It skal være et fremherskende pædagogisk værktøj i den danske folkeskole, og eleverne skal bruge computeren som et personligt redskab, hvor de kan lære med de værktøjer, de selv og lærerne har valgt for at nå målene.

[…]

Regeringen har som mål:
• at it effektivt understøtter den enkelte elevs muligheder
for et højt fagligt udbytte af undervisningen
• at anvendelse af it så tidligt som muligt bliver en
naturlig del af elevernes hverdag
• at børn og unge opnår de bedste betingelser i forhold
til at begå sig i et samfund, hvor it indtager en stadig
større rolle på stadig flere områder.

[…]

Skal it’s potentiale udnyttes optimalt på de yngste klassetrin, så elever og lærere oplever fri adgang til udstyret, er det hensigtsmæssigt, at computerne befinder sig i elevernes nærområder. F.eks. i klasserummene eller i tilstødende arealer, så eleverne ubesværet kan gå til og fra maskinerne efter behov.

2003-It-i-folkeskolen-en-investering-i-viden-og-velfaerd

IT i folkeskolen. Regeringen og undervisningsministeriet, uddannelsesstyrelsen (2003).