Potentialet i data fremhæves ofte i den offentlige debat om data i dag. Men hvad vil det egentlig sige, at noget har potentiale? Med inspiration fra litteratur i antropologi og STS (Helmreich 2014; Jensen 2014; Jensen & Morita 2016; Svendsen 2011; Taussig, Hoyer & Helmreich 2013) vii min fremtidige forskning fokusere på spørgsmål som: I hvilke sammenhænge artikuleres behovet for data, og hvordan påvirkes dataindsamling og bearbejdning gennem ideen om potentialet? Hvad er forholdet mellem potentialitet og datas effekter i konkrete sammenhænge? Hvad tæller som infrastruktur i en situation, hvor data forstås ud fra deres potentiale? Hvordan kan samfundsforskningen byde ind med indsigter om datas potentialitet uden at skulle afvente materialiseringen af de virkeligheder, der er under opbygning? Hvilke artikuleringer af potentialitet rejser vi selv omkring mulighederne i vores egne data?

Brit Ross Winthereik

INFRASTRUKTURER OG DATAARBEJDE

Etnografiske studier af sundheds-IT, udviklingsbistand, vedvarende energi og datacentre. Professortiltrædelsesforelæsning, den 21. marts 2018