Tag: 2017

Den store distraktion

Hvis vi skal kvalificere tænkningen om det digitale, tror jeg, det ville give mening at slippe panikken over toget, der snart kører (det har det snart gjort i…

Hovedperson i egen læring

Malmö högskola gør brug af et digitalt system, der målretter information til de enkelte studerende, og har derfor meget lidt fælles information på hjemmeside og intranet. Eksempelvis er…

Creative resistance

…social and emotional capabilities and creativity stand out as most resistant to machine-based competition. Bjarne Corydon et al. Corydon, B., Staun, J., Bughin, J., Andersen, J. R., Lüneburg,…

Lærer de at vente på tur

En pædagog fortæller i denne sammenhæng, hvordan hun bruger en tablet i mindre børnegrupper, hvor børnene er sammen om en pædagogisk aktivitet, fx med fokus på genkendelse af…

The shortcomings of educators

Neoliberal commentators place primary blame on the shortcomings of educators [9]. They emphasize that teachers have relatively high rates of absenteeism [10], often fail to cover their curriculum over the…

Potentialer i forhold til læring

Anvendelse af it og digitale læremidler har en lang række potentialer i forhold til at understøtte elevernes læring. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på de barrierer,…

Amplify/reduce

Phenomenology has become a viable approach to conducting qualitative research in education. Established and popular methods include descriptive and hermeneutic phenomenology. Based on critiques of the essentialism and…

Digital Labor

Digital labor designates value-adding activities performed by humans on Internet platforms. As a field of study, it focuses on circumstances where employer–employee relationships and modes of remuneration are…

Selling tech to teachers: education trade shows as policy events

Digital technology is an expanding area of education policy. There is growing interest, therefore, in how networks of corporate and state policy actors implicit in the formation of…

Rådgivningsgruppe for digital læring

En række eksperter i teknologiens muligheder og samfundspåvirkning skal som medlemmer af en ny rådgivningsgruppe sparre med undervisningsminister Merete Riisager om en langsigtet handlingsplan for digital læring. Første…

Fuck Nuance

When faced with a problem that is hard to solve, or a line of thinking that requires us to commit to some defeasible claim, or a logical dilemma…

Kultiske tanker om adoption og potentiale og eksponentialitet

Novel and controversial proposals

One of the most fascinating yet elusive aspects of cultural change is the way certain ideals and arguments acquire an almost self-evident power at particular periods, just as…

Nyslået skilling

Det sande og det falske hører til en bestemt slags tanker, der har ry for at være ubevægelige og ejendommelige væsener: det ene pist, det andet pist – isoleret, fastforankret og uden forbindelse med det andet. Hertil er nu at sige, at sandheden ikke er en nyslået skilling, man bare giver ud eller kasserer ind. Der gives ikke noget falsk, så lidt som der gives noget ondt.

24 spørgsmål til professoren

The stuff of bits

A spreadsheet organizes and displays data items. there is no inherent reason that these should be aligned on a grid. A database doesn’t employ a grid, nor does…

The knowledge we have lost in information

It is important to understand how this refracted the very notion of radical ignorance as a natural state of being for humankind in the later political economy of…

Les trois écritures

Plus rien n’est signe, tout est signal. Plus rien n’est chose, tout est état. Plus rien n’est esprit, tout est communication. Par moments, quand la vie n’est pas…

The Rhythm of the Infosphere

The fragmentation and acceleration of the flow of info-stimulation, the multitasking effect and the competitive pressure that is tied to the ability to follow the rhythm of the…

Philosophical design

Abstract submitted to the “The Grammar of Things” conference in Darmstadt 2017.

Logic of Digital Utopianism

Utopias consider a given situation in the light of possible alternatives; as a result, observed reality first is subjected to an explicit or implicit critique and secondly depicted…

Des nouveaux objets

La “vision” algorithmique ne décrit rien mais fait apparaître des corrélations prédictives – reliant entre eux des données recueillies dans des contextes temporellement hétérogènes. Ces corrélations rendent appréhendable…

Universalisme

Med udbredelsen af globale sammenligninger af de nationale skole- og uddannelsespræstationer i regi af transnationale organisationer som OECD, UNESCO, IEA og EU er der opstået en art pædagogisk…

AIed

Based on the combination of these models with data analytics and machine learning processes, Pearson’s proposed vision of AIed includes the development of intelligent tutoring systems (ITS) which…

Apollo 11

Man taler tit om, hvordan nutidens smartphones er millioner af gange kraftigere end de computere der blev brugt på Apollo 11-missionen og dens månelanding. For nogen er det beviset på hvor meget fremskridt vi har gjort de seneste 48 år. Men det kan også tolkes som et vidnesbyrd om hvor lidt computerkraft der egentlig er brug for, for at nå vores højeste mål.

The smartness mandate

The demo is a form of temporal management that through its practices and discourses evacuates the historical and contextual specificity of individual catastrophes and evades ever having to…

Idealistic resilience

One curiosity about a cycle of disruptive fixation is that many of the people who take part in it manage to repair and maintain their idealism, at least…

PARIS 2017/2018