Forsøgsprojekterne viser således to forskellige muligheder for at øge elevernes faglige udbytte via brugen af teknologi:

– Faglig inklusion: En række teknologier og organiseringsformer, der tillader elever, der af den ene eller den anden grund er i faglige vanskeligheder, at deltage i undervisning alene eller sammen med deres kammerater. Dette potentiale kan som inklusionsmekanisme identificeres med, at it kan virke kompenserende, substituerende og transformerende på elever med særlige behov eller andre udsatte elever.
– Flere mediers betydning for elevernes læring: Anvendelsen af teknologier, der åbner for flere medier, øger elevernes muligheder for læring i forbindelse med den faglige undervisning. Dette potentiale kan identificeres med begrebet om multimodalitet.

Schultz og DPU
1057815

Evaluering af kommuners og skolers forsøg med it-støttede undervisningsformer for elever med særlige behov. (2011).