Replik til et indlæg af Lars Qvortrup i Altinget den 18. oktober 2023.

  • Ang. en fejl i en kildehenvisning: Vi står ved, at der var en fejl i en kildehenvisning – den sørgede vi for blev rettet.
  • Ang. UNESCO-rapporten: Vi nævner slet ikke UNESCO-rapporten i den kronik der er udgangspunkt for debatten, og forstår ikke hvorfor den fylder så meget i Qvortrups replik, i forhold til dem vi rent faktisk omtaler. Men vigtige dele af UNESCO-rapporten der er tale om, forholder sig kritisk til børns brug af mobiler i undervisning. Substansen i UNESCO-kritikken forholder Qvortrup sig ikke til, selvom den er relevant for debattens tema.
  • Ang. VIVE rapporten: vi har ikke hævdet at VIVE siger at der er en direkte forbindelse. Men det er alarmerende at så mange i undersøgelsen viser koncentrationsbesvær. I lyset af megen andet forskning om skærmenes distraherende effekter og deres effekter på koncentration er det nærliggende at have blik for den forbindelse. Det er uansvarligt at affeje problemet bare fordi VIVE ikke laver det link.
  • Ang. monopol: Vi hævder ikke at have monopol på noget som helst, det er Qvortrups tolkning. Vi ser bare ikke at Qvortrup forholder sig til den forskning der handler om digitaliseringens negative effekter på trivsel og læring.
  • Ang. om skærme i sig selv er skadelige: Det er en abstrakt diskussion at skærme potentielt kan bruges til opbyggelige formål. Så længe at skærmbrug i praksis – og i det omfang – er knyttet til brug af medier der underminerer børns trivsel og læring, bør skærmbrug begrænses. Hvis Qvortrup har forskning der peger på at skærme understøtter læring og trivsel – i modsætning til den forskning vi henviser til – må han gerne lede os i retning af den. Hvis han har løsningsmodeller til hvordan skærme kan udnytte de gode effekter og inddæmme de negative, ville det også være velkommen viden.
  • Ang. forbud: Lærere og voksne skal tage ansvar for at skabe de bedste rammer for børn og unge – også ved hjælp af forbud når det giver mening. Vi lader det heller ikke være til forhandling om man må ryge i klasselokalerne fx.
  • Ang. videnskabens rolle: Der er vi helt enige. Derfor ville det være rart hvis Qvortrup forholdt sig til substansen: validiteten og gyldigheden af den forskning der peger på negative effekter.
  • Ang. forskning og den offentlige mening: Forskning skal ikke vurderes ud fra om den er i trit med den offentlige mening, det har vi aldrig sagt. Det, vi efterlyser, er, at forskningen forholder sig til de problemer, som mennesker oplever, og undersøger mulige praktiske løsninger.

Vi linker til mange flere forskningsartikler og bøger på https://techogtrivsel.dk/index.php/forskning/ – hvis de giver anledning til andre fortolkninger end at der er klar forskningsmæssig belæg for at regulere børns skærmbrug, hører vi selvfølgelig meget gerne om dem.