Det starter med vores børn og unge. Ligesom de lærer at læse og regne, skal de også tidligt i livet opbygge digitale kompetencer og forståelse for digital teknologi. Samtidig skal de lære at forholde sig kritisk og konstruktivt til de digitale teknologier, der fylder stadig mere i vores samfund. Det er derfor regeringens ambition, at teknologi som led i en mere praktisk skole bliver en del af folkeskolens undervisning, så vores børn og unge bliver
rustet til fremtiden.

[…]

Teknologi i folkeskolen kalder på et stærkt forsknings-, videns og undervisningsmiljø, der kan indfri potentialet for at børn, unge m.fl. i fremtiden vil være langt bedre rustet i en digital verden. Konkret afsættes midler til videreudvikling af den nye faglighed, kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling af undervisere på læreruddannelsen og lignende.

Regeringen

Danmarks Digitaliseringsstrategi – sammen om den digitale udvikling. Regeringen (2022)

danmarks-digitaliseringsstrategi-sammen-om-den-digitale-udvikling_web

Relateret: Visioner og anbefalinger