Tag: 2016

Pædagogisk merværdi

VISION: Infrastruktur og udstyr giver pædagogisk merværdi. Det skal bl.a være muligt at lære på anderledes og smartere måder Den digitale skole 2016-2020 – Digitaliseringsstrategi. Vejle Kommune (2016)

Restriction as low-cost policy

We find that student performance in high stakes exams significantly increases post ban, by about 0.07 standard deviations on average. These increases in performance are driven by the lowest-achieving…

Blik på undervisning

Et centralt mål for demonstrationsskoleprojekterne var at bidrage til en omlægning af undervisningen i en mere elevaktiv, undersøgende og samarbejdende retning. I de kvantitative undersøgelser har vi undersøgt…

Privat lykketræf

Den aktuelle didaktiske adfærd tjener ikke sjældent til at holde eleverne i ånde i undervisningen. Alt for ofte bliver de forkælet med aflastning i stedet for at blive…

Udnytte potentialerne indenfor pædagogisk it

Vi har en ambition om, at STIL spiller en central rolle i at udvikle morgendagens læring. STIL skal levere input til ministeriets indsatsområder, når det kommer til den…

We suggest blended learning etc

We suggest setting up a nationwide workforce plan in which expected needs are broken down in detail and expected necessary skills forecast. In Denmark, the public debate indicates…

Hidden strategies

By making an implicit demarcation between the two concepts (your) ‘data’ and (collected) ‘information’ Google can disguise the presence of a business model for online marketing and, at…

Difficult to draw clear conclusions

In reviewing the included studies, it becomes clear that educational technology is not a single homogenous intervention but a broad variety of modalities, tools, and strategies for influencing…

Assessment Experiences (Brazil)

These seven dimensions of results clearly show the wide potential and diversity of the impact that digital technologies may have in the school universe. Theassessment must back projects…

Vigtige MOOC-erfaringer

Hvad er de vigtigste erfaringer efter otte år med MOOCs? I takt med at mange videregående uddannelsesinstitutioner og platforme haropsamlet erfaringer med at udvikle og udbyde MOOCs, er…

Ingen ideologisk præget modstand

Hos lærerne findes ingen ’ideologisk’ præget modstand mod at integrere IKT i undervisningen. Lærernes IKT-kompetencer er dog meget forskellige. kjeld sten iversen & carsten rønn Københavns Kommune (2016)….

Demonstrationsskole-forsøgene

Projekterne viser samtidig en umiddelbart overraskende sammenhæng mellem læreres negative holdning til it og innovativ undervisning. En lærer, som er skeptisk over for it, underviser mere innovativt end…

Implementering af digitale læringsplatforme

Folkeskolen er i gang med en digital omstilling, hvor der i stigende grad anvendes digitale løsninger. I forlængelse af folkeskolereformen har KL og staten indgået en aftale om…

Delrapport 1 (EMU)

Lærerne oplevede især, at platformen medførte en standardiseret tilgang til undervisning, fordi den var designet ud fra best practice-eksempler. Snarere end at understøtte professionel frihed og dømmekraft oplevede…

The Digital Competence Framework 2.0

DigComp 2.0 identifies the key components of digital competence in 5 areas which can be summarised as below: Information and data literacy: To articulate information needs, to locate and…

Startled animals

I repeatedly noticed how hard it was for me to observe absence-in-class during group work: As soon as I left my position at the back of the classroom…

Dark matter

Thus a crucial difficulty in anticipating futures lies in long-term shifts in structures of feeling, of thought as felt and feeling as thought. So when I argue for…

Unlikely

The implications from these findings suggest that we should not expect large positive (or negative) impacts from ICT investments in schools or computers at home. Schools should not…

Posthumanists etc

Selvvirksomhed

Dannelsens første moment bliver i de grundlæggende tekster defineret ved følgende begreber: selvbestemmelse, frihed, emancipation, autonomi, myndighed, fornuft, selvvirksomhed. Dannelse forstås altså som evne til fornuftig selvbestemmelse, der…

Pris de vitesse

Dans la disruption, aucune élaboration de tels dispositifs n’est plus possible: tout au contraire, la barbarie propre a l’absence d’époque consiste à toujours prendre de vitesse tels dispositifs,…

Misunderstanding toll

I have learned, from a now forty-plus-year history of published books, that if one accepts the title of ‘phenomenologist’ prices have to be paid, as previously noted. These…

Two-headed hammer