Vi skal gentænke vigtigheden af den fysiske kontekst for at skabe den bedst mulige læringsoplevelse. Vi skal endvidere gentænke det fælles sociale liv på de højere læringsanstalter som et supplement. De to ting skaber et dedikeret læringsmiljø med klare grænser fra det personlige liv. De gør det også lettere for de studerende at fokusere opmærksomheden, at engagere sig og absorbere viden samt dele ideer og skabe meningsfulde netværk. Her er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne bliver mere opmærksomme på risici forbundet med informations overload, manglende restitution samt udvikling af usunde digitale vaner hos de studerende i omgangen med digitale produkter.

TECHDK KOmmissionEN

TechDK Kommissionen – Analyse: Uddannelse og tech. DJØF (2020)