ud fra best practice-eksempler. Snarere end at understøtte professionel frihed og dømmekraft oplevede…

Dannelse i et digitaliseret samfund

Der er stort samfundsmæssigt fokus på de såkaldte STEM uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics), og en fortsat udvikling af det digitale samfund sættes ofte lig med fokuserede…

What are teachers worried about?

What are teachers worried about in students? • 84% believe that digital technologies are a growing distraction in the learning environment. More than nine of ten educators think…

Political symbols of policy

Laptops for students reveal a number of important ways that private technology companies have become increasingly integral parts of education systems during Covid-19. They are the recipients of…

Cinema

We suggest blended learning etc

We suggest setting up a nationwide workforce plan in which expected needs are broken down in detail and expected necessary skills forecast. In Denmark, the public debate indicates…

Forskel tiltager kraftigt

I denne analyse viser vi stærke indikationer på, at coronakrisen har været til særlig ugunst for de fagligt svage 9. klasseelever, der dimitterede i sommeren 2020. Vi påviser,…

Betydeligt fald

Overordnet set finder undersøgelsen et ganske betydeligt statistisk signifikant fald i dygtigheden blandt danske 4.-klasseelever i matematik fra 2015 til 2019. Mens de danske elever i 2019 i…

Universalisme

Med udbredelsen af globale sammenligninger af de nationale skole- og uddannelsespræstationer i regi af transnationale organisationer som OECD, UNESCO, IEA og EU er der opstået en art pædagogisk…

Re-engineering humanity

We could focus on some specific intelligence-related characteristics that have often been identified in the definitional debates about what makes us human. Here is a short list of…

Aula og Amazon

Det er meget nemt at indtage en kritisk position over for et projekt af Aulas størrelse og kompleksitet, når man ikke er inde i forholdene: kravspecifikationer som formuleret…

Critiquer

Critiquer signifie en premier lieu distinguer, faire voire des différences dans ce qui se présente, pris à sa valeur faciale comme amalgamé, obscur ou non maîtrisable. Luc boltanski…

Cybernetic pedagogy?

I’m pretty happy to have gotten this website up and running. It has become a cognitive prosthetic of great value to me – first of all because I…

Positioner i skærmdebatten

Dorte Ågård har udgivet “Skærme i skolen“. I den har hun to skemaer der prøver at dele de forskellige forskningspositioner op i “De digitaliseringsbegejstrede”, “Dansk Medieforskning” og “Digitaliseringskritikerne”…

Den digitale fornuft underminerer den menneskelige fornuft

Skepsis i forhold til it’s konsekvenser

Lærernes holdning til it har udviklet sig betragteligt siden ICILS blev søsat i 2013. I den første undersøgelse var danske lærere blandt de mindst negative, når man sammenlignede…

Music industry as potential model

New this year to the NMC Horizon Project and to the list of top challenges facing Scandinavian education is the focus on how schools can learn from the…

Ready-made remedy

We have no wish to denigrate or criticize online distance education, but rather, the aim of this brief editorial is twofold. First, we want to raise a series…

Grundlagenstudien

Les sciences naturelles et les sciences humaines se rapprochent de plus en plus; ce rapprochement est une consequence des tendances metodologiques appelees cybernetique. L’introduction en esthetique de termes…

Analyse af markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelserne

Deloitte har indsamlet en række nøgletal og informationer om størrelsen på markedet for digitale læremidler. Baseret på disse nøgletal estimeres det groft, at der anvendes i størrelsesordenen 30-60…

Suckers for change

Even though every innovation is judged on economic grounds, at least to some degree, by its potential adopters, every innovation also has at least some degree of status…

The wheels of education

Despite heavy national investments and transnational advocacy, the promises of the innovative potentials of a digital transition in education have, with a few notable exceptions, remained exactly that:…

Digitalisering kan bidrage til øget kvalitet

– Nitten ud af tyve lærere i undersøgelsen mener, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til, at skolen udfordrer alle elever, så…

The knowledge we have lost in information

It is important to understand how this refracted the very notion of radical ignorance as a natural state of being for humankind in the later political economy of…

Blindness in seeing

Should one have the ambition of scanning learning processes in situ and in actu in a school class for just one hour, it would not be enough to…

It og digitale medier er kommet for at blive

Flere dagtilbud oplever, at digitale redskaber rummer unikke muligheder i forhold til at udvikle børnenes sans for demokrati og medbestemmelse. […] Der er dermed sket en udvikling, der…

The shortcomings of educators

Neoliberal commentators place primary blame on the shortcomings of educators [9]. They emphasize that teachers have relatively high rates of absenteeism [10], often fail to cover their curriculum over the…

Crude criteria

There is thus a strong methodological case for emphasizing the need to assign explicitly evaluative weights to different components of quality of life (or of well-being) and then…

Algorithmic world view

The rapid shift to online teaching and learning during the COVID-19 pandemic has accelerated the penetration of an algorithmic world view into education systems around the world. Promoted…

Baumols cost disease

Baumol’s Cost Disease is the inevitable escalation of the real costs that occur in labour-intensive industries like the arts, health care and education. The labour costs in these…

Former au numérique ou fournir de l’attention aux GAFAM?

Qu’est-ce qui caractérise le Danemark face à l’introduction du numérique?C’est l’avant-garde internationale de l’adoption des technologies d’apprentissage. Il y a plusieurs indicateurs montrant ça; notamment en 2009, le…

Singularismen

Som filosofisk antropologi er singularismen et eksempel på samme antihumanisme som stod stærkt i det 20. århundrede. Det er marxismens og Homo Fabers ide om mennesket som produkt…

Pris de vitesse

Dans la disruption, aucune élaboration de tels dispositifs n’est plus possible: tout au contraire, la barbarie propre a l’absence d’époque consiste à toujours prendre de vitesse tels dispositifs,…

Misunderstanding toll

I have learned, from a now forty-plus-year history of published books, that if one accepts the title of ‘phenomenologist’ prices have to be paid, as previously noted. These…

Konference 20. Oktober 2020

Kan en større del af de videregående uddannelser og børns skolegang i de mindre klasser flyttes over på digitale platforme? Bestræbelsen har længe været i gang og har…

December 2020

Forsvaret i februar gik godt, salen med 130 pladser var fyldt, og der kom mange gode spørgsmål fra Neil Selwyn, Cathrine Hasse og Ernst Schraube. Er blevet glædeligt…

This-worldly conception

Phenomenology endorses a this-worldly conception of objectivity and reality and seeks to overcome the scepticism that argues that the way the world appears to us is compatible with…

Computers to generate human capital

This article has identified that the OECD elected to deal with educational technology on account of its predominant styles of reasoning, namely, that the world was increasingly beginning…

Solution-centered Edtech

In an age in which EdTech has been incorporated into the circuits of capitalism, the argument that somehow public education has failed in its mission and that it…

Structure, culture, personnalité, nature

Rosa, H. (2010). Accelération. La découverte.

Dark matter

Thus a crucial difficulty in anticipating futures lies in long-term shifts in structures of feeling, of thought as felt and feeling as thought. So when I argue for…

Institutional isomorphism

We ask, instead, why there is such startling homogeneity of organizational forms and practices; and we seek to explain homogeneity, not variation. In the initial stages of their…

Lavere end normalt

I analyse af datamaterialet tegner der sig et billede af, at læringsudbyttet af undervisningen i nedlukningen vurderes at have været lavere end normalt. I spørgeskemaundersøgelsen vurderer i alt…

Klasseværelset som eksperimentarium

Nye teknologier deler en række grundlæggende fællestræk med teknologi, der ikke fungerer. […] Ved nærmere eftertanke indser man dog let, at selve potentialet for en teknologi kan være…

24 spørgsmål til professoren

Et firkantet lokale

Så langt vi kan huske tilbage, har folkeskolen og dens historiske forgængere haft som udgangspunkt, at undervisningen blev afholdt på bestemte tidspunkter i et firkantet lokale, hvor eleverne…

Kultiske tanker om adoption og potentiale og eksponentialitet

Kontinuerligt springende opmærksomhed

I dag ophæver elektroniske skriftteknologier afstand og isolation: Vi kan kommunikere overalt og altid, simultant og globalt, vi kan bære teknologien på kroppen og opkoble den til sanserne…

Ikke opmærksomme på læringspotentiale

Generelt er de studerende ikke så opmærksomme på læringspotentialet ved quizzer, og de fleste har ikke oplevet quizzer italesat på den måde før. Nogle betragter dog quizzer, der…

Acting on the belief

The meaningful question isn’t whether these technologies work as advertised. It’s whether someone believes that they do, and acts on that belief. Adam Greenfield Quoted in Selwyn, N….

Nyslået skilling

Det sande og det falske hører til en bestemt slags tanker, der har ry for at være ubevægelige og ejendommelige væsener: det ene pist, det andet pist – isoleret, fastforankret og uden forbindelse med det andet. Hertil er nu at sige, at sandheden ikke er en nyslået skilling, man bare giver ud eller kasserer ind. Der gives ikke noget falsk, så lidt som der gives noget ondt.

Innovation studies

…this paper seeks to identify the core contributions to the literature on innovation, as well as the users of this literature (as reflected in citations in scholarly journals),…

Heideggerian AI

“The best model of the world is the world itself.” rodney Brooks (quoted by hubert l. dreyfus) Dreyfus, H. L. (2013). Why Heideggerian AI Failed and How Fixing…

Computational thinking

Computational thinking has triumphed because it has first seduced us with its power, then befuddled us with its complexity, and finally settled into our cortexes as self-evident. Its…

Agnotology

The literature that discusses this feature of public discourse travels under the rubric of agnotology. It is not the study of ignorance and doubt under all their manifestations,…

Promissory data

As I realized that there was a lack of empirical support for The Graphic, I took the opportunity during a conference break to remark to a speechwriter for…

Anvendelse af digitale læremidler effektmåling

Det skal her nævnes, at der særligt er tre vigtige forbehold, som analysens resultater skal ses i lyset af: 1: Der måles på oplevet effekt, ikke reel effekt….

Unplugged approaches

In today’s highly digitalized world, we often associate computational problem-solving processes with the use of computers. Yet, solving problems computationally by designing solutions and processing data is not…

Styrker mulighed for undervisningsdifferentiering

It styrker lærerens muligheder for at undervisningsdifferentiere og giver dermed en øget mulighed i forhold til elever med særlige behov. Undersøgelser* viser, at når digitale læringsmidler bruges som…

Potential for increased motivation

Current education reform strategies are inadequate or failing. ACOT2 assumes as its starting point that time-honored yet outmoded approaches to education and education reform must be replaced with…

Human-Focused Turing Tests

Four central themes of the broader project of which this article is a part are: – when does technology (automated systems) replace or diminish our humanity?– can we…

The Four-C model

Kaufman, J. C., Beghetto, R. A., Baer, J., & Ivcevic, Z. (2010). Creativity polymathy: What Benjamin Franklin can teach your kindergartener. Learning and Individual Differences, 20(4), 380–387. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.10.001

Well-established potential

Mobile devices are often banned from schools and other centres of education, despite considerable and, in many instances, well-established potential to enhance learning. Such bans project a view…

Vækst igennem digitalisering

Nogle skoler og lærere arbejder allerede innovativt med digital teknologi. Der er heldigvis masser af ildsjæle derude. Men der er andre skoler, som kunne gøre mere. Generelt set…

No amount of technology will make a dent

I used to think that technology could help education. I’ve probably spearheaded giving away more computer equipment to schools than anybody else on the planet. But I’ve had…

Homeschooling in Norway

Our key findings are that digital home schooling to a large degree consisted of students doing individual tasks, with limited support from their teachers, especially in the lowest…

The younger generation’s views

Drawing from the results of all participating European countries, it is important to emphasise that the variety of digital applications used for teaching is wide (among and within…

Det digitale glasloft

Afslutningsvist undersøges lærernes opfattelse af almene studiekompetencer og motivationelle aspek­ter- Her er det klart, at lærerne overordnet vurderer de studerendes almene aspekter af det at gå i gym­nasiet…

Mindre motiverede end normalt

Det Nationale Videncenter for e-læring og Tænketanken DEA har spurgt elever på 70 ungdomsuddannelser om deres erfaringer med undervisning under Corona-krisen. Flere end 12.000 har svaret, og to…

Le prolétariat du clic

Si ces analyses semblent encore pertinentes, c’est parce que le capitalisme des plateformes a abondamment recours à la même vieille ruse qu’utilisaient les propriétaires manufacturiers du siècle passé:…