Analyse af de studerendes svar viser, at deres oplevelse af undervisningsaktiviteterne er overvejende negative. Der er dog også en del aktiviteter, hvor der er flere studerende som synes aktiviteterne har fungeret på samme niveau eller bedre end der er studerende, som synes at de har fungeret dårligere. De studerende er mest positive i forhold til at løse opgaver selvstændigt. Lidt færre– men stadig over halvdelen af de studerende – oplever, at aktiviteterne studenterarbejde med cases og underviser giver feedback på spørgsmål eller opgaver fungerer på samme niveau eller bedre i onlineundervisningen under COVID 19-nedlukningen end før. De aktiviteter, hvor der er flere positive end negative studerende, er enten kendetegnet ved at de studerende kan arbejde alene/selvstændigt med en opgave eller ved at dialogen med underviser er planlagt (fx i relation til vejledning eller feedback). Samlet set er de studerende mest kritiske over for aktiviteter, der foregår i plenum (dvs. fælles diskussion og studenteroplæg), visning af forsøg, der ofte kræver rumlig illustration eller involverer den dynamiske 1-1 dialog med underviser, imens aktiviteter kendetegnet ved enten høj grad af selvstændighed (dvs. løser opgaver på egen hånd eller cases) eller planlagt underviserdialog vurderes mindre kritisk.

ANE Qvortrup m.fl.

Qvortrup, A. (2020). Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående ud- dannelsesinstitutioner i foråret 2020.

Relateret: Undervisning i Sengen.