Afhængigheden af sociale medier og smartphones bliver ofte diskuteret som om det er et problem der er situeret hos den enkelte.

Men det er nok mere præcist at diskutere afhængighed som systemisk fænomen. Det er i mange tilfælde ikke muligt for den enkelte at fravælge sociale medier og smartphones. De personlige og/eller karrieremæssige omkostninger er for store.

Ligesom det heller er ikke interessant om en person der bor i et landområde, lader sig styre af sin reptilhjerne, eller er drevet af FOMO i sit valg af bil, sålænge hun ikke kan komme på arbejde uden.

Det er mere interessant at analysere afhængigheden på det systemiske niveau, end på det individuelle.