Til trods for at både undervisere og studerende har gjort sig positive erfaringer med online undervisning, opleves der fortsat en række kommunikative, sociale og praktiske begrænsninger i det online undervisningsformat, som har betydning for undervisningens kvalitet. Disse omfatter bl.a.:

• At det er udfordrende for underviserne at aflæse de studerendes reaktioner og kollektive engagement, vurdere deres læringsudbytte og tilpasse undervisningen løbende.
• At der sker et tab af fællesskabsfølelse og samhørighed, når undervisningen ikke foregår fysisk på universitetet.
• At det virtuelle format ikke giver de samme muligheder for at gennemføre praksisbaseret undervisning (fx laboratorie- eller klinikundervisning). Den praksisbaserede undervisning er i foråret 2020 typisk blevet skåret ned, aflyst eller flyttet til efteråret.

Rambøll

Undersøgelse af online undervisning og eksamen. Aarhus Universitet (2020)