Værdier som fantasi, åndsfrihed og demokratisk dannelse har været under et vist pres gennem de seneste 15-20 år, hvor et fokus på kompetencetænkning, test, evaluering og målstyring har præget udviklingen i grundskolen. Ikke desto mindre er formålsparagraffen et fundamentalt afsæt for at forstå formålet for og relevansen af et nyt fag om teknologiforståelse, der bl.a. ”styrker elevernes forud-sætninger for at forstå, skabe og agere meningsfuldt i et samfund, hvor digitale teknologier og digitale artefakter i stigende omfang er katalysatorer for forandringer. ” 

Ole sejer iversen, Ditte Basballe, Bettina Lundsgaard Hansen, Mikkel Hjorth, KAtrine holm Kanstrup