Et centralt mål for demonstrationsskoleprojekterne var at bidrage til en omlægning af undervisningen i en mere elevaktiv, undersøgende og samarbejdende retning. I de kvantitative undersøgelser har vi undersøgt en sådan udvikling fra en række perspektiver: I surveys spørger vi de deltagende lærere og elever om hvordan de vil karakterisere undervisningen og i elevproduktindsamlingen kan vi identificere træk ved elevernes arbejdsformer.

Jeppe bundsgaard og thomas Illum hansen

Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen. BLIK PÅ UNDERVISNING. Rapport om observationsstudier af undervisning gennemført i demonstrationsskoleforsøgene. Læremiddel.dk (2016).