Tag: management

Institutionel futurisme

Ledelens hidtidige monopoler på viden og koordlnation forsvinder. IT-instrumenter kan give den almindeIige
medarbejder lige så stor indsigt – hvls ledelsen vel at mærke
drager de organlsatoriske konsekvenser af informationssamfundet .

The smartness mandate

The demo is a form of temporal management that through its practices and discourses evacuates the historical and contextual specificity of individual catastrophes and evades ever having to…