Eleverne er presset, hvad angår deres sociale trivsel. Knap halvdelen siger, at de ikke føler sig glade. Næsten alle (92%) savner deres venner og kammerater og næsten lige så mange savner fritidsaktiviteterne. Godt 70% savner undervisningen, mens 60% savner at være sammen med lærerne. De savner kort sagt hverdagen med venner, fritidsaktiviteter og skolegang. Alligevel føler kun et mindretal på en femtedel sig ensomme. Måske skyldes det, at eleverne har mere tid sammen med familien, og at de føler, at de hygger sig med familien.

Ane Qvortrup, Lars Qvortrup, Karen Wistoft & Jacob Christensen

Nødundervisning under corona-krisen – et elev- og forældreperspektiv.
Samlet data-rapport. DPU (2020)