Category: Education

Digital Literacy

Recalling key tenets of theoretical debates about the term, I traced a gradual expansion of the concept’s range of address from reading and writing skills via communication in…

Educational amnesia

An accomplice for the continuing amnesia about the history of education is, surprisingly enough, educational research itself. Instead of asking – What do children need? What are our…

Novel and controversial proposals

One of the most fascinating yet elusive aspects of cultural change is the way certain ideals and arguments acquire an almost self-evident power at particular periods, just as…

Grit

Deliberate practice, operationally defined as studying and memorizing words while alone, better predicted performance in the National Spelling Bee than being quizzed by others or reading for pleasure….

Real life survey

More importantly still, the deeper issue of the actual feasibility of representing ‘real life’ problems in a survey format whilst retaining and not modifying the essential problem-setting characteristics…

Startled animals

I repeatedly noticed how hard it was for me to observe absence-in-class during group work: As soon as I left my position at the back of the classroom…

Tre analytiske distinktioner

Det er i dette lys, jeg foreslår, at vi introducerer tre analytiske distinktioner i forhold til evidensdiskursen: En skelnen mellem evidensbaseret og evidensinformeret viden gør det muligt at…

Kaninen er del af aktiviteten

(3) Målet må altid udløse aktiviteter. Begrebet ‘mål i sigte‘ er suggestivt, fordi det præsenterer bevidstheden for afslutningen eller konklusionen på en proces. Den eneste måde, hvorpå vi…

Udbygning af edb-kapacitet, 1983

Siden 1969 har udbygningen af edb-kapacitet for forskning og vidergående uddannelse i Danmark fundet sted på grundlag af principper og forslag, der blev fremlagt i betænkning nr. 523…

Inadaptation

L’éducation, l’instruction n’ont plus aucune “gratuité”, doivent servir efficacement. Et toutes les critiques dirigées envers l’enseignement tournent toujours autour de ceci: “On apprend des quantités de choses inutiles….

7 undesirable consequences of algorithms

Counterserendipity Hyperfocus Self-amplifying cascades Skill erosion Perverse feedback Date deluge Monoculture Tenner, E. (2018). The Efficiency Paradox. Alfred A. Knopf

Edu-business

This chapter moves on from where the last left off. Here we look again into the world of multinational edu-business and begin to explore the buying and selling…

Déclencheurs de rêves

Les textes littéraires sont donc des déclencheurs de rêves éveillés, qui permettent de faire un retour sur, de prolonger, d’accompagner ou de préparer l’action. Loin d’être une activité…

Philosophical design

Abstract submitted to the “The Grammar of Things” conference in Darmstadt 2017.

To know an object is to act on it

To understand the development of knowledge we must start with an idea which seems central to me – the idea of an operation. Knowledge is not a copy…

World class

While the discourse of myth is about the denial or destruction of the past, the discourse of meaninglessness is about the ultimate in collateral damage: the destruction of…

Kritik af den digitale fornuft

Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digitaliseringen af vores samfund, som den har udfoldet sig i de seneste årtier især inden for uddannelsesområdet. Bogen stiller de…

Passivity

This disregard for ‘passivity’ is, in my view, a philosophical deficiency. In Gerd Biesta’s work, for instance, we find a recent emphasis on passivity. Biesta writes that learning…

Levende leksikon

Hvad angår den frie kultivering af sindets kræfter, må det bemærkes, at den hele tiden står på. Den bør egentlig rette sig mod de højere kræfter. De lavere…

The Four-C model

Kaufman, J. C., Beghetto, R. A., Baer, J., & Ivcevic, Z. (2010). Creativity polymathy: What Benjamin Franklin can teach your kindergartener. Learning and Individual Differences, 20(4), 380–387. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.10.001

Edb-teknologi og datalære, 1972

De sidste 15 års teknologiske udvikling inden for edb kan karakteriseres som særdeles markant; det gælder såvel materiel som programmel. Det ses bl.a. af udviklingen i antallet af…

AIed

Based on the combination of these models with data analytics and machine learning processes, Pearson’s proposed vision of AIed includes the development of intelligent tutoring systems (ITS) which…

Impact on learning

Yet achieving any degree of confidence or certainty over a discernable ‘cause-and-effect’ relationship between technology and learning is nigh on impossible. Put simply, it has proved tremendously difficult…

Digital Demens

Opbygningen af hjernen gennem hele livet. Opadgående og nedadgående kurve (fremhævet i gråt), positive og negative faktorer.

Blindness in seeing

Should one have the ambition of scanning learning processes in situ and in actu in a school class for just one hour, it would not be enough to…

Lars Qvortrup 1983

“Hvis der skal udvikles datamatformidlede og datamatunderstøttende undervisningssystemer – og som sagt er de nationale demografiske argumenter herfor ikke stærke – så må minimumskravet være, at der etableres et udviklingsarbejde, hvor det er udviklingspsykologer, dannelsesteoretiekre, uddannelsessociologer, der fører det store ord, og hvor der hele tiden sikres en brugerdialog – med pædagoger og elever – med indbygget vetoret.

Two-headed hammer

No amount of technology will make a dent

I used to think that technology could help education. I’ve probably spearheaded giving away more computer equipment to schools than anybody else on the planet. But I’ve had…