Hos lærerne findes ingen ’ideologisk’ præget modstand mod at integrere IKT i undervisningen. Lærernes IKT-kompetencer er dog meget forskellige.

kjeld sten iversen & carsten rønn
Københavns-Kommunes-skoler

Københavns Kommune (2016). Evaluering af IKT-indsatsen i Københavns Kommunes skoler. Fundet på Yumpu.