Der findes et stort udvalg af læringsteknologier med forskellige funktioner og anvendelsesmuligheder. De enkelte teknologiers muligheder og begrænsninger gør, at én teknologi sjældent lever op til samtlige målsætninger i institutionens strategi. Læringsteknologier bør derfor ses som byggeklodser, der er fleksible i den måde de anvendes  og kombineres på – og valget af teknologi skal tage afsæt i eksisterende læringsmål og den didaktiske tilgang.

Følgende afsnit introducerer en række af de læringsteknologier, der kan indgå som byggeklodser i en målrettet strategi. Byggeklodserne giver mulighed for at kombinere forskellige teknologier på forskellige niveauer på institutionen. På den måde kan en strategisk indsats bestå af et grundlæggende fundament af nogle fælles udvalgte digitale byggeklodser, som undervisere kan tilpasse til specifikke læringsmål. Strategisk tilpasning til enkelte fag kan således ske ved at udvælge og anvende specifikke funktioner i de eksisterende klodser eller ved at tilføje nye klodser til den grundlæggende strategi.

Dea
dea_-_styrk_uddannelseskvaliteten_gennem_digitale_laeringsteknologier

Styrk uddannelseskvaliteten gennem digitale læringsteknologier. Dea (2015).