Evidence of a potential, Ph.D. thesis

Abstract: Along with the popularization of digital technologies in education from the early 1980s, there has been a practice of evaluating the effects of educational technology on educational…

Kritik af den digitale fornuft

April 2018 Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digitaliseringen af vores samfund, som den har udfoldet sig i de seneste årtier især inden for uddannelsesområdet. Bogen…

Konference 20. Oktober 2020

Kan en større del af de videregående uddannelser og børns skolegang i de mindre klasser flyttes over på digitale platforme? Bestræbelsen har længe været i gang og har…

Solow’s Productivity Paradox

The productivity paradox refers to the slowdown in productivity growth in the United States in the 1970s and 80s despite rapid development in the field of information technology (IT) over the same period.

The Rhythm of the Infosphere

The fragmentation and acceleration of the flow of info-stimulation, the multitasking effect and the competitive pressure that is tied to the ability to follow the rhythm of the…

Hyper-ecstasy

When I was working as a computer scientist, I was sometimes astonished by how fast we have been moving, especially when you listened to the grant rhetorics of…

What’s not to like?

Antallet af likes handler ofte om mere end, hvor mange der egentlig ’synes godt om’ nogen eller noget. Mange likes er et kraftigt signal til algoritmer om, at…

Where are we going?

Regardless of the lack of a term for phronesis in our modern vocabulary, the principal objective for social research with a phronetic approach is to perform analyses and…

Anticipated outcomes

The last twenty years of research have shown that under appropriate conditions, information and communication technologies (ICT) can make a valuable contribution to improve educational outputs. Some of…

Fuck Nuance

When faced with a problem that is hard to solve, or a line of thinking that requires us to commit to some defeasible claim, or a logical dilemma…

Not born to read

Let’s begin with a deceptively simple fact that has inspired my work on the reading brain over the last decade and move from there: human beings were never…

Geneva 2018

Misunderstanding toll

I have learned, from a now forty-plus-year history of published books, that if one accepts the title of ‘phenomenologist’ prices have to be paid, as previously noted. These…

Selling tech to teachers: education trade shows as policy events

Digital technology is an expanding area of education policy. There is growing interest, therefore, in how networks of corporate and state policy actors implicit in the formation of…

Dybkjær efterlyser kritik, 1999

Lone Dybkjær efterlyser en teknologikritik som grundlag for regeringens kommende IT-politik. Nærmere betegnet i form af kritiske indlæg til Dybkjær-rapport nummer to, kaldet ‘Det Digitale Danmark’. Lone Dybkjær…

Critiquer

Critiquer signifie en premier lieu distinguer, faire voire des différences dans ce qui se présente, pris à sa valeur faciale comme amalgamé, obscur ou non maîtrisable. Luc boltanski…

Commoditization of scholarship

One of the strangest projects of privatization and commodification in the early twentieth-first century has been the movement to commoditize scholarship. Two versions have been surprisingly powerful. In…

Cognitive detour

Perhaps modern science has succeeded to well. It has become difficult for us to recognize that much of our being does not have a cognitive and representational aspect….

L’orgueil des décideurs

En ce sens, le système se présente comme la machine avant-gardiste qui tire l’humanité après elle, en la déshumanisant pour la réhumaniser à un autre niveau de capacité…

Siloed knowledge

It is concluded that studies on flipped classrooms are dominated by studies in higher education sector and are relatively local in character. The research tends not to interact…

Mémoire de la machine vs. mémoire humaine

La mémoire de la machine triomphe dans la multitude et dans le désordre; la mémoire humaine triomphe dans l’unité des formes et dans l’ordre. Gilbert simondon Simondon, G….

Club special

Suckers for change

Even though every innovation is judged on economic grounds, at least to some degree, by its potential adopters, every innovation also has at least some degree of status…

Double bind

The necessary ingredients for a double bind situation, as we see it, are: 1. Two or more persons. Of these, we designate one, for purposes of our definition,…

Blufærdighed

Lærerne og lederne vurderer, at der er markante kulturelle barrierer for en øget systematisk anvendelse af digitale redskaber i undervisningen. De kulturelle barrierer er knyttet til lærernes usikkerhed…

Anti-professionalism

What all this makes clear is that, in some significant respects, the evidence-based practice movement is anti-professional: it challenges the claims of professional practitioners – whether doctors, teachers,…

Singularismen

Som filosofisk antropologi er singularismen et eksempel på samme antihumanisme som stod stærkt i det 20. århundrede. Det er marxismens og Homo Fabers ide om mennesket som produkt…

Wrong drivers

I hate to sound like a broken twitter but no other successful country became good through using technology at the front end. Without pedagogy in the driver’s seat…

Delrapport 1 (EMU)

Lærerne oplevede især, at platformen medførte enstandardiseret tilgang til undervisning, fordi den var designet ud fra best practice-eksempler. Snarere end at understøtte professionel frihed og dømmekraft oplevede lærerne,…

Human dignity

The same problem arises in relation to the information society. The ‘information highways’ to which young people and even children will have increasingly easier access, could well find…

Blindness in seeing

Should one have the ambition of scanning learning processes in situ and in actu in a school class for just one hour, it would not be enough to…

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne

Undersøgelsen af læremidlerne og deres anvendelse i udvalgte klasser peger på en række potentialer, som der i praksis åbnes mere eller mindre for på skolerne ved den aktuelle…

Megaprojects paradox

Our basic, and first, proposal is that risk and accountablity should be much more centrally placed in megaproject decision making than is currently the case. We see good…

Apollo 11

Man taler tit om, hvordan nutidens smartphones er millioner af gange kraftigere end de computere der blev brugt på Apollo 11-missionen og dens månelanding. For nogen er det beviset på hvor meget fremskridt vi har gjort de seneste 48 år. Men det kan også tolkes som et vidnesbyrd om hvor lidt computerkraft der egentlig er brug for, for at nå vores højeste mål.

Potentialer i forhold til læring

Anvendelse af it og digitale læremidler har en lang række potentialer i forhold til at understøtte elevernes læring. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på de barrierer,…

Assessing the effects of ICT in education

Despite the fact that education systems have been heavily investing in technology since the early 1980s, international indicators on technology uptake and use in education are missing. This…

Deloitte, 2014

Det samlede effektiviseringspotentiale per lærer for henholdsvis forberedelse og opgaveevaluering er beregnet ved at gange procentsatsen for henholdsvis anvendelsesgrad og tidsmæssig besparelse. Dette giver for eksempelvis podcast et…

Pris de vitesse

Dans la disruption, aucune élaboration de tels dispositifs n’est plus possible: tout au contraire, la barbarie propre a l’absence d’époque consiste à toujours prendre de vitesse tels dispositifs,…

Bred anerkendelse

Der er bred anerkendelse af, at menneskers optimale måde at lære på er meget forskellige, men i den danske skoleverden kniber det med at anvende it til at…

Criticality

Over time, the selfsame ideologies become “hegemonic,” not because they change, but because circumstances change while the ideology becomes more and more concerned with its own preservation. What…

Nyslået skilling

Det sande og det falske hører til en bestemt slags tanker, der har ry for at være ubevægelige og ejendommelige væsener: det ene pist, det andet pist – isoleret, fastforankret og uden forbindelse med det andet. Hertil er nu at sige, at sandheden ikke er en nyslået skilling, man bare giver ud eller kasserer ind. Der gives ikke noget falsk, så lidt som der gives noget ondt.

Kritik af den kyniske fornuft

Faldt over disse (sporadiske) noter fra da jeg læste Peter Sloterdijk. Det er fantastiske sætninger. “Universel diffus kynisme“. “Den bitre enegænger som massefænomen“.“Kynisme  er at forsøge at betræde…

Technophilia

I’d like to think that computers are neutral, a tool like any other, a hammer that can build a house or smash a skull. But there is something…

Vigtige MOOC-erfaringer

Hvad er de vigtigste erfaringer efter otte år med MOOCs? I takt med at mange videregående uddannelsesinstitutioner og platforme haropsamlet erfaringer med at udvikle og udbyde MOOCs, er…

Digital Dividends

Tracing back growth to a single, new technology suffers from severe measurement problems The limited number of observations relative to the seemingly open-ended list of other potential growth…

Børn og iPads

Debatten om børn og iPads raser. For at prøve at forstå den, har jeg lavet oversigten nedenfor. Den er ufuldstændig, men det er altså på to-do listen at…

Levende leksikon

Hvad angår den frie kultivering af sindets kræfter, må det bemærkes, at den hele tiden står på. Den bør egentlig rette sig mod de højere kræfter. De lavere…

Invisible technologies, 1994

ICT in education: fundamental problems and practical recommendations

 This paper critically explores the intended and unintended consequences of ICT in education. Research across the sciences has found that ICT is neither benign nor neutral in its…

Cognitive governance

Cognitive governance, according to Woodward, functions through the agreed values held by member nations and is a distinctive mode of influence of the OECD, as it does not…

The Four-C model

Kaufman, J. C., Beghetto, R. A., Baer, J., & Ivcevic, Z. (2010). Creativity polymathy: What Benjamin Franklin can teach your kindergartener. Learning and Individual Differences, 20(4), 380–387. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.10.001

Promissory data

As I realized that there was a lack of empirical support for The Graphic, I took the opportunity during a conference break to remark to a speechwriter for…

24 spørgsmål til professoren

Cybernetic pedagogy?

I’m pretty happy to have gotten this website up and running. It has become a cognitive prosthetic of great value to me – first of all because I…

Kina omfavner ny undervisningsteknologi

Kina er præget af en stor teknologiparathed, som skinner igennem på det enorme marked for e-commerce og på det store antal apps, der findes til enhver tænkelig service…

Knowledge is like light

Weightless and intangible, it can easily travel the world, enlightening the lives of people everywhere. Yet billions of people still live in the darkness of poverty—unnecessarily. Knowledge about…

The stuff of bits

A spreadsheet organizes and displays data items. there is no inherent reason that these should be aligned on a grid. A database doesn’t employ a grid, nor does…

Nye roller og opgaver for uddannelsesinstitutionerne

De interviewede respondenter peger på, hvor vigtigt det er i den tidlige fase, at de ansatte har mulighed for at arbejde med og afprøve de teknologier, de rent…

Is it any different this time?

Enter information and communication technologies: compact discs and CD-ROMs, videodiscs, microcomputer-based laboratories, the Internet, virtual reality, local and wide area networks, instructional software, Macs, PCs, laptops, notebooks, educational…

Protean character of volition

The protean character of volition is implicit in many philosophies of technology. Technologies have been associated with diverse types of will, drive, motivation, aspiration, intention, and choice. For…

Potential for increased motivation

Current education reform strategies are inadequate or failing. ACOT2 assumes as its starting point that time-honored yet outmoded approaches to education and education reform must be replaced with…

Lars Qvortrup 1983

“Hvis der skal udvikles datamatformidlede og datamatunderstøttende undervisningssystemer – og som sagt er de nationale demografiske argumenter herfor ikke stærke – så må minimumskravet være, at der etableres et udviklingsarbejde, hvor det er udviklingspsykologer, dannelsesteoretiekre, uddannelsessociologer, der fører det store ord, og hvor der hele tiden sikres en brugerdialog – med pædagoger og elever – med indbygget vetoret.

A Resource for Future Pedagogies

This review shows that much of the literature supports the use of the IWBs, but does so on very flimsy evidence. The more rigorous studies that have been…

Tre analytiske distinktioner

Det er i dette lys, jeg foreslår, at vi introducerer tre analytiske distinktioner i forhold til evidensdiskursen: En skelnen mellem evidensbaseret og evidensinformeret viden gør det muligt at…

Educational amnesia

An accomplice for the continuing amnesia about the history of education is, surprisingly enough, educational research itself. Instead of asking – What do children need? What are our…

Et firkantet lokale

Så langt vi kan huske tilbage, har folkeskolen og dens historiske forgængere haft som udgangspunkt, at undervisningen blev afholdt på bestemte tidspunkter i et firkantet lokale, hvor eleverne…

Real life survey

More importantly still, the deeper issue of the actual feasibility of representing ‘real life’ problems in a survey format whilst retaining and not modifying the essential problem-setting characteristics…

Kan vi digitalisere os til renere grundvand?

Artikel i Politiken, 26. september 2018

The knowledge we have lost in information

It is important to understand how this refracted the very notion of radical ignorance as a natural state of being for humankind in the later political economy of…

Demonstrationsskole-forsøgene

Projekterne viser samtidig en umiddelbart overraskende sammenhæng mellem læreres negative holdning til it og innovativ undervisning. En lærer, som er skeptisk over for it, underviser mere innovativt end…

Ways in which it has not

From desktop computers to laptops to digital assistants, not to mention bank teller machines, microwave ovens, cellular telephones, and ticket machines, we encounter computers in all aspects of…

Omfavne udviklingen

Digitaliseringen har potentialet til at disrupte den traditionelle måde at tilrettelægge uddannelse på Danske gymnasier: Digitaliseringsstrategi – De almengymnasiale uddannelser i den digitale tidsalder Omtale: https://www.danskegymnasier.dk/mangel-paa-sammenhaeng-i-uddannelsessystemet-bremser-unges-digitale-udvikling

Mindre motiverede end normalt

Det Nationale Videncenter for e-læring og Tænketanken DEA har spurgt elever på 70 ungdomsuddannelser om deres erfaringer med undervisning under Corona-krisen. Flere end 12.000 har svaret, og to…

Des nouveaux objets

La “vision” algorithmique ne décrit rien mais fait apparaître des corrélations prédictives – reliant entre eux des données recueillies dans des contextes temporellement hétérogènes. Ces corrélations rendent appréhendable…

Scientism

The problem isn’t the scientific description or analysis of presence-at-hand per se; Heidegger is not anti-science. The problem is scientism, the view that science gives us the whole…

Digital Demens

Opbygningen af hjernen gennem hele livet. Opadgående og nedadgående kurve (fremhævet i gråt), positive og negative faktorer.

Baumols cost disease

Baumol’s Cost Disease is the inevitable escalation of the real costs that occur in labour-intensive industries like the arts, health care and education. The labour costs in these…

Language and Power

Notes: “Being critical means looking for explanations”.“The subject matter of the human sciences includes both social objects and beliefs about those subjects.”“Discourse and practice are both the products…

Towards the learning society

The information society, notwithstanding the new knowledge techniques it heralds, raises the question of whether the educational content it carries will enhance or, on the contrary, diminish the…

Those who cannot remember the past

To paraphrase the dictum of George Santayana: those who cannot remember the past, should definitely consider the opportunities in educational technology. Langdon winner Winner, L. (2009). Information technology…

Institutional isomorphism

We ask, instead, why there is such startling homogeneity of organizational forms and practices; and we seek to explain homogeneity, not variation. In the initial stages of their…

Behind the Screen

At this point in our conversation, Melinda’s partner dipped back into the darkened living room in which we were meeting and chimed in with her own summation, based…

Problems with evidence

The emperor’s new clothes

The purpose of this paper is to add to the growing volume of work which adopts critical stance towards the new media afforded by ICTs. In particular we…

Kaninen er del af aktiviteten

(3) Målet må altid udløse aktiviteter. Begrebet ‘mål i sigte‘ er suggestivt, fordi det præsenterer bevidstheden for afslutningen eller konklusionen på en proces. Den eneste måde, hvorpå vi…

Three potentialities

In a range of texts—popular, scientific, anthropological—potentiality is used to denote very different things but tends to be employed with such straightforwardness that one hardly notices slippages in…

This-worldly conception

Phenomenology endorses a this-worldly conception of objectivity and reality and seeks to overcome the scepticism that argues that the way the world appears to us is compatible with…

Den digitale fornuft underminerer den menneskelige fornuft

Vækstteam for IKT og digital vækst

En måde at øge de digitale kompetencer på, er gennem en øget anvendelse af digitale læremidler. Det kan samtidig skabe et hjemmemarked for danske producenter, som kan udnyttes…

Alien belief systems

Reason is a great naturalizer, and public reason naturalizes much that seems arbitrary in politics. Once we are persuaded of the reasonableness of an argument or action, it…

Alphabet

By taking this meta-view of the entire history, we can see that what promotes the development of intellectual thought in human history is not the first alphabet or…

What’s the matter with ‘Technology Enhanced Learning’?

In most instances, when we speak of ‘technology enhanced learning’ we are in fact referring to technology enhanced teaching, and to institutional goals, rather than to the aims…

Dansk strategi for fysiske fællesskaber

De positive biologiske, psykologiske og sociale effekter af stærke fysiske fællesskaber er veldokumenterede, men i et digitaliseret Danmark mangler vi fælles fokus på kvaliteten og vigtigheden af fysisk…

Le discours educapital

On peut resumer celle-ci en quelques points, qui se retrouvent en filigrane dans la plupart des discours des marchands d’éducation, articulant dogme libéral et neutralisation de toute forme…

Addiction by design

I undertake what the philosopher of technology Don Ihde has alternately called a “phenomenology of human-technology” and “materialist phenomenology”. Such an approach avoids the tendency of strict materialism…

Lagging behind the promise

This analysis shows that the reality in our schools lags considerably behind the promise of technology. In 2012, 96% of 15-year-old students in OECD countries reported that they…

Logic of Digital Utopianism

Utopias consider a given situation in the light of possible alternatives; as a result, observed reality first is subjected to an explicit or implicit critique and secondly depicted…

Sociology of expectations

While necessary to raising the profile and attract allies, disappointments are also likely because of the specific structure of the expectations. Early technological expectations are in many cases…

Structure, culture, personnalité, nature

Rosa, H. (2010). Accelération. La découverte.

World class

While the discourse of myth is about the denial or destruction of the past, the discourse of meaninglessness is about the ultimate in collateral damage: the destruction of…

Between yes and no

Not making oneself free from power, as an autonomous subject, was the central aim, but engaging in a free relation with these powers, by understanding their workings and…

Startled animals

I repeatedly noticed how hard it was for me to observe absence-in-class during group work: As soon as I left my position at the back of the classroom…

Human-Focused Turing Tests

Four central themes of the broader project of which this article is a part are: – when does technology (automated systems) replace or diminish our humanity?– can we…

That’s interesting!

QUESTION: How do theories which are generally considered interesting differ from theories which are generally considered non-interesting? ANSWER: Interesting theories are those which deny certain assumptions of their…

Something about the digital

There is something about the digital. Most people aren’t quite sure what it is. Or what they feel about it. But something. Alexander Galloway

Re-engineering humanity

We could focus on some specific intelligence-related characteristics that have often been identified in the definitional debates about what makes us human. Here is a short list of…

Surviving in the modern world

To survive in the modern world, men and women must become diviners of inscrutable others, interpret the moods of secretaries of deans and CEOs, and shake-ups in the…

Le design de la visibilité

Aussi dans: Cardon, D. (2019). Culture Numérique. SciencesPo Les Presses.

Distribution costs

Distribution costs include the need to constantly post new content, since the volume of new content is a large factor for stickiness. Distribution costs include site design, and…

Realising the potential of technology in education

Yet all too often technology initiatives have failed to deliver value for money and, crucially, failed to have a positive impact. We know that not all education settings…

Idealistic resilience

One curiosity about a cycle of disruptive fixation is that many of the people who take part in it manage to repair and maintain their idealism, at least…

[Grund]

Thus one must quite systematically inquire back into those things taken for granted which, not only for Kant but for all philosophers, all scientists, make up an unspoken…

Innovation studies

…this paper seeks to identify the core contributions to the literature on innovation, as well as the users of this literature (as reflected in citations in scholarly journals),…

Unesco and new techniques in education

The present crisis in education shows that attempts to meet the demand by linear expansion are financially illusory and pedagogically outdated. In the years to come the human…

Bill Callahan

Where is the theory?

Critics often characterise the study of educational technology as under-theorised. To test this assertion and to determine the extent of this criticism, the present paper reports an in-depth…

Stones

AIed

Based on the combination of these models with data analytics and machine learning processes, Pearson’s proposed vision of AIed includes the development of intelligent tutoring systems (ITS) which…

The onlife manifesto

We believe that societies must protect, cherish and nurture humans’ attentional capabilities. This does not mean giving up searching for improvements: that shall always be useful. Rather, we…

Creativity

The creative person is one who succeeds in displacing the quest for the forbidden knowledge into permissible curiosity. Mihaly Csikszentmihalyi Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity (1st ed.). Harper Perennial.

Introduction to phenomenology

Phenomenology is best understood as a radical anti-traditional style of philosophising, which emphasises to get to the truth of matters, to describe phenomena, in the broadest sense as…

Grit

Deliberate practice, operationally defined as studying and memorizing words while alone, better predicted performance in the National Spelling Bee than being quizzed by others or reading for pleasure….

Curious rituals

Le prolétariat du clic

Si ces analyses semblent encore pertinentes, c’est parce que le capitalisme des plateformes a abondamment recours à la même vieille ruse qu’utilisaient les propriétaires manufacturiers du siècle passé:…

Poptimism

What are teachers worried about?

What are teachers worried about in students? • 84% believe that digital technologies are a growing distraction in the learning environment. More than nine of ten educators think…

Technology and metaphysics

The positivist philosophy that drives most of modern science and technology (and much of contemporary philosophy) takes “metaphysics” to be a meaningless quest for answers to unanswerable questions;…

Sleep disorders, anxiety, depression

Some of the benefits identified by researchers regarding the use of ICT are as follows (Taylor, 2012), (Shirky, 2010):  – Improves visual skills and spatial capabilities– Boosts multitasking…

Mobile learning

Mobile technologies, by virtue of being highly portable and relatively inexpensive, have enormously expanded the potential and practicability of personalized learning. […] Cumulatively, intelligent mobile devices, many of…

Blossom to enrich our cultures

In short, we are in a position to discover learning methods and experiences that are deeply engaging, and that I am going to say easier to accomplish because…

Certainty trough

One way of approaching this might be in terms of the relationships between trust in the future and different actors’ proximity to the actual scientific work. In other…

Difficult to draw clear conclusions

In reviewing the included studies, it becomes clear that educational technology is not a single homogenous intervention but a broad variety of modalities, tools, and strategies for influencing…

Universalisme

Med udbredelsen af globale sammenligninger af de nationale skole- og uddannelsespræstationer i regi af transnationale organisationer som OECD, UNESCO, IEA og EU er der opstået en art pædagogisk…

Late lessons from early warnings

There is something profoundly wrong with the way we are living today. There are corrosive pathologies of inequality all around us — be they access to a safe…

Kultiske tanker om adoption og potentiale og eksponentialitet

Multimodal potentiale

Forsøgsprojekterne viser således to forskellige muligheder for at øge elevernes faglige udbytte via brugen af teknologi: – Faglig inklusion: En række teknologier og organiseringsformer, der tillader elever, der…

Inadaptation

L’éducation, l’instruction n’ont plus aucune “gratuité”, doivent servir efficacement. Et toutes les critiques dirigées envers l’enseignement tournent toujours autour de ceci: “On apprend des quantités de choses inutiles….

Fordrer en mere åben didaktik

Lærerne må håndtere mangfoldigheden af teksttyper i deres undervisning, hvilket gør det vanskeligt at forberede sig på en måde, hvor man kan have fuldt kontrol over stoffet. Dette…

Issues/Concerns

From a lecture by Wendell Wallach at the Villanova University Charles Widger School of Law (2019): https://vums-web.villanova.edu/Mediasite/Play/398be2773c1b47d29919dbc4a72544ed1d

Déclencheurs de rêves

Les textes littéraires sont donc des déclencheurs de rêves éveillés, qui permettent de faire un retour sur, de prolonger, d’accompagner ou de préparer l’action. Loin d’être une activité…

PARIS 2017/2018

Edb-teknologi og datalære, 1972

De sidste 15 års teknologiske udvikling inden for edb kan karakteriseres som særdeles markant; det gælder såvel materiel som programmel. Det ses bl.a. af udviklingen i antallet af…

New pedagogies for deep learning

Global education stakeholders are working together in partnership to address a key education challenge: how educators can design and practice teaching and learning that leads to more successful…

Tid til at stoppe op

Vi har drevet den digitale udvikling frem i bedste mening. Vi har gjort investeringerne i en tro på fremskridtet, og vi har villet det bedste for vores børn….

Man a Machine, 1748

Man is so complicated a machine that it is impossible to get a clear idea of the machine beforehand, and hence impossible to define it. For this reason,…

Amplify/reduce

Phenomenology has become a viable approach to conducting qualitative research in education. Established and popular methods include descriptive and hermeneutic phenomenology. Based on critiques of the essentialism and…

Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique

Le numérique n’est pas un moyen pour les savants ou les apprenants : il constitue le nouveau milieu mnémotechnique du savoir sous toutes ses formes, au sein duquel…

Dark matter

Thus a crucial difficulty in anticipating futures lies in long-term shifts in structures of feeling, of thought as felt and feeling as thought. So when I argue for…

Assessment Experiences (Brazil)

These seven dimensions of results clearly show the wide potential and diversity of the impact that digital technologies may have in the school universe. Theassessment must back projects…

Impact on learning

Yet achieving any degree of confidence or certainty over a discernable ‘cause-and-effect’ relationship between technology and learning is nigh on impossible. Put simply, it has proved tremendously difficult…

Rådgivningsgruppe for digital læring

En række eksperter i teknologiens muligheder og samfundspåvirkning skal som medlemmer af en ny rådgivningsgruppe sparre med undervisningsminister Merete Riisager om en langsigtet handlingsplan for digital læring. Første…

Disruption

Silicon Valley is famous for ‘disrupting’ business models and whole industries through innovative technology: this language – of technological disruption – is also a coded way of saying…

Finger paint

Like finger paint, blocks, and beads, computers can also be used as a “material” for making things—and not just by children, but by everyone. Indeed, the computer is…

Styrker mulighed for undervisningsdifferentiering

It styrker lærerens muligheder for at undervisningsdifferentiere og giver dermed en øget mulighed i forhold til elever med særlige behov. Undersøgelser* viser, at når digitale læringsmidler bruges som…

Avant-garde and modernist magasines

Beautiful collection of avant-garde and modernist magasines at monoskop.org

Ingen ideologisk præget modstand

Hos lærerne findes ingen ’ideologisk’ præget modstand mod at integrere IKT i undervisningen. Lærernes IKT-kompetencer er dog meget forskellige. kjeld sten iversen & carsten rønn Københavns Kommune (2016)….

Video-conferencing fatigue

A friend made me aware of these two articles that try to explain reasons for the very special, and peculiar fatigue one can feel after video-conferencing. A Theory…

Triple-contingency!

There is promising evidence that digital tools can, where effectively used, build skills in interactivity and collaboration, critical thinking and leadership for secondary age learners.

In between

It is the achievement of phenomenology to have shown how subtly and variedly our consciousness in fact works, and how primitive and crude are the concepts by which…

Quatre familles d’algorithmes

Cardon, D. (2019). Culture Numérique. SciencesPo Les Presses.

Kranzbergs six laws of technology

First Law: “Technology is neither good nor bad; nor is it neutral.” Second Law: Invention is the mother of necessity. “Every technical innovation seems to require additional technical advances in order…

Unlikely

The implications from these findings suggest that we should not expect large positive (or negative) impacts from ICT investments in schools or computers at home. Schools should not…

Fuzzy semantics

In this article I have suggested that the grammatical ambiguity and logical fallacies entailed in the concept of technology are linked with a fetishistic perception of modern artefacts….

Novel and controversial proposals

One of the most fascinating yet elusive aspects of cultural change is the way certain ideals and arguments acquire an almost self-evident power at particular periods, just as…

Passivity

This disregard for ‘passivity’ is, in my view, a philosophical deficiency. In Gerd Biesta’s work, for instance, we find a recent emphasis on passivity. Biesta writes that learning…

Incuriosity

On the other hand, while this is a field that likes to talk continuously about learning, it is striking how little of substance is said on the topic….

Reticence bordering on fear

It og digitale medier er kommet for at blive

Flere dagtilbud oplever, at digitale redskaber rummer unikke muligheder i forhold til at udvikle børnenes sans for demokrati og medbestemmelse. […] Der er dermed sket en udvikling, der…

Debris of theories

Science is no more immune to conceptual error and confusion than any other forms of intellectual endeavour. The history of science is littered with the debris of theories…

Normalisant, miniaturisant, commercialisant

L’incidence de ces transformations technologiques sur le savoir semble être considérable. Il s’en trouve ou s’en trouvera affecté dans ses deux principales fonctions: la recherche et la transmission…

To know an object is to act on it

To understand the development of knowledge we must start with an idea which seems central to me – the idea of an operation. Knowledge is not a copy…

Verbal danger-signals

We shall take, then, for our first examples some utterances which can fall into no hitherto recognized grammatical category save that of ‘statement’, which are not nonsense, and…

Inscriptions

…curriculum reform programs, including reports, curriculum and pedagogical guidance, manifestoes, pamphlets, articles, and essays, as well as websites, infographics, diagrams, interactive devices, and other multimedia. These ‘inscriptions’ are…

Udbygning af edb-kapacitet, 1983

Siden 1969 har udbygningen af edb-kapacitet for forskning og videregående uddannelse i Danmark fundet sted på grundlag af principper og forslag, der blev fremlagt i betænkning nr. 523…

Forløbet bobler med potentialer

Forløbet giver kun mening i det digitale mediemiljø og kan kun gennemføres i det digitale mediemiljø. De forskellige former for praksis, angår alle det digitale, og er hertil…

Bruge teknologi kreativt og kritisk

En bedre brug af it skal også understøtte øget inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning i folkeskolen. Digitaliseringen gør det muligt at lære på…

The Digital Competence Framework 2.0

DigComp 2.0 identifies the key components of digital competence in 5 areas which can be summarised as below: Information and data literacy: To articulate information needs, to locate and…

Mød Miko

Han boltrer sig i Facebooks slaraffenland af cannabis, våben og hård porno. Artikel i Politiken, 9. November 2019

Material cultures in a lifeworld

…the third step towards a postphenomenology. It is the step away from generalizations about technologies überhaupt and a step into the examination of technologies in their particularities. It…

Potentialet i at formalisere videndelingen

Selvvirksomhed

Dannelsens første moment bliver i de grundlæggende tekster defineret ved følgende begreber: selvbestemmelse, frihed, emancipation, autonomi, myndighed, fornuft, selvvirksomhed. Dannelse forstås altså som evne til fornuftig selvbestemmelse, der…

Projekt genopLIFE truet

4. Maj. 2028: Det ambitiøse forskningsprogram “genopLIFE™” – som er internationalt førende indenfor genoplivningsteknologi – er truet efter en nylig rapport udgivet af det digitalt-etiske råd.

Two-headed hammer

Hvad er digitale læringsteknologier?

Der findes et stort udvalg af læringsteknologier med forskellige funktioner og anvendelsesmuligheder. De enkelte teknologiers muligheder og begræns-ninger gør, at én teknologi sjældent lever op til samtlige målsætninger…

No amount of technology will make a dent

I used to think that technology could help education. I’ve probably spearheaded giving away more computer equipment to schools than anybody else on the planet. But I’ve had…

Critical reflections on the benefits of ICT in education

While there are many reasons to remain optimistic about new initiatives to transform the learning process, it must be acknowledged that, first, traditional exam results and, indeed, possession…

On reflection

What this eclectic selection of passages essentially conveys is a conceptualization of reflection as a mode of thought that entails mulling over ideas that have no necessary connection…

Crude criteria

There is thus a strong methodological case for emphasizing the need to assign explicitly evaluative weights to different components of quality of life (or of well-being) and then…

Philosophical design

Abstract submitted to the “The Grammar of Things” conference in Darmstadt 2017.

Fair amount of uncertainty

It is generally believed that ICTs can empower teachers and learners and that their overall impact is positive. There is, however, little scientific evidence of the concrete contribution…

The smartness mandate

The demo is a form of temporal management that through its practices and discourses evacuates the historical and contextual specificity of individual catastrophes and evades ever having to…

Well-established potential

Mobile devices are often banned from schools and other centres of education, despite considerable and, in many instances, well-established potential to enhance learning. Such bans project a view…

Digitalisering kan bidrage til øget kvalitet

– Nitten ud af tyve lærere i undersøgelsen mener, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til, at skolen udfordrer alle elever, så…

Imagineering

Self-driving cars are five years away, and will be for the foreseeable future

Inclusive AI Resources

A list compiled by the CITRIS Policy Lab at CITRIS and the Banatao Institute, UC Berkeley.

Anvendelse af digitale læremidler effektmåling

Det skal her nævnes, at der særligt er tre vigtige forbehold, som analysens resultater skal ses i lyset af: 1: Der måles på oplevet effekt, ikke reel effekt….

Media literacy or media addiction?

As more and more new technologies get introduced into educational institutions at an earlier age, today’s research efforts indeed fail to meet a number of sound research criteria:…

Music industry as potential model

New this year to the NMC Horizon Project and to the list of top challenges facing Scandinavian education is the focus on how schools can learn from the…

Acting on the belief

The meaningful question isn’t whether these technologies work as advertised. It’s whether someone believes that they do, and acts on that belief. Adam Greenfield Quoted in Selwyn, N….

Klasseværelset som eksperimentarium

Nye teknologier deler en række grundlæggende fællestræk med teknologi, der ikke fungerer. […] Ved nærmere eftertanke indser man dog let, at selve potentialet for en teknologi kan være…

Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning

How does the effectiveness of online learning compare with that of face to-face instruction? Looking only at the 27 Category 1 effects that compared a purely online condition…

Hidden strategies

By making an implicit demarcation between the two concepts (your) ‘data’ and (collected) ‘information’ Google can disguise the presence of a business model for online marketing and, at…

Edu-business

This chapter moves on from where the last left off. Here we look again into the world of multinational edu-business and begin to explore the buying and selling…

We suggest blended learning etc

We suggest setting up a nationwide workforce plan in which expected needs are broken down in detail and expected necessary skills forecast. In Denmark, the public debate indicates…

7 undesirable consequences of algorithms

Counterserendipity Hyperfocus Self-amplifying cascades Skill erosion Perverse feedback Date deluge Monoculture Tenner, E. (2018). The Efficiency Paradox. Alfred A. Knopf

We must ask of technology

…whether it 1. Promotes justice2. Restores reciprocity3. Confers divisible or indivisible benefits4. Favours people over machines5. Whether its strategy maximises gains og minimises disaster6. Whether conservation is favoured…

Les Weblogs

Les Weblogs, Jesper Balslev & Jens Winther. Compétences Micro (2004)

Self-propelling choice

On the one hand we encounter the idea that technological development goes forward virtually of it’s own inertia, resists any limitation, and has the character of a self-propelling,…

Digital Labor

Digital labor designates value-adding activities performed by humans on Internet platforms. As a field of study, it focuses on circumstances where employer–employee relationships and modes of remuneration are…

Three common myths about digital ICT in education

Myth 1: Providing schools with ICT is enough to improve education There is little evidence to sustain that investments in digital technologies have significant returns in teachers transforming…

Low oedipal energy

Incapable of renewal or overcoming, the stupid subject has low oedipal energy: he has held onto the ideas, the relics and dogmas transmitted in his youth by his…

Dannelse i et digitaliseret samfund

Der er stort samfundsmæssigt fokus på de såkaldte STEM uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics), og en fortsat udvikling af det digitale samfund sættes ofte lig med fokuserede…

Posthumanists etc

Goodhart’s law

Goodhart’s law is an adage named after economist Charles Goodhart, which has been phrased by Marilyn Strathern as “When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.”[1]One way…

Assembly lines for the spirit

Contrary to the expectations of the Italian autonomist theorists—who foresaw the coming of emancipatory futuristic feudalism, with its cognitive workers reclaiming the means of production while watching capitalists…

Heideggerian AI

“The best model of the world is the world itself.” rodney Brooks (quoted by hubert l. dreyfus) Dreyfus, H. L. (2013). Why Heideggerian AI Failed and How Fixing…

Digital Literacy

Recalling key tenets of theoretical debates about the term, I traced a gradual expansion of the concept’s range of address from reading and writing skills via communication in…

IT i Folkeskolen

It skal være et fremherskende pædagogisk værktøj i den danske folkeskole, og eleverne skal bruge computeren som et personligt redskab, hvor de kan lære med de værktøjer, de…

It cannot play the piano

Well, of course I am not my brain – for my brain is certainly not married, not a psychiatrist, and it has no children. Even worse, it does…

20 years of EdTech

…edtech has frequently failed to address the social impact of advocating for or implementing a technology beyond the higher education sector. MOOCs, learning analytics, AI, social media—the widespread…

Cinema

What our brain wants

We are right to assert that the formation of each identity is a kind of resilience, in other words, a kind of contradictory construction, a synthesis of memory…

Agnotology

The literature that discusses this feature of public discourse travels under the rubric of agnotology. It is not the study of ignorance and doubt under all their manifestations,…

Institutionel futurisme

Ledelens hidtidige monopoler på viden og koordlnation forsvinder. IT-instrumenter kan give den almindeIige
medarbejder lige så stor indsigt – hvls ledelsen vel at mærke
drager de organlsatoriske konsekvenser af informationssamfundet .

Computational thinking

Computational thinking has triumphed because it has first seduced us with its power, then befuddled us with its complexity, and finally settled into our cortexes as self-evident. Its…

Digitalisering løser ikke sektorens problemer

Lærere og elever yder en kæmpe indsats for at få tingene til at lykkes så godt som muligt med nødundervisning og gradvis genåbning af skolerne. Meget er lykkedes…

Læser ligegodt sammen eller alene om computer

Internationalt og i Sverige ser vi en positiv sammenhæng mellem skolelederens vurdering af, at digital ressourcemangel Ingen indflydelse har på undervisningen og elevernes onlinelæsescore. Derimod klarer eleverne i…

Implementering af digitale læringsplatforme

Folkeskolen er i gang med en digital omstilling, hvor der i stigende grad anvendes digitale løsninger. I forlængelse af folkeskolereformen har KL og staten indgået en aftale om…

Les trois écritures

Plus rien n’est signe, tout est signal. Plus rien n’est chose, tout est état. Plus rien n’est esprit, tout est communication. Par moments, quand la vie n’est pas…

Controversial impact

How should policy-makers decide whether computer education will achieve the particular objectives they have in mind? This study reviews a number of analyses that have already been done…