Teknologiforståelse

Jeg er blevet interesseret i hvordan vi udvikler et grønt tillæg til teknologiforståelse, og/eller til hvordan man supplerer faget med forståelse for de positive effekter ved digital ikke-brug….

TTT: Det Teknologiske Totalangreb på Tænkning

Man kunne sagtens forestille sig digitale algoritmer, der havde til hensigt at styrke demokratidueligheden – men bare fordi det er en potentiel mulighed, betyder det ikke at ATK’er…

Fuck chatGPT – m Svend Brinkmann

Nu kan man spørge en chatbot, der virker til at være mindst ligeså klog som os selv, og få svar på det meste. I et utal af medier…

Cybersundhed podcast

Kronik: Eksperter – Der er klart forskningsmæssigt belæg for at begrænse børns skærmbrug

Der er en stor mængde forskning, som påviser negative sammenhænge mellem digitale medier, trivsel og læring. I denne kronik vil vi præsentere centrale dele, som stammer fra en…

Towards digital disconnection

The emergence of the field of digital disconnection studies could offer novel approaches to understanding the relationship between education and technology. Our hypothesis is that digital disconnection literature…

Using apps to audit their students’ moods

Their practice is very Silicon Valley–like. They preach data transparency but have none themselves,” says Jesper Balslev, a research consultant at the Copenhagen School of Design and Technology,…

Analogiseringsstyrelsen

Analogiseringsstyrelsen blev etableret i 2018 som en satirisk, men også dybt seriøst ment ’modinstitution’ til Digitaliseringsstyrelsen (Finansministeriets apparat til at gøre Danmark digitalt). I denne bog kan du…

Fra vision til virkelighed (DK4)

Debat med om Kim Stensdal fra Dansk IT om et digitalt Europa. Vært: Christian Foldager

Ekstremt Online

Is the current use of ICT in education in Denmark warranted by Corona-evaluations?

Jesper Balslev, research consultant and Ph.D., Copenhagen School of Design and Technology Published by “Unblackthebox”, December 2021 For the last six years I have studied policy papers on…

Annoteret udgave af “Visioner og anbefalinger”

I tænketanken TeknoEtik har vi taget initiativ til at kommentere på “Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland” skrevet af det regeringsnedsatte Digitaliseringspartnerskab. Læs mere på…

Debat med Ole Sejer Iversen om Teknologiforståelse

I denne episode diskuterer Jesper Balslev , lektor på KEA og Ph.d. i De politiske argumenter for at digitalisere uddannelse 1983-2015 og professor i interaktionsdesign Ole Sejer Iversen…

Hvad det digitale ikke kan

»Det seneste halve år har jeg noteret, når der kom nye undersøgelser af, hvad man kunne lære om det digitale, mens der var lockdown. Der er nogle ting,…

Forstå fremtiden

Begrebet “singularitet” er i sig selv en lidt mystisk størrelse: Det har sine rødder i matematik og astronomi og bruges kort sagt til at beskrive tilstande, der ikke…

En trojansk hest?

Folkeskolen er før blevet gjort til genstand for ambitiøse, digitale interventioner. Ofte har evalueringer konkluderet, at læringsudbyttet har været tvivlsomt, at meget udstyr ender med ikke at blive…

Økonomiske rammer for IT i skolen

Hvor mange midler har den danske stat og kommuner brugt på digitalisering af skole, dagtilbud og uddannelser (og på initiativer til IT-pædagogisk oprustning)? Herunder, løbende dokumentation: – I…

Keine Zeit fürs Abwägen

Das hohe dänische Tempo bei der Digitalisierung habe seinen Preis, betont auch Jesper Balslev, Lektor an der Kopenhagener Akademie für Design und Technologie. Seiner Meinung nach grenzt die…

Technology Assessment in Techno-Anthropological Perspective

Article out: The Digital Potential: A Monstrous Composite? – with Søren Riis (p. 128). For 30 years or more, national governments worldwide have invested substantial funds in digital,…

13 rapporter om virtuel undervisning under corona

I en zippet mappe, til download, 36.5 mb ITU: Sammen, hver for sig: universitets-studerendes læringsstrategier under COVID19-nedlukningen CBS: Survey of educators’ and students’ experiences during the COVID-19 lockdown …

Chaperone in the iPhone

Paper presented at a master class with Evan Selinger at the university of Roskilde in 2019. For the last four decades, political institutions have made a dramatic push…

Understanding digital technologies

I have contributed to four videos on understanding digital technologies, talking about digital literacy, digital self-defense, understanding of technology and understanding of algorithms. See them om the Copenhagen…

Evidence of a potential, Ph.D. thesis

Abstract: Along with the popularization of digital technologies in education from the early 1980s, there has been a practice of evaluating the effects of educational technology on educational…

Kritik af den digitale fornuft

April 2018 Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digitaliseringen af vores samfund, som den har udfoldet sig i de seneste årtier især inden for uddannelsesområdet. Bogen…

Digital disconnection studies: kommentar til Stine Liv på Linkedin

Indlægget kan findes her Hvor er det godt at du er begyndt at interessere dig for disconnection-studies! Det er på tide at man begynder at forholde sig metodisk…

Den store distraktion

Hvis vi skal kvalificere tænkningen om det digitale, tror jeg, det ville give mening at slippe panikken over toget, der snart kører (det har det snart gjort i…

Qvortrup forholder sig stadig ikke til substansen

Replik til et indlæg af Lars Qvortrup i Altinget den 18. oktober 2023. Vi linker til mange flere forskningsartikler og bøger på https://techogtrivsel.dk/index.php/forskning/ – hvis de giver anledning…

Learning to live both with and without

The report underscores the importance of learning to live both with and without digital technology; to take what is needed from an abundance of information but ignore what…

Pædagogisk merværdi

VISION: Infrastruktur og udstyr giver pædagogisk merværdi. Det skal bl.a være muligt at lære på anderledes og smartere måder Den digitale skole 2016-2020 – Digitaliseringsstrategi. Vejle Kommune (2016)

Referat af møde i digitaliseringspanel for dagtilbud

Der blev spurgt til formålet med at lægge indhold på Facebook, og om det var for, at forældre kan understøtte deres børns læring. Claus Berg svarede, at de…

Found to achieve less

This paper analyses the associations between computer use in schools and at home and test scores by using TIMSS data covering over 900,000 children in fourth grade. When…

Policies are not reality

Obviously, policies cannot encapsulate all organization members’ full and nuanced understanding of a focal phenomenon such as social media. Policies are therefore not ‘‘reality’’ and may not capture…

Faster pace of innovation

As education becomes increasingly digitized, educators can experiment and track alternative approaches, measure and identify what works, share their findings, and replicate the best approaches in other subjects…

Tech literacy a euphemism for addictive behaviors

‘Tech Literacy’ is a euphemism for shopping, gaming, binge watching and other monetized and addictive behaviors. Wealthy, cynical power brokers like Nicolas Negroponte, founder of MIT Media Lab,…

Caution is advised

Based on current evidence, it seems reasonable to conclude that internet use can have both positive and negative effects. Nevertheless, caution is advised before giving children extensive access…

Soylent-like solutions

Meaningful, impactful education is like this, too. It’s not just a matter of rote learning, of memorizing facts, or of internalizing certain routines. If anything, it’s also about…

Opportunities for industry

Companies and designers should recognize and explore children’s understanding of their well-being further in their own local contexts and design play experiences (content, stories, tasks) that reflect children’s…

A decade of unmet expectations

From 2010 to 2020, EdTech exploited two key educational myths to perfection. First, advocates for one-to-one initiatives confused learning engagement with learning gains. Sponsors of whole-school deployments of…

The Ambivalences of the Digital

The educational policy and educational science discourse on teaching, learning, and digitization is largely dominated by media education, IT (learning media) development, and quantitatively oriented empirical educational research….

Fra børnehave til voksenuddannelse

Teknologiforståelse er en integreret del af alle uddannelser gennem hele livet, helt fra børnehave og til voksenuddannelse. På den måde har vi beredt alle danskere på muligheder og…

A bestiary of digital monsters

· Codice Crepitus: “On the one hand, we see a wish to become less dependent on external actors – to build the capacity to ‘take home’ critical systems….

Danmarks Digitaliseringsstrategi

Det starter med vores børn og unge. Ligesom de lærer at læse og regne, skal de også tidligt i livet opbygge digitale kompetencer og forståelse for digital teknologi….

Datas potentiale

Potentialet i data fremhæves ofte i den offentlige debat om data i dag. Men hvad vil det egentlig sige, at noget har potentiale? Med inspiration fra litteratur i…

Could feminist scholarship?

Feminist scholarship could make a crucial contribution to the (until now) predominantly male computer culture by promoting recognition of the diverse ways that people think about and appropriate…

Hovedperson i egen læring

Malmö högskola gør brug af et digitalt system, der målretter information til de enkelte studerende, og har derfor meget lidt fælles information på hjemmeside og intranet. Eksempelvis er…

Technically precocious boy

We examine the work that these imaginaries do for projects such as OLPC by evoking deeply held feelings about the value of (certain types of) play, creativity, and…

Rotting brains & square eyes

This paper will explore some of the pressing issues regarding children’s use of technology. For example, do outcomes depend on the quality of media consumed, or is all…

Særlig nordisk pædagogisk tradition

Den globale udvikling stiller nye krav til arbejdsstyrkens kompetencer, og stadigt flere lande efterspørger metoder til at uddanne selvstændige, innovative, problemløsende medarbejdere og elever. Den danske tradition for…

Solving the 2-sigma problem

Adaptive technologies seek to provide equal opportunities and fulfill student needs through hyperpersonalization (McRae, 2013). A complete mapping of student data creates complete transparency of the learner and…

10 Trillion

Since 2007, the rise of markets for teaching and learning has turned education into one of the fastest growing markets worldwide, with recent prophecies suggesting a staggering $10…

Overvejelser om eget medieforbrug

Som en del af elevernes digitale kompetencer, skal de med kritisk blik kunne anvende digitale medier. Formålet er, at eleverne bliver i stand til at forholde sig reflekteret…

Restriction as low-cost policy

We find that student performance in high stakes exams significantly increases post ban, by about 0.07 standard deviations on average. These increases in performance are driven by the lowest-achieving…

Analog communication tended to fail

Of the different communication channels assessed, higher frequencies of communication via ordinary mail and deposit and pick-up at school in particular were negatively associated with the outcome variables suggesting that…

Teachology

Software and social robots that are fed constant streams of data have the greatest disruption potential for teaching and learning: it’s not just technology, it’s teachology. While we…

Cannot replace personal interactions

Within a developmentally appropriate framework, digital technologies may support a range of interactions in early education settings, including those among children and those between children and teachers, their…

In principle great promise

In principle, the use of digital technology in universities holds great promise, including transforming teaching and learning practices; widening access to non-traditional learners; reducing instructional costs; improving opportunities…

Siska på stranden med far, II

Relateret: Siska på stranden med far I

Why unguided learning does not work

While unguided or minimally-guided learning approaches are very popular and intuitively appealing, the point is made that evidence from empirical studies over the past half century consistently indicates…

Unreliability of autoinstructional aids

The introduction of computers, systems analysis, and various new media into education has been heralded as a panecea for for all the problems now facing our schools. The…

Skepsis i forhold til it’s konsekvenser

Lærernes holdning til it har udviklet sig betragteligt siden ICILS blev søsat i 2013. I den første undersøgelse var danske lærere blandt de mindst negative, når man sammenlignede…

Kontinuerligt springende opmærksomhed

I dag ophæver elektroniske skriftteknologier afstand og isolation: Vi kan kommunikere overalt og altid, simultant og globalt, vi kan bære teknologien på kroppen og opkoble den til sanserne…

Creative resistance

…social and emotional capabilities and creativity stand out as most resistant to machine-based competition. Bjarne Corydon et al. Corydon, B., Staun, J., Bughin, J., Andersen, J. R., Lüneburg,…

Kreativitet og virkelyst

Digitale teknologier indeholder et potentiale for udfoldelse af børn, unge og voksnes kreativitet og virkelyst. Ved at sætte fokus på digitalt design og elevernes kreative processer med at…

Political symbols of policy

Laptops for students reveal a number of important ways that private technology companies have become increasingly integral parts of education systems during Covid-19. They are the recipients of…

No impact of mobile phone bans

The influential (and only quantitative) evaluation by Beland and Murphy (2016), suggests that this is a very low-cost but effective policy to improve student performance. In particular, it…

Student performance increases post ban

By surveying schools in four English cities regarding their mobile phone policies and combining it with administrative data, we find that student performance in high stakes exams significantly…

Bruger ikke satellitbaseret data

Mange videregående uddannelser bruger ikke satellitbaseret Big Data fra EU’s satellitprogrammer i tilstrækkelig grad i undervisningen. Det er på trods af, at disse data er af høj kvalitet…

Vækst igennem digitalisering

Nogle skoler og lærere arbejder allerede innovativt med digital teknologi. Der er heldigvis masser af ildsjæle derude. Men der er andre skoler, som kunne gøre mere. Generelt set…

Positioner i skærmdebatten

Dorte Ågård har udgivet “Skærme i skolen“. I den har hun to skemaer der prøver at dele de forskellige forskningspositioner op i “De digitaliseringsbegejstrede”, “Dansk Medieforskning” og “Digitaliseringskritikerne”…

The younger generation’s views

Drawing from the results of all participating European countries, it is important to emphasise that the variety of digital applications used for teaching is wide (among and within…

Homeschooling in Norway

Our key findings are that digital home schooling to a large degree consisted of students doing individual tasks, with limited support from their teachers, especially in the lowest…

There are no two cultures

When you go to a conference or a talk on humanities and technology, you always hear people quoting C.P. Snow’s thesis that in modern society there has been…

Det kan derfor ikke konkluderes

De kvantitative og kvalitative datakilder indikerer samlet set, at elevernes kompetencer i teknologiforståelse er blevet styrket i løbet af forsøgsperioden. Det gælder på tværs af elever, som har…

Tidligt i livet

Det er afgørende, at de basale digitale kompetencer etableres tidligt i livet. Alle børn og unge, der forlader grundskolen og ungdomsuddannelser skal således have basale digitale kompetencer og…

Adolescent loneliness

School loneliness increased 2012–2018 in 36 out of 37 countries. Worldwide, nearly twice as many adolescents in 2018 (vs. 2012) had elevated levels of school loneliness. Increases in…

Great moment

“It’s a great moment” for learning, says Andreas Schleicher, head of education at the OECD. “All the red tape that keeps things away is gone and people are looking for…

Glostrup kommune evaluering

• Færdighedstræning fungerer fint i onlineundervisningen, mens dannelsesopgaven og den sammenhængende og dybere faglighed generelt er mere udfordret. • Alle lærere har fået nye/flere erfaringer med digital undervisning. Alene…

The wheels of education

Despite heavy national investments and transnational advocacy, the promises of the innovative potentials of a digital transition in education have, with a few notable exceptions, remained exactly that:…

Passive attitudes, boredom, poor engagement

On the one hand, high levels of demotivation, passive attitudes, boredom, poor engagement and frustration among the students are specifically identified in this category. Examples of studies that…

Afspille musik eller læse en bageopskrift

• 79% af danske daginstitutioner anvender aktivt digitale medier i det pædagogiske arbejde. • Typisk bruger børn i danske daginstitutioner (70%) max 10 minutter dagligt på skærmaktiviteter. •…

Froebel’s Gifts for the 21st century

I view Mindstorms and Crickets as Froebel’s Gifts for the 21st century, using new technologies to extend the kindergarten approach to learners of all ages. Unfortunately, they are the…

Do not encourage critical thinking

Most of the teachers regard digital platforms for teaching as highly instrumental due to their instructional design. Instrumental teaching means that students know precisely what is expected of…

Post-abundance

This points toward drastically curtailing the energy and resource demands associated with the production and consumption of digital technologies in the pursuit of lifelong learning. The environmental costs…

Lower levels of well-being

High school students who attended school remotely reported lower levels of social, emotional, and academic well-being (ES = 0.10, 0.08, and 0.07 standard deviations, respectively) than classmates who…

Kompetence til at tænke kritisk

Kompetencen til at tænke kritisk om konkrete problemstillinger bygger dels på færdighederne analyse og vurdering, begrundet argumentation, og problemløsning, dels på viden om den konkrete problemstilling eller fag-område….

Technology’s origins

Skinner is such a fascinating person … a fascinating/terrifying person.  I’ve spent the last couple of years spending way too much time thinking about behaviourism and thinking about Skinner’s…

Managed against checklists

Children without schools were risks to their own and the world’s future. The power of this knowledge to discursively render children as objects in their communities, assets to…

Always too late

…given the rapid pace of technological change, it seems shortsighted to base the education of the entire 21st century on the tools available today! Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe,…

Higher Ed’s Dark Secret

The proof of that is in the pudding. In general, completely online programs, especially those in the for-profit sector, have had poor earnings outcomes.11 In 2019, research by George…

Det digitale glasloft

Afslutningsvist undersøges lærernes opfattelse af almene studiekompetencer og motivationelle aspek­ter- Her er det klart, at lærerne overordnet vurderer de studerendes almene aspekter af det at gå i gym­nasiet…

Digitale ressourcer forstyrrer eleverne

27 % af lærerne i undersøgelsen er enige eller overvejende enige i, at digitale ressourcer forstyrrer eleverne , så de har svært ved at koncentrere sig. 38 %…

When deployed skillfully […] can

Digital technology, when deployed skillfully, equitably and effectively by educators, can fully support the agenda of high quality and inclusive education and training for all learners. It can…

Lærer de at vente på tur

En pædagog fortæller i denne sammenhæng, hvordan hun bruger en tablet i mindre børnegrupper, hvor børnene er sammen om en pædagogisk aktivitet, fx med fokus på genkendelse af…

Solution-centered Edtech

In an age in which EdTech has been incorporated into the circuits of capitalism, the argument that somehow public education has failed in its mission and that it…

No progress learning from home

Despite favorable conditions, we find that students made little or no progress while learning from home. Learning loss was most pronounced among students from disadvantaged homes. Per Engzell,…

Notorisk vanskeligt

Der vises overordnet set små positive effekter af de digitale læremidler (bla. på læsning og skrivning), men der må tages forbehold for, at det generelt er notorisk vanskeligt…

Zombie-like, into a digital welfare dystopia

A bit off-topic (digitization of the welfare state), but an interesting choice of words, considering the type of publication: The digital welfare state is either already a reality…

Is having more computers at school related to better performance?

Internet connectivity was strongly associated with mean reading performance at the system level. High-performing countries and economies tended to have more school computers (those available to 15-year-olds for educational…

Lack of motivation

This lack of motivation was linked to contextual issues which included: family obligations, e.g., looking after siblings or helping out at home or on the farm; distractions like…

Undervisning i sengen

De fleste studerende oplevede under nedlukningen i foråret 2020, at de mistede motivation ved at arbejde hjemme, og at det over tid blev sværere eksempelvis at gøre sig…

Dresden 2020

Turning on mobile learning in europe

The second barrier to mobile learning is negative social attitudes held by policy-makers, parents and teachers about the use of mobile phones in schools. Mobile phones are widely…

Analyse af markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelserne

Deloitte har indsamlet en række nøgletal og informationer om størrelsen på markedet for digitale læremidler. Baseret på disse nøgletal estimeres det groft, at der anvendes i størrelsesordenen 30-60…

Blik på undervisning

Et centralt mål for demonstrationsskoleprojekterne var at bidrage til en omlægning af undervisningen i en mere elevaktiv, undersøgende og samarbejdende retning. I de kvantitative undersøgelser har vi undersøgt…

The shortcomings of educators

Neoliberal commentators place primary blame on the shortcomings of educators [9]. They emphasize that teachers have relatively high rates of absenteeism [10], often fail to cover their curriculum over the…

Former au numérique ou fournir de l’attention aux GAFAM?

Qu’est-ce qui caractérise le Danemark face à l’introduction du numérique?C’est l’avant-garde internationale de l’adoption des technologies d’apprentissage. Il y a plusieurs indicateurs montrant ça; notamment en 2009, le…

Urgent research priorities

The key issues arising from the mapping of commercialisation and privatisation of education in the context of Covid-19 point to a number of urgent research priorities: • Studies…

Lavere end normalt

I analyse af datamaterialet tegner der sig et billede af, at læringsudbyttet af undervisningen i nedlukningen vurderes at have været lavere end normalt. I spørgeskemaundersøgelsen vurderer i alt…

Computers to generate human capital

This article has identified that the OECD elected to deal with educational technology on account of its predominant styles of reasoning, namely, that the world was increasingly beginning…

Computing the nordic way

The societal desire for a computerised future intensified after the Second World War (and has effectively not diminished since). This desire, and the related imaginary, is often based…

Forskel tiltager kraftigt

I denne analyse viser vi stærke indikationer på, at coronakrisen har været til særlig ugunst for de fagligt svage 9. klasseelever, der dimitterede i sommeren 2020. Vi påviser,…

Læringsudbyttet er mindre

Ser man på holdningen til virtuel undervisning, er der en overvægt af lærere i rundspørgen, som vurderer, at det ikke egner sig til undervisning under normale omstændigheder. Som…

Scottish reformation

In this paper we want to show how today’s trust or faith in statistical data acting as guiding instances of policy and (re-)ordering society – which thereby obviously…

Sammen, hver for sig

Som tidligere nævnt kæmpede en del studerende med at fastholde motivation og koncentration under nedlukningen, og i det følgende udfoldes to strategier for studerendes håndtering af netop denne…

Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020

Analyse af de studerendes svar viser, at deres oplevelse af undervisningsaktiviteterne er overvejende negative. Der er dog også en del aktiviteter, hvor der er flere studerende som synes…

Fantasi, åndsfrihed, demokratisk dannelse

Værdier som fantasi, åndsfrihed og demokratisk dannelse har været under et vist pres gennem de seneste 15-20 år, hvor et fokus på kompetencetænkning, test, evaluering og målstyring har…

43% ensomhed

Omkring 43 pct. af de studerende på de videregående uddannelser følte sig enten ensomme på studiet nogle gange, ofte eller altid i efteråret 2020. Det svarer til en…

Fjernet glæden ved at uddanne sig

70 pct. af de studerende er meget enige eller enige i, at COVID-19-situationen har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig, og 59 pct. er helt enige…

Ikke opmærksomme på læringspotentiale

Generelt er de studerende ikke så opmærksomme på læringspotentialet ved quizzer, og de fleste har ikke oplevet quizzer italesat på den måde før. Nogle betragter dog quizzer, der…

At lære vs læring

Skarpe distinktioner mellem at lære og læring: Skovmand, K., & Tanggaard, L. (2020). Hvad vi taler om, når vi taler om at lære. Hans Reitzel.

4% foretrækker online undervisning

• Godt to ud af tre nystartede studerende (68 %) har modtaget online undervisning i deres første tid påstudiet, men der er stor forskel mellem sektorerne.• For det…

Privat lykketræf

Den aktuelle didaktiske adfærd tjener ikke sjældent til at holde eleverne i ånde i undervisningen. Alt for ofte bliver de forkælet med aflastning i stedet for at blive…

Udnytte potentialerne indenfor pædagogisk it

Vi har en ambition om, at STIL spiller en central rolle i at udvikle morgendagens læring. STIL skal levere input til ministeriets indsatsområder, når det kommer til den…

Potentiale for at udnytte muligheder bedre

Undersøgelsen viser eksempler på, at der er sket en markant udvikling af skolernes digitalt didaktiske beredskab. Det gælder fx den digitale kapacitet forstået som digitale platforme og læremidler…

Modstand mod at komme i gang

Der er hos en del lærere en stor modstand mod at komme i gang, og det er et praktisk problem, at der er en så markant forskellighed i…

Grundlagenstudien

Les sciences naturelles et les sciences humaines se rapprochent de plus en plus; ce rapprochement est une consequence des tendances metodologiques appelees cybernetique. L’introduction en esthetique de termes…

Teknologisk usikkerhed

Tankegangen bag ITMF om, at it og medier bevidst skal anvendes som et redskab til at understøtte læringen af centrale færdigheder (fx læsning, skrivning, regning og sprog), er…

Engines of social order

For any sufficiently complex dataset, the idea that ‘the data speak for themselves’ is implausible; developers and analysts select from a wide variety of mathematical and visual methods…

Ready-made remedy

We have no wish to denigrate or criticize online distance education, but rather, the aim of this brief editorial is twofold. First, we want to raise a series…

Algorithmic world view

The rapid shift to online teaching and learning during the COVID-19 pandemic has accelerated the penetration of an algorithmic world view into education systems around the world. Promoted…

Aula og Amazon

Det er meget nemt at indtage en kritisk position over for et projekt af Aulas størrelse og kompleksitet, når man ikke er inde i forholdene: kravspecifikationer som formuleret…

A more convincing base

My primary objective is to provide a more convincing base from which such discussions could be better pursued. However, it is clear that the dramatic skills shifts I…

Unplugged approaches

In today’s highly digitalized world, we often associate computational problem-solving processes with the use of computers. Yet, solving problems computationally by designing solutions and processing data is not…

Emperor’s new clothes

Our core message is that when we look at both the past and present, the technology has been a great deal like the emperor’s new clothes—while the gadgetry…

December 2020

Forsvaret i februar gik godt, salen med 130 pladser var fyldt, og der kom mange gode spørgsmål fra Neil Selwyn, Cathrine Hasse og Ernst Schraube. Er blevet glædeligt…

Eleverne er presset

Eleverne er presset, hvad angår deres sociale trivsel. Knap halvdelen siger, at de ikke føler sig glade. Næsten alle (92%) savner deres venner og kammerater og næsten lige…

Trods positive erfaringer

Til trods for at både undervisere og studerende har gjort sig positive erfaringer med online undervisning, opleves der fortsat en række kommunikative, sociale og praktiske begrænsninger i det…

Langsigtet kapacitetsopbygning

At etablere et nationalt forsknings- og videnscenter om teknologiforståelse. Videncenteret skal fremsynet koble praksisudvikling, følgeforskning og anvendt forskning i et forskningsfelt med internationalt format. Centret skal sikre et…

Risici med overload

Vi skal gentænke vigtigheden af den fysiske kontekst for at skabe den bedst mulige læringsoplevelse. Vi skal endvidere gentænke det fælles sociale liv på de højere læringsanstalter som…

Betydeligt fald

Overordnet set finder undersøgelsen et ganske betydeligt statistisk signifikant fald i dygtigheden blandt danske 4.-klasseelever i matematik fra 2015 til 2019. Mens de danske elever i 2019 i…

Når tallene taler

Om eleverne• Der er sket et fald i elevernes faglige skoleglæde siden første kortlægning i 2015• Der sker et fald i elevernes faglige skoleglæde løbende gennem deres skoletid•…

Decline in teaching quality

The majority of educators report that the COVID-19 lockdown has caused a decline in the teaching quality and in students’ performances. At the same time, educators have spent…

A Rational Theory Of Miracles

If you add up the numbers and the objective data about the situation of the planet, there’s no chance that it or the human race can survive: there…

Negativ udvikling

Resultaterne i figuren nedenfor indikerer en negativ udvikling i de oplevede pædagogiske effekter af de didaktiske digitale læremidler sammenlignet med 2014. Dette ses ved, at de oplevede effekter…

Report on on education in the digital era: challenges, opportunities and lessons for EU policy design

…whereas basic education in cyber hygiene, cyber safety, data protection and media literacy must be age- and development-oriented in order to help children become critical learners, active citizens,…

Our review of the evidence

…clearly demonstrates that, on average:– Online education is the fastest-growing segment of higher education and its growth is overrepresented in the for-profit sector.– A wide range of audiences…

Fjernundervisningstemperatur

Lærerne havde begrænsede forudsætninger for at gennemføre fjernundervisning. Det kan være en af årsagerne til, at omkring halvdelen af kursisterne under nedlukningen oplevede, at materialerne, undervisningen og opgaverne…

Risikovurdering

Inden for det pædagogiske felt er der nogle steder skepsis over for potentialerne i digitale adaptive læringsmidler og en bekymring for hvilken rolle underviseren efterlades ved udbredt brug…

Belæg for forhåbninger

Studierne inden for tematikken om digitale læringsplatforme og elevers læring peger dog også på en række centrale udfordringer i forhold til at udnytte de potentialer, der er forbundet…

From fake news to junk news

The creation of a standardised market for online publics and its expansion to the long tail of the Web; the quantification of engagement through metrics of clicking and…

Strøtanke om afhængighed

Afhængigheden af sociale medier og smartphones bliver ofte diskuteret som om det er et problem der er situeret hos den enkelte. Men det er nok mere præcist at…

Digitale læremidlers rolle i folkeskolereformen

It har et stort potentiale i forhold til mange af de proces- og strukturelementer, der kendetegner god undervisning og samarbejde herom, fx portefølje,videndeling, målstyring, evaluering og en tydelig…

Anticipated outcomes

The last twenty years of research have shown that under appropriate conditions, information and communication technologies (ICT) can make a valuable contribution to improve educational outputs. Some of…

Et firkantet lokale

Så langt vi kan huske tilbage, har folkeskolen og dens historiske forgængere haft som udgangspunkt, at undervisningen blev afholdt på bestemte tidspunkter i et firkantet lokale, hvor eleverne…

Music industry as potential model

New this year to the NMC Horizon Project and to the list of top challenges facing Scandinavian education is the focus on how schools can learn from the…

New pedagogies for deep learning

Global education stakeholders are working together in partnership to address a key education challenge: how educators can design and practice teaching and learning that leads to more successful…

Where are we going?

Regardless of the lack of a term for phronesis in our modern vocabulary, the principal objective for social research with a phronetic approach is to perform analyses and…

Sleep disorders, anxiety, depression

Some of the benefits identified by researchers regarding the use of ICT are as follows (Taylor, 2012), (Shirky, 2010):  – Improves visual skills and spatial capabilities– Boosts multitasking…

We suggest blended learning etc

We suggest setting up a nationwide workforce plan in which expected needs are broken down in detail and expected necessary skills forecast. In Denmark, the public debate indicates…

Fordrer en mere åben didaktik

Lærerne må håndtere mangfoldigheden af teksttyper i deres undervisning, hvilket gør det vanskeligt at forberede sig på en måde, hvor man kan have fuldt kontrol over stoffet. Dette…

Læser ligegodt sammen eller alene om computer

Internationalt og i Sverige ser vi en positiv sammenhæng mellem skolelederens vurdering af, at digital ressourcemangel Ingen indflydelse har på undervisningen og elevernes onlinelæsescore. Derimod klarer eleverne i…

Wrong drivers

I hate to sound like a broken twitter but no other successful country became good through using technology at the front end. Without pedagogy in the driver’s seat…

Blossom to enrich our cultures

In short, we are in a position to discover learning methods and experiences that are deeply engaging, and that I am going to say easier to accomplish because…

Hidden strategies

By making an implicit demarcation between the two concepts (your) ‘data’ and (collected) ‘information’ Google can disguise the presence of a business model for online marketing and, at…

Dannelse i et digitaliseret samfund

Der er stort samfundsmæssigt fokus på de såkaldte STEM uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics), og en fortsat udvikling af det digitale samfund sættes ofte lig med fokuserede…

Technology and metaphysics

The positivist philosophy that drives most of modern science and technology (and much of contemporary philosophy) takes “metaphysics” to be a meaningless quest for answers to unanswerable questions;…

Multimodal potentiale

Forsøgsprojekterne viser således to forskellige muligheder for at øge elevernes faglige udbytte via brugen af teknologi: – Faglig inklusion: En række teknologier og organiseringsformer, der tillader elever, der…

Hvad er digitale læringsteknologier?

Der findes et stort udvalg af læringsteknologier med forskellige funktioner og anvendelsesmuligheder. De enkelte teknologiers muligheder og begrænsninger gør, at én teknologi sjældent lever op til samtlige målsætninger…

Potentialet i at formalisere videndelingen

Ekspertgruppen vurderer at der er et stort, uudnyttet potentiale i at anvende videndelingssystemerne ud over det administrative og organisatoriske niveau. […] Her vurderer ekspertgruppen at der er et…

Styrker mulighed for undervisningsdifferentiering

It styrker lærerens muligheder for at undervisningsdifferentiere og giver dermed en øget mulighed i forhold til elever med særlige behov. Undersøgelser* viser, at når digitale læringsmidler bruges som…

Potentialer i forhold til læring

Anvendelse af it og digitale læremidler har en lang række potentialer i forhold til at understøtte elevernes læring. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på de barrierer,…

It og digitale medier er kommet for at blive

Flere dagtilbud oplever, at digitale redskaber rummer unikke muligheder i forhold til at udvikle børnenes sans for demokrati og medbestemmelse. […] Der er dermed sket en udvikling, der…

Siloed knowledge

It is concluded that studies on flipped classrooms are dominated by studies in higher education sector and are relatively local in character. The research tends not to interact…

Konference 20. Oktober 2020

Kan en større del af de videregående uddannelser og børns skolegang i de mindre klasser flyttes over på digitale platforme? Bestræbelsen har længe været i gang og har…

Klasseværelset som eksperimentarium

Nye teknologier deler en række grundlæggende fællestræk med teknologi, der ikke fungerer. […] Ved nærmere eftertanke indser man dog let, at selve potentialet for en teknologi kan være…

Material cultures in a lifeworld

…the third step towards a postphenomenology. It is the step away from generalizations about technologies überhaupt and a step into the examination of technologies in their particularities. It…

Potential for increased motivation

Current education reform strategies are inadequate or failing. ACOT2 assumes as its starting point that time-honored yet outmoded approaches to education and education reform must be replaced with…

Difficult to draw clear conclusions

In reviewing the included studies, it becomes clear that educational technology is not a single homogenous intervention but a broad variety of modalities, tools, and strategies for influencing…

The onlife manifesto

We believe that societies must protect, cherish and nurture humans’ attentional capabilities. This does not mean giving up searching for improvements: that shall always be useful. Rather, we…

Assessment Experiences (Brazil)

These seven dimensions of results clearly show the wide potential and diversity of the impact that digital technologies may have in the school universe. Theassessment must back projects…

Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning

How does the effectiveness of online learning compare with that of face to-face instruction? Looking only at the 27 Category 1 effects that compared a purely online condition…

Vigtige MOOC-erfaringer

Hvad er de vigtigste erfaringer efter otte år med MOOCs? I takt med at mange videregående uddannelsesinstitutioner og platforme haropsamlet erfaringer med at udvikle og udbyde MOOCs, er…

What’s not to like?

Antallet af likes handler ofte om mere end, hvor mange der egentlig ’synes godt om’ nogen eller noget. Mange likes er et kraftigt signal til algoritmer om, at…

Ingen ideologisk præget modstand

Hos lærerne findes ingen ’ideologisk’ præget modstand mod at integrere IKT i undervisningen. Lærernes IKT-kompetencer er dog meget forskellige. kjeld sten iversen & carsten rønn Københavns Kommune (2016)….

Bruge teknologi kreativt og kritisk

En bedre brug af it skal også understøtte øget inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning i folkeskolen. Digitaliseringen gør det muligt at lære på…

Mindre motiverede end normalt

Det Nationale Videncenter for e-læring og Tænketanken DEA har spurgt elever på 70 ungdomsuddannelser om deres erfaringer med undervisning under Corona-krisen. Flere end 12.000 har svaret, og to…

Finger paint

Like finger paint, blocks, and beads, computers can also be used as a “material” for making things—and not just by children, but by everyone. Indeed, the computer is…

Amplify/reduce

Phenomenology has become a viable approach to conducting qualitative research in education. Established and popular methods include descriptive and hermeneutic phenomenology. Based on critiques of the essentialism and…

Blufærdighed

Lærerne og lederne vurderer, at der er markante kulturelle barrierer for en øget systematisk anvendelse af digitale redskaber i undervisningen. De kulturelle barrierer er knyttet til lærernes usikkerhed…

Digitalisering løser ikke sektorens problemer

Lærere og elever yder en kæmpe indsats for at få tingene til at lykkes så godt som muligt med nødundervisning og gradvis genåbning af skolerne. Meget er lykkedes…

Tid til at stoppe op

Vi har drevet den digitale udvikling frem i bedste mening. Vi har gjort investeringerne i en tro på fremskridtet, og vi har villet det bedste for vores børn….

Demonstrationsskole-forsøgene

Projekterne viser samtidig en umiddelbart overraskende sammenhæng mellem læreres negative holdning til it og innovativ undervisning. En lærer, som er skeptisk over for it, underviser mere innovativt end…

Implementering af digitale læringsplatforme

Folkeskolen er i gang med en digital omstilling, hvor der i stigende grad anvendes digitale løsninger. I forlængelse af folkeskolereformen har KL og staten indgået en aftale om…

Digital Labor

Digital labor designates value-adding activities performed by humans on Internet platforms. As a field of study, it focuses on circumstances where employer–employee relationships and modes of remuneration are…

Unesco and new techniques in education

The present crisis in education shows that attempts to meet the demand by linear expansion are financially illusory and pedagogically outdated. In the years to come the human…

Where is the theory?

Critics often characterise the study of educational technology as under-theorised. To test this assertion and to determine the extent of this criticism, the present paper reports an in-depth…

20 years of EdTech

…edtech has frequently failed to address the social impact of advocating for or implementing a technology beyond the higher education sector. MOOCs, learning analytics, AI, social media—the widespread…

Le discours educapital

On peut resumer celle-ci en quelques points, qui se retrouvent en filigrane dans la plupart des discours des marchands d’éducation, articulant dogme libéral et neutralisation de toute forme…

Towards the learning society

The information society, notwithstanding the new knowledge techniques it heralds, raises the question of whether the educational content it carries will enhance or, on the contrary, diminish the…

Well-established potential

Mobile devices are often banned from schools and other centres of education, despite considerable and, in many instances, well-established potential to enhance learning. Such bans project a view…

Mobile learning

Mobile technologies, by virtue of being highly portable and relatively inexpensive, have enormously expanded the potential and practicability of personalized learning. […] Cumulatively, intelligent mobile devices, many of…

Is it any different this time?

Enter information and communication technologies: compact discs and CD-ROMs, videodiscs, microcomputer-based laboratories, the Internet, virtual reality, local and wide area networks, instructional software, Macs, PCs, laptops, notebooks, educational…

Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique

Le numérique n’est pas un moyen pour les savants ou les apprenants : il constitue le nouveau milieu mnémotechnique du savoir sous toutes ses formes, au sein duquel…

Issues/Concerns

From a lecture by Wendell Wallach at the Villanova University Charles Widger School of Law (2019): https://vums-web.villanova.edu/Mediasite/Play/398be2773c1b47d29919dbc4a72544ed1d

Lagging behind the promise

This analysis shows that the reality in our schools lags considerably behind the promise of technology. In 2012, 96% of 15-year-old students in OECD countries reported that they…

Assessing the effects of ICT in education

Despite the fact that education systems have been heavily investing in technology since the early 1980s, international indicators on technology uptake and use in education are missing. This…

Fair amount of uncertainty

It is generally believed that ICTs can empower teachers and learners and that their overall impact is positive. There is, however, little scientific evidence of the concrete contribution…

Promissory data

As I realized that there was a lack of empirical support for The Graphic, I took the opportunity during a conference break to remark to a speechwriter for…

Digitalisering kan bidrage til øget kvalitet

– Nitten ud af tyve lærere i undersøgelsen mener, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til, at skolen udfordrer alle elever, så…

Kina omfavner ny undervisningsteknologi

Kina er præget af en stor teknologiparathed, som skinner igennem på det enorme marked for e-commerce og på det store antal apps, der findes til enhver tænkelig service…

Anvendelse af digitale læremidler effektmåling

Det skal her nævnes, at der særligt er tre vigtige forbehold, som analysens resultater skal ses i lyset af: 1: Der måles på oplevet effekt, ikke reel effekt….

IT i Folkeskolen

It skal være et fremherskende pædagogisk værktøj i den danske folkeskole, og eleverne skal bruge computeren som et personligt redskab, hvor de kan lære med de værktøjer, de…

Nye roller og opgaver for uddannelsesinstitutionerne

De interviewede respondenter peger på, hvor vigtigt det er i den tidlige fase, at de ansatte har mulighed for at arbejde med og afprøve de teknologier, de rent…

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne

Undersøgelsen af læremidlerne og deres anvendelse i udvalgte klasser peger på en række potentialer, som der i praksis åbnes mere eller mindre for på skolerne ved den aktuelle…

Delrapport 1 (EMU)

Lærerne oplevede især, at platformen medførte en standardiseret tilgang til undervisning, fordi den var designet ud fra best practice-eksempler. Snarere end at understøtte professionel frihed og dømmekraft oplevede…

Bred anerkendelse

Der er bred anerkendelse af, at menneskers optimale måde at lære på er meget forskellige, men i den danske skoleverden kniber det med at anvende it til at…

Three common myths about digital ICT in education

Myth 1: Providing schools with ICT is enough to improve education There is little evidence to sustain that investments in digital technologies have significant returns in teachers transforming…

What’s the matter with ‘Technology Enhanced Learning’?

In most instances, when we speak of ‘technology enhanced learning’ we are in fact referring to technology enhanced teaching, and to institutional goals, rather than to the aims…

The emperor’s new clothes

The purpose of this paper is to add to the growing volume of work which adopts critical stance towards the new media afforded by ICTs. In particular we…

Media literacy or media addiction?

As more and more new technologies get introduced into educational institutions at an earlier age, today’s research efforts indeed fail to meet a number of sound research criteria:…

ICT in education: fundamental problems and practical recommendations

 This paper critically explores the intended and unintended consequences of ICT in education. Research across the sciences has found that ICT is neither benign nor neutral in its…

Critical reflections on the benefits of ICT in education

While there are many reasons to remain optimistic about new initiatives to transform the learning process, it must be acknowledged that, first, traditional exam results and, indeed, possession…

Digital Dividends

Tracing back growth to a single, new technology suffers from severe measurement problems The limited number of observations relative to the seemingly open-ended list of other potential growth…

Vækstteam for IKT og digital vækst

En måde at øge de digitale kompetencer på, er gennem en øget anvendelse af digitale læremidler. Det kan samtidig skabe et hjemmemarked for danske producenter, som kan udnyttes…

Knowledge is like light

Weightless and intangible, it can easily travel the world, enlightening the lives of people everywhere. Yet billions of people still live in the darkness of poverty—unnecessarily. Knowledge about…

A Resource for Future Pedagogies

This review shows that much of the literature supports the use of the IWBs, but does so on very flimsy evidence. The more rigorous studies that have been…

Selling tech to teachers: education trade shows as policy events

Digital technology is an expanding area of education policy. There is growing interest, therefore, in how networks of corporate and state policy actors implicit in the formation of…

Video-conferencing fatigue

A friend made me aware of these two articles that try to explain reasons for the very special, and peculiar fatigue one can feel after video-conferencing. A Theory…

Dansk strategi for fysiske fællesskaber

De positive biologiske, psykologiske og sociale effekter af stærke fysiske fællesskaber er veldokumenterede, men i et digitaliseret Danmark mangler vi fælles fokus på kvaliteten og vigtigheden af fysisk…

Realising the potential of technology in education

Yet all too often technology initiatives have failed to deliver value for money and, crucially, failed to have a positive impact. We know that not all education settings…

Rådgivningsgruppe for digital læring

En række eksperter i teknologiens muligheder og samfundspåvirkning skal som medlemmer af en ny rådgivningsgruppe sparre med undervisningsminister Merete Riisager om en langsigtet handlingsplan for digital læring. Første…

What are teachers worried about?

What are teachers worried about in students? • 84% believe that digital technologies are a growing distraction in the learning environment. More than nine of ten educators think…

Omfavne udviklingen

Digitaliseringen har potentialet til at disrupte den traditionelle måde at tilrettelægge uddannelse på Danske gymnasier: Digitaliseringsstrategi – De almengymnasiale uddannelser i den digitale tidsalder Omtale: https://www.danskegymnasier.dk/mangel-paa-sammenhaeng-i-uddannelsessystemet-bremser-unges-digitale-udvikling

Fuck Nuance

When faced with a problem that is hard to solve, or a line of thinking that requires us to commit to some defeasible claim, or a logical dilemma…

Acting on the belief

The meaningful question isn’t whether these technologies work as advertised. It’s whether someone believes that they do, and acts on that belief. Adam Greenfield Quoted in Selwyn, N….

Language and Power

Notes: “Being critical means looking for explanations”.“The subject matter of the human sciences includes both social objects and beliefs about those subjects.”“Discourse and practice are both the products…

Dark pattern & manipulation

Jesper Balslev, lektor ved Københavns Erhvervsakademi, introducerer et eksperiment med en radikaliserende Facebookalgoritme og præsenterer teorier om, hvordan såkaldte dark patterns eller designet manipulation kan skabe negative sociale…

Kan vi digitalisere os til renere grundvand?

Artikel i Politiken, 26. september 2018

Mød Miko

Han boltrer sig i Facebooks slaraffenland af cannabis, våben og hård porno. Artikel i Politiken, 9. November 2019

On reflection

What this eclectic selection of passages essentially conveys is a conceptualization of reflection as a mode of thought that entails mulling over ideas that have no necessary connection…

Problems with evidence

Reticence bordering on fear

Controversial impact

How should policy-makers decide whether computer education will achieve the particular objectives they have in mind? This study reviews a number of analyses that have already been done…

Human dignity

The same problem arises in relation to the information society. The ‘information highways’ to which young people and even children will have increasingly easier access, could well find…

Les Weblogs

Les Weblogs, Jesper Balslev & Jens Winther. Compétences Micro (2004)

The Digital Competence Framework 2.0

DigComp 2.0 identifies the key components of digital competence in 5 areas which can be summarised as below: Information and data literacy: To articulate information needs, to locate and…

Digital Literacy

Recalling key tenets of theoretical debates about the term, I traced a gradual expansion of the concept’s range of address from reading and writing skills via communication in…

Disruption

Silicon Valley is famous for ‘disrupting’ business models and whole industries through innovative technology: this language – of technological disruption – is also a coded way of saying…

Not born to read

Let’s begin with a deceptively simple fact that has inspired my work on the reading brain over the last decade and move from there: human beings were never…

Børn og iPads

Opdatering: Dorte Ågård har gjort det her. Debatten om børn og iPads raser. For at prøve at forstå den, har jeg lavet oversigten nedenfor. Den er ufuldstændig, men…

Avant-garde and modernist magasines

Beautiful collection of avant-garde and modernist magasines at monoskop.org

Kranzbergs six laws of technology

First Law: “Technology is neither good nor bad; nor is it neutral.” Second Law: Invention is the mother of necessity. “Every technical innovation seems to require additional technical advances in order…

Kultiske tanker om adoption og potentiale og eksponentialitet

Behind the Screen

At this point in our conversation, Melinda’s partner dipped back into the darkened living room in which we were meeting and chimed in with her own summation, based…

Between yes and no

Not making oneself free from power, as an autonomous subject, was the central aim, but engaging in a free relation with these powers, by understanding their workings and…

Assembly lines for the spirit

Contrary to the expectations of the Italian autonomist theorists—who foresaw the coming of emancipatory futuristic feudalism, with its cognitive workers reclaiming the means of production while watching capitalists…

Those who cannot remember the past

To paraphrase the dictum of George Santayana: those who cannot remember the past, should definitely consider the opportunities in educational technology. Langdon winner Winner, L. (2009). Information technology…

Educational amnesia

An accomplice for the continuing amnesia about the history of education is, surprisingly enough, educational research itself. Instead of asking – What do children need? What are our…

Normalisant, miniaturisant, commercialisant

L’incidence de ces transformations technologiques sur le savoir semble être considérable. Il s’en trouve ou s’en trouvera affecté dans ses deux principales fonctions: la recherche et la transmission…

Den digitale fornuft underminerer den menneskelige fornuft

L’orgueil des décideurs

En ce sens, le système se présente comme la machine avant-gardiste qui tire l’humanité après elle, en la déshumanisant pour la réhumaniser à un autre niveau de capacité…

Novel and controversial proposals

One of the most fascinating yet elusive aspects of cultural change is the way certain ideals and arguments acquire an almost self-evident power at particular periods, just as…

Projekt genopLIFE truet

4. Maj. 2028: Det ambitiøse forskningsprogram “genopLIFE™” – som er internationalt førende indenfor genoplivningsteknologi – er truet efter en nylig rapport udgivet af det digitalt-etiske råd.

Solow’s Productivity Paradox

The productivity paradox refers to the slowdown in productivity growth in the United States in the 1970s and 80s despite rapid development in the field of information technology (IT) over the same period.

Anti-professionalism

What all this makes clear is that, in some significant respects, the evidence-based practice movement is anti-professional: it challenges the claims of professional practitioners – whether doctors, teachers,…

Le prolétariat du clic

Si ces analyses semblent encore pertinentes, c’est parce que le capitalisme des plateformes a abondamment recours à la même vieille ruse qu’utilisaient les propriétaires manufacturiers du siècle passé:…

Imagineering

Self-driving cars are five years away, and will be for the foreseeable future

Nyslået skilling

Det sande og det falske hører til en bestemt slags tanker, der har ry for at være ubevægelige og ejendommelige væsener: det ene pist, det andet pist – isoleret, fastforankret og uden forbindelse med det andet. Hertil er nu at sige, at sandheden ikke er en nyslået skilling, man bare giver ud eller kasserer ind. Der gives ikke noget falsk, så lidt som der gives noget ondt.

Triple-contingency!

There is promising evidence that digital tools can, where effectively used, build skills in interactivity and collaboration, critical thinking and leadership for secondary age learners.

Verbal danger-signals

We shall take, then, for our first examples some utterances which can fall into no hitherto recognized grammatical category save that of ‘statement’, which are not nonsense, and…

Agnotology

The literature that discusses this feature of public discourse travels under the rubric of agnotology. It is not the study of ignorance and doubt under all their manifestations,…

Incuriosity

On the other hand, while this is a field that likes to talk continuously about learning, it is striking how little of substance is said on the topic….

Grit

Deliberate practice, operationally defined as studying and memorizing words while alone, better predicted performance in the National Spelling Bee than being quizzed by others or reading for pleasure….

24 spørgsmål til professoren

Cognitive governance

Cognitive governance, according to Woodward, functions through the agreed values held by member nations and is a distinctive mode of influence of the OECD, as it does not…

Real life survey

More importantly still, the deeper issue of the actual feasibility of representing ‘real life’ problems in a survey format whilst retaining and not modifying the essential problem-setting characteristics…

Startled animals

I repeatedly noticed how hard it was for me to observe absence-in-class during group work: As soon as I left my position at the back of the classroom…

The stuff of bits

A spreadsheet organizes and displays data items. there is no inherent reason that these should be aligned on a grid. A database doesn’t employ a grid, nor does…

Tre analytiske distinktioner

Det er i dette lys, jeg foreslår, at vi introducerer tre analytiske distinktioner i forhold til evidensdiskursen: En skelnen mellem evidensbaseret og evidensinformeret viden gør det muligt at…

Forløbet bobler med potentialer

Forløbet giver kun mening i det digitale mediemiljø og kan kun gennemføres i det digitale mediemiljø. De forskellige former for praksis, angår alle det digitale, og er hertil…

Re-engineering humanity

We could focus on some specific intelligence-related characteristics that have often been identified in the definitional debates about what makes us human. Here is a short list of…

Introduction to phenomenology

Phenomenology is best understood as a radical anti-traditional style of philosophising, which emphasises to get to the truth of matters, to describe phenomena, in the broadest sense as…

The knowledge we have lost in information

It is important to understand how this refracted the very notion of radical ignorance as a natural state of being for humankind in the later political economy of…

Debris of theories

Science is no more immune to conceptual error and confusion than any other forms of intellectual endeavour. The history of science is littered with the debris of theories…

Kaninen er del af aktiviteten

(3) Målet må altid udløse aktiviteter. Begrebet ‘mål i sigte‘ er suggestivt, fordi det præsenterer bevidstheden for afslutningen eller konklusionen på en proces. Den eneste måde, hvorpå vi…

Udbygning af edb-kapacitet, 1983

Siden 1969 har udbygningen af edb-kapacitet for forskning og videregående uddannelse i Danmark fundet sted på grundlag af principper og forslag, der blev fremlagt i betænkning nr. 523…

Alphabet

By taking this meta-view of the entire history, we can see that what promotes the development of intellectual thought in human history is not the first alphabet or…

Human-Focused Turing Tests

Four central themes of the broader project of which this article is a part are: – when does technology (automated systems) replace or diminish our humanity?– can we…

Inadaptation

L’éducation, l’instruction n’ont plus aucune “gratuité”, doivent servir efficacement. Et toutes les critiques dirigées envers l’enseignement tournent toujours autour de ceci: “On apprend des quantités de choses inutiles….

Stones

Les trois écritures

Plus rien n’est signe, tout est signal. Plus rien n’est chose, tout est état. Plus rien n’est esprit, tout est communication. Par moments, quand la vie n’est pas…

Inscriptions

…curriculum reform programs, including reports, curriculum and pedagogical guidance, manifestoes, pamphlets, articles, and essays, as well as websites, infographics, diagrams, interactive devices, and other multimedia. These ‘inscriptions’ are…

7 undesirable consequences of algorithms

Counterserendipity Hyperfocus Self-amplifying cascades Skill erosion Perverse feedback Date deluge Monoculture Tenner, E. (2018). The Efficiency Paradox. Alfred A. Knopf

Edu-business

This chapter moves on from where the last left off. Here we look again into the world of multinational edu-business and begin to explore the buying and selling…

Distribution costs

Distribution costs include the need to constantly post new content, since the volume of new content is a large factor for stickiness. Distribution costs include site design, and…

Floating Points & Pharaoh Sanders

Cinema

Addiction by design

I undertake what the philosopher of technology Don Ihde has alternately called a “phenomenology of human-technology” and “materialist phenomenology”. Such an approach avoids the tendency of strict materialism…

The Rhythm of the Infosphere

The fragmentation and acceleration of the flow of info-stimulation, the multitasking effect and the competitive pressure that is tied to the ability to follow the rhythm of the…