27 % af lærerne i undersøgelsen er enige eller overvejende enige i, at digitale ressourcer forstyrrer eleverne , så de har svært ved at koncentrere sig. 38 % er omvendt uenige eller overvejende uenige i dette (35 % er hverken enige eller uenige)

Børne og undervisningsministeriet, styrelsen for IT og læring

Lærerens digitale hverdag – kvantitativ kortlægning. (2021).

210512-Rapporten-Laererens-digitale-hverdag