Hvor mange midler har den danske stat og kommuner brugt på digitalisering af skole, dagtilbud og uddannelser (og på initiativer til IT-pædagogisk oprustning)? Herunder, foreløbige bud:

– I 1995 ”IT-samfundet år 2000 (den såkaldt Dybkjær-rapport): storstilede planer for uddannelse (og for store dele af det offentlige Danmark).  Økonomisk ramme: ukendt.        
– 1998-2000 iværksættes en to-årig digital plan der består af otte punkter (den såkaldte otte-punkt-plan), hvor IT-anvendelse i skolen udgør en signifikant del. Økonomisk ramme: ukendt.
– 2001-2004: ITMF-projektet afvikles (IT medier og folkeskolen – ramme: 340 millioner kroner)
– 2000-2006 Det pædagogiske IT-kørekort søsættes: 50.000 lærere i folkeskolen får udstedt det (ramme: 110 millioner kroner)
– 2011-2017 Projektet ”Styrket anvendelse af IT i folkeskolen” (ramme: 500 millioner kroner)
– 2011-2014 Sikre adgang til digitale værktøjer (ramme: 1.5 milliard kroner stat/kommune
– 2015 “I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2015 blev det fx besluttet at flytte 130 millioner kr. fra kvalitetsudviklingsmidlerne på området til en strategisk prioritering af digitalisering af undervisningen” kilde
– i 2018 nævner en Deloitte-rapport at ungdomsuddannelserne har brugt 30-60 millioner kroner på digitale læremidler
– 2021 Kapacitetsopbygningen? (ramme: x millioner kroner)

Derudover finansierer kommunerne selv en lang række aktiviteter. I 2018 brugte Køge Kommune 15.9 millioner kroner på drift, hardware og digitale læremidler. Samme år afsatte Aalborg kommune 15 millioner kroner til IT i undervisningen. Aarhus kommune valgte i 2019 at afsætte 56 millioner kroner til køb af chromebooks. I 2020 købte Fredericia kommune Chromebooks for 4.2. millioner kroner. Silkeborg kommune afsatte i 2020 18.6 millioner kroner til IT, inventar og materiel (s. 226).

Men hvad har de andre kommunale budgetter været, og hvordan har udviklingen været over tid?