Anvendelse af it og digitale læremidler har en lang række potentialer i forhold til at understøtte elevernes læring. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på de barrierer, der også kan være ved anvendelsen af it og digitale læremidler. For at potentialerne kan udnyttes, og barriererne mindskes, må ledelsen og lærerne på gymnasierne have bedre viden om, hvordan it og digitale læremidler kan indføres og anvendes succesfuldt i undervisningen, så det har værdi for elevernes læring. 

eva
It-og-digital-dannelse-i-gymnasiet-en-erfaringsopsamling

Danmarks evalueringsinstitut. (2017). It og digital dannelse i gymnasiet.