Tag: trivsel

Kronik: Eksperter – Der er klart forskningsmæssigt belæg for at begrænse børns skærmbrug

Der er en stor mængde forskning, som påviser negative sammenhænge mellem digitale medier, trivsel og læring. I denne kronik vil vi præsentere centrale dele, som stammer fra en…

Qvortrup forholder sig stadig ikke til substansen

Replik til et indlæg af Lars Qvortrup i Altinget den 18. oktober 2023. Vi linker til mange flere forskningsartikler og bøger på https://techogtrivsel.dk/index.php/forskning/ – hvis de giver anledning…

Potentiale for at udnytte muligheder bedre

Undersøgelsen viser eksempler på, at der er sket en markant udvikling af skolernes digitalt didaktiske beredskab. Det gælder fx den digitale kapacitet forstået som digitale platforme og læremidler…