Tag: 2014

Human-Focused Turing Tests

Four central themes of the broader project of which this article is a part are: – when does technology (automated systems) replace or diminish our humanity?– can we…

Deloitte, 2014

Det samlede effektiviseringspotentiale per lærer for henholdsvis forberedelse og opgaveevaluering er beregnet ved at gange procentsatsen for henholdsvis anvendelsesgrad og tidsmæssig besparelse. Dette giver for eksempelvis podcast et…