Ekspertgruppen vurderer at der er et stort, uudnyttet potentiale i at anvende videndelingssystemerne ud over det administrative og organisatoriske niveau.

[…]

Her vurderer ekspertgruppen at der er et stort potentiale i lokal og praksisnær kompetenceudvikling og i at skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt lærerne og forankrer kompetenceudviklingen i de eksisterende organisatoriske rammer, fx i skolernes teamstruktur.

[…]

Ekspertgruppen vurderer desuden at de interaktive tavler har potentiale til at være en undervisnings- og læringsressource for både elever og lærere.

[…]

Ekspertgruppen vurderer at der er et stort uudnyttet potentiale i at anvende videndelingssystemerne til at dele viden ud over det administrative og organisatoriske niveau.

[…]

Ekspertgruppen vurderer desuden at der er et stort potentiale i lokal og praksisnær kompetenceudvikling.

[…]

It giver mulighed for let adgang til materiale på flere niveauer og for at understøtte at eleverne kan arbejde på forskellige måder, men det kræver dog stadig forberedelse fra lærerne at udfolde it’s potentiale for undervisningsdifferentiering.

[…]

Flere skoler og kommuner peger fx på at programmer der understøtter syntetisk tale, har et potentiale i forhold til den almene læse- og skriveundervisning i indskolingen. Fx kan elever der er uoplagte og trætte, have glæde af at få læst en tekst højt samtidig med at de kan se teksten, og elever kan øve sig på og lege med udtale af ord ved at lytte til den syntetiske tale.

[…]

Ekspertgruppen vurderer desuden at de interaktive tavler har potentiale til at være en undervisnings- og læringsressource for både elever og lærere.

[…]

Flere bemærker at der er et uudnyttet potentiale i at anvende videndelingssystemerne med et mere pædagogisk fagligt udbytte.

[…]

Andre lærere beskriver desuden potentialet i at udveksle materialer på tværs i kommunen i et fælles net ”hvor man kan kommunikere med/formidle
til alle lærere i kommunen. Dette er meget nyt og således ikke en naturlig del af praksis”.

[…]

Der eksisterer derfor et stort uudnyttet potentiale i videndelingssystemerne som skolerne i dag ikke har realiseret.

[…]

Flere af lærerne er bevidste om at de ikke anvender videndelingssystemerne nok i forhold til eleverne, og de vurderer at der er potentiale for større og bedre brug.

[…]

Mange lærere og skoleledelser er dog opmærksomme på at det er nødvendigt at alle anvender systemet som aftalt for at udnytte videndelingssystemernes potentiale til at understøtte effektiv og fleksibel kommunikation og samarbejde.

[…]

Som det fremgår af de to foregående kapitler, er der uudnyttede potentialer i forhold til anvendelsen af it i undervisningen og til at understøtte videndeling og kommunikation i skolen.

[… ]

Praksisnær kompetenceudvikling er vanskelig, men har et stort potentiale.

[…]

Flere lærere og skoleledelser fremhæver at der er et stort potentiale i at lærerne bliver bedre til at dele deres erfaringer med at anvende it i undervisningen og dermed udnytter en meget praksisnær og fleksibel metode for kompetenceudvikling.

[…]

Flere af lærerne, skolernes ledelse og kommunerne peger på potentialet i at formalisere videndelingen mellem lærerne.

[…]

Flere lærere, skoleledelser og kommuner peger på potentialerne i at udnytte skolernes eksisterende teamstrukturer til erfaringsudveksling og rådgivning.

[…]

Dermed burde der være potentiale for at få løst mange af de tekniske problemer som er beskrevet i det foregående afsnit.

(mine markeringer)

Danmarks evalueringsinstitut
It-i-skolen-rapport-2009

Danmarks Evalueringsinstitut. It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver (2009)