Category: Social Media

From fake news to junk news

The creation of a standardised market for online publics and its expansion to the long tail of the Web; the quantification of engagement through metrics of clicking and…

Strøtanke om afhængighed

Afhængigheden af sociale medier og smartphones bliver ofte diskuteret som om det er et problem der er situeret hos den enkelte. Men det er nok mere præcist at…

Not born to read

Let’s begin with a deceptively simple fact that has inspired my work on the reading brain over the last decade and move from there: human beings were never…

Børn og iPads

Debatten om børn og iPads raser. For at prøve at forstå den, har jeg lavet oversigten nedenfor. Den er ufuldstændig, men det er altså på to-do listen at…

Behind the Screen

At this point in our conversation, Melinda’s partner dipped back into the darkened living room in which we were meeting and chimed in with her own summation, based…

Le design de la visibilité

Aussi dans: Cardon, D. (2019). Culture Numérique. SciencesPo Les Presses.