En række eksperter i teknologiens muligheder og samfundspåvirkning skal som medlemmer af en ny rådgivningsgruppe sparre med undervisningsminister Merete Riisager om en langsigtet handlingsplan for digital læring. Første opgave bliver at give input til målene for et nyt valgfag om teknologiforståelse, som kommuner på forsøgsbasis vil kunne udbyde.

Når det gælder brug af it i skolen, ønsker undervisningsminister Merete Riisager at udnytte teknologiens muligheder, der hvor det giver mening i forhold til at gøre børn og unge dygtigere og klogere. På den baggrund nedsætter ministeren nu en rådgivningsgruppe, som skal sparre med hende i forhold til indhold og udførelse af en ny handlingsplan for digital læring. Målene med handlingsplanen er at udvikle Danmarks styrkeposition i forhold til anvendelse af it i undervisningen og styrke danske børn, unge og voksnes digitale kompetencer på alle uddannelsesniveauer. Gruppen består af repræsentanter fra erhvervslivet og forskere med stærke kompetencer inden for teknologiudvikling, big data og læring. Fælles for gruppens medlemmer er, at de med forskellige vinkler har indsigt i behovene for digitale kompetencer i samfundet i den nære og lidt fjernere fremtid.

Undervisningsministeren-nedsætter-rådgi…g-Børne-og-Undervisningsministeriet

Fakta

Rådgivningsgruppen består af 15 personligt udpegede medlemmer:

 • Asger Alstrup Palm, Managing Partner, Area9 Innovation, CTO Area9 Group
 • Tashia Vera Dam, VP Product, Lix Technologies
 • Anders Hvid, CEO og medstifter af Dare disrupt
 • Tim Frank Andersen, Partner og bestyrelsesformand, In2media
 • Esben Østergaard, CTO, Universal Robots i Odense
 • Sara Naseri, forsker ved Stanford University School of Medicine
 • Helle Rootzén, Professor i læringsteknologi og digitalisering på DTU Compute og leder af learnT – Centre for Digital Learning Technology
 • Ole Sejer Iversen, Professor ved Informationsvidenskab, Aarhus Universitet
 • Stephen Alstrup, Professor ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet
 • Mikala Hansbøl, Ph.d., docent og faglig leder af FoU-miljøet Digitale læringsressourcer, Metropol
 • Jesper Balslev, Lektor på Københavns Erhvervsakademi, ph.d. stipendiat ved RUC
 • Trond Ingebretsen, Direktør, Senter for IKT i Utdanningen, Norge
 • Stefan Plenge, CEO, nemlig.com
 • Mikkel Marfeldt, Director of Research Partnerships, Labster
 • Lis Zacho, lærer og matematikvejleder, Lindevangskolen Frederiksberg

Skrivegruppen for valgfaget med arbejdstitlen ”Teknologiforståelse” består af:

 • Michael Caspersen, Udviklingschef ved It-vest og grundlægger af Center for Computational Thinking på Aarhus Universitet (formand for skrivegruppen)
 • Eva Petropouleas Christensen, CFU-konsulent i digitalisering, programmering og robotteknologi, UC Sjælland (pr. 1.8.2017 Professionshøjskolen Absalon)
 • John Klesner, pædagogisk konsulent i Favrskov kommune, formand for IT-vejlederforeningen
 • Maria Damlund, lærer på Sct. Jørgens Skole, Roskilde

Begge grupper sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet.

Kilde: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/folke/2017/mar/170330-undervisningsministeren-nedsaetter-raadgivningsgruppe-for-digital-laering