Lærerne oplevede især, at platformen medførte en standardiseret tilgang til undervisning, fordi den var designet ud fra best practice-eksempler. Snarere end at understøtte professionel frihed og dømmekraft oplevede lærerne, at det primære formål med platformen var at standardisere (Selwyn, 2011, 477). Flere lærere oplevede desuden, at platformen hovedsageligt producerede data om, hvad der sker, i stedet for at understøtte selve læringsprocessen.

De afprøvede design i dette projekt giver kun i meget begrænset omfang indblik i, hvilken betydning læringsplatformene har for elevernes læring. I den forbindelse peger reviewets resultater ikke entydigt på, at brug af læringsplatforme alene har positiv effekt på elevers læringsudbytte […]

ANDREAS TAMBORG M.FL.

Tamborg, A., Bjerre, A., Albrechtsen, T., & Birch, L. (2017). Delrapport 1 : International forskningslitteratur om anvendelsen af digitale læringsplatforme – et systematisk review, 1–17. Retrieved from https://emu3.emu.dk/modul/delrapport-1-international-forskningslitteratur-om-anvendelsen-af-digitale-læringsplatforme

GSK-it-og-teknologi-læringsplatforme-Delrapport-1