De interviewede respondenter peger på, hvor vigtigt det er i den tidlige fase, at de ansatte har mulighed for at arbejde med og afprøve de teknologier, de rent faktisk skal anvende i praksis. Det handler ikke kun om teknologitilegnelse, men også om, at medarbejderne gennem på-jobbet-læring tæt koblet til de opgaver, de løser, er med til at forme deres arbejdsprocesser og professionelle identitet. Den tætte kobling mellem den virksomhedsinterne på-jobbet-læring og den formelt tilrettelagte efter og videreuddannelse stiller nye krav til VEU-udbyderne om organisering, pædagogik og brancheindsigt. Inden for rammerne af den hollandske teknologipagt har man udviklet partnerskabsmodeller mellem udbydere og virksomheder for at understøtte en større grad af specialisering og en tættere kobling mellem virksomhedernes udviklings- og innovationsaktiviteter og efteruddannelse af medarbejdere. I USA ser man flere eksempler på, at ikke mindst community colleges indgår samarbejder med teknologileverandører for derigennem at kunne løfte kvaliteten af den teknologiske infrastruktur på institutionerne og kunne fungere som hands-on-democentre, hvor især mindre virksomheder kan få lejlighed til at afprøve og eksperimentere med nogle af de nye teknologier. Andre læringsmodeller, der kobler forretnings- og organisationsudvikling gennem digitale teknologier med læring, er fx Fraunhofer Institut i Tyskland. De har implementeret et Futures of Work-center, hvor virksomheder og andre kan deltage i hands-on-workshops, udviklingsforløb m.m. Her får de i en faciliteret proces lejlighed til at afprøve teknologier i praksis og undersøge, hvad det har af implikationer for arbejdsindhold og tilrettelæggelse. Wiens tekniske universitet har udviklet en model for efteruddannelse af teams i relation til digitalisering. Den bygger på, at et tværfagligt team får præsenteret en konkret problemstilling i form af et scenarie, som de skal forsøge at få greb om og løse med digital teknologi. Samtidig med, at en gruppe arbejder med teknologien, tager de også stilling til forhold som fysisk opstilling og organisering af teamets arbejde, brugergrænseflader, samarbejde m.m. (Erol, et al., 2016).

Hanne Shapiro M.Fl.
siri_rapport_digitalisering_job_kompentencer

Shapiro, H. (2018). Digitalisering, Job – og Kompetencer. Retrieved from https://ida.dk/sites/default/files/siri_rapport_digitalisering_job_kompentencer.pdf