Undersøgelsen af læremidlerne og deres anvendelse i udvalgte klasser peger på en række potentialer, som der i praksis åbnes mere eller mindre for på skolerne ved den aktuelle brug. Der tegner sig et billede af, at både elever og lærere ved yderligere arbejde med ITiF-læremidlerne i endnu højere grad vil kunne nyde godt af de ressourcer og forslag til aktiviteter, som læremidlerne rummer. De al-lerede tilstedeværende muligheder kan bl.a. fremmes ved, at lærerne bliver mere fortrolige med læremidlerne og får gjort sig flere erfaringer. Undersøgelsen udpeger ikke negative pædagogiske effekter ved anvendelsen af de digitale læremidler. Elever og lærere er enige om, at læremidlerne byder på nye muligheder, og alle vil gerne arbejde mere med læremidlerne.

bjarne købmand petersen m.fl.

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne. En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Læremiddel.dk (2010).