It har et stort potentiale i forhold til mange af de proces- og strukturelementer, der kendetegner god undervisning og samarbejde herom, fx portefølje,
videndeling, målstyring, evaluering og en tydelig strukturering af aktiviteter. Derfor synes det oplagt at bruge it til at strukturere teamsamarbejdet og skabe digitale koblingspunkter mellem forskellige typer af medarbejdere (lærere, vejledere og pædagoger), undervisning (understøttende og fagopdelt) og kontekst (fx skole, ungdoms- og musikskole, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder).

[…]

Problemet er imidlertid, at man ikke kan slutte fra, hvad man kan i teorien, til hvad man gør i praksis. Der er ikke en simpel kausal sammenhæng mellem teknologisk potentiale og didaktisk aktualisering. Det bekræftes af flere internationale metastudier og -analyser, der peger på kontekstens betydning for effekten af it i undervisningen (Hattie 2009: 220 f., Tulodziecki 2010: 81 ff.).

Thomas Illum Hansen

Hansen, Thomas Illum (2013). Digitale læremidlers rolle i folkeskolereformen. august 2012.