Afslutningsvist undersøges lærernes opfattelse af almene studiekompetencer og motivationelle aspek­ter- Her er det klart, at lærerne overordnet vurderer de studerendes almene aspekter af det at gå i gym­nasiet (arbejde selvstændigt, samarbejde, fordybe sig) som samme niveau som tidligere år. Elevernes motivationelle aspekter (lyst, motivation, glæde) vurderes dog som dårligere end tidligere år. Og lige un­der en femtedel vurderer, at eleverne ikke er i stand til at fortsætte den faglige udvikling på det relevante niveau, når årets undervisning afsluttes.

[…]

Det er blevet mere mekanisk og mindre luftbårent/filosofisk: tanken og kommunikationen stødte i mod det digitale glasloft!

Ane Qvortrup, Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Eva Lykkegaard & Anke Piekut

Qvortrup, A., Christensen, T. S., Hobel, P., Lykkegaard, E., & Piekut, A. (2021). Faglighed i gymnasiet efter COVID-19. https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/ikv/centre/center+for+gymnasieforskning/rapport_gymnasietfaglighedeftercovid19-final.pdf

Rapport_GymnasietFaglighedEfterCOVID19-FINAL