Category: General

Fuck chatGPT – m Svend Brinkmann

Nu kan man spørge en chatbot, der virker til at være mindst ligeså klog som os selv, og få svar på det meste. I et utal af medier…

Qvortrup forholder sig stadig ikke til substansen

Replik til et indlæg af Lars Qvortrup i Altinget den 18. oktober 2023. Vi linker til mange flere forskningsartikler og bøger på https://techogtrivsel.dk/index.php/forskning/ – hvis de giver anledning…

Analogiseringsstyrelsen

Analogiseringsstyrelsen blev etableret i 2018 som en satirisk, men også dybt seriøst ment ’modinstitution’ til Digitaliseringsstyrelsen (Finansministeriets apparat til at gøre Danmark digitalt). I denne bog kan du…

Datas potentiale

Potentialet i data fremhæves ofte i den offentlige debat om data i dag. Men hvad vil det egentlig sige, at noget har potentiale? Med inspiration fra litteratur i…

Kontinuerligt springende opmærksomhed

I dag ophæver elektroniske skriftteknologier afstand og isolation: Vi kan kommunikere overalt og altid, simultant og globalt, vi kan bære teknologien på kroppen og opkoble den til sanserne…

There are no two cultures

When you go to a conference or a talk on humanities and technology, you always hear people quoting C.P. Snow’s thesis that in modern society there has been…

Zombie-like, into a digital welfare dystopia

A bit off-topic (digitization of the welfare state), but an interesting choice of words, considering the type of publication: The digital welfare state is either already a reality…

Chaperone in the iPhone

Paper presented at a master class with Evan Selinger at the university of Roskilde in 2019. For the last four decades, political institutions have made a dramatic push…

Digitale læremidlers rolle i folkeskolereformen

It har et stort potentiale i forhold til mange af de proces- og strukturelementer, der kendetegner god undervisning og samarbejde herom, fx portefølje,videndeling, målstyring, evaluering og en tydelig…

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne

Undersøgelsen af læremidlerne og deres anvendelse i udvalgte klasser peger på en række potentialer, som der i praksis åbnes mere eller mindre for på skolerne ved den aktuelle…

Cybernetic pedagogy?

I’m pretty happy to have gotten this website up and running. It has become a cognitive prosthetic of great value to me – first of all because I…

Kritik af den digitale fornuft

April 2018 Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digitaliseringen af vores samfund, som den har udfoldet sig i de seneste årtier især inden for uddannelsesområdet. Bogen…