1. At etablere et nationalt forsknings- og videnscenter om teknologiforståelse. Videncenteret skal fremsynet koble praksisudvikling, følgeforskning og anvendt forskning i et forskningsfelt med internationalt format. Centret skal sikre et ligeværdigt samspil mellem universiteter og professionshøjskoler gennem fælles styring, kombinationsansættelser, fælles ph.D-forløb etc.
  2. At udvikle teknologiforståelse som faglighed og fagdidaktik med progression gennem hele uddannelsessystemet.
  3. At udvikle undervisningstilbud på professionshøjskoler og universiteter, som er kompetencegivende til at lærere og undervisere kan undervise i teknologiforståelse enten som selvstændigt fag eller integreret i andre fag.
  4. At efteruddanne og kompetenceudvikle eksisterende lærere og undervisere i et nødvendigt omfang, så de har tilegnet sig faglige og didaktiske kompetencer til at undervise i teknologiforståelse som selvstændigt fag eller integreret i andre fag.
  5. At forskningsunderstøtte udvikling af læremidler om teknologiforståelse gennem hele uddannelsessystemet.
  6. At udvikle metoder, praksisser og procedurer for evaluering og test, som kan anvendes af lærere til at understøtte det pædagogiske arbejde med teknologiforståelseskompetencer.

Med denne hensigtserklæring bekræfter aktørerne behovet for en langsigtet kapacitetsopbygning omkring teknologiforståelse og anerkender opgavens ambition omfang over en 10-årig periode. Derudover bekræfter aktørerne, at de vil arbejde for at skabe fælles løsninger for de seks ovenstående målsætninger.

Danske universiteter og Danske Professionshøjskoler

Kapacitetsopbygning omkring teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem. Hensigtserklæring. Danske universiteter og Danske professionshøjskoler (2020)

Relateret: Gap-analyse af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser