En pædagog fortæller i denne sammenhæng, hvordan hun bruger en tablet i mindre børnegrupper, hvor børnene er sammen om en pædagogisk aktivitet, fx med fokus på genkendelse af dyrene på bondegården. Når børnene er sammen i aktiviteten, lærer de at vente på tur, ligesom de i fællesskab kan få øjnene op for hinandens forskellige kompetencer.

Implement

KL / Implement. (2017). Anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud.

afrapportering-om-undersoegelse-af-anvendelse-af-digitale-redskaber-i-dagtilbud