It styrker lærerens muligheder for at undervisningsdifferentiere og giver dermed en øget mulighed i forhold til elever med særlige behov. Undersøgelser* viser, at når digitale læringsmidler bruges som kompenserende og substituerende hjælpemidler i forhold til elever med særlige behov, kan det øge elevernes faglige udbytte af undervisningen og styrke deres motivation. Derudover peger undersøgelser på, at it ud over den faglige inklusion også har en direkte socialt inkluderende effekt.

* ”Evaluering af kommuners og skolers forsøg med it-støttede undervisningsformer for elever med særlige behov” (2011)

Danmarks Lærerforening
it-i-undervisningen-notat

Danmarks Lærerforening. Bilag til kredsudsendelse Nr. 018/2012.