Som tidligere nævnt kæmpede en del studerende med at fastholde motivation og koncentration under nedlukningen, og i det følgende udfoldes to strategier for studerendes håndtering af netop denne udfordring. I et socialkonstruktivistisk perspektiv er motivation en socialt forhandlet process, der kommer til udtryk som forskellige interesser samt kognitivt og følelsesmæssigt engagement (Sivan, 1986, s. 210). Motivation kan desuden styrkes og opstår gennem selve deltagelsen og i bevægelsen hen imod større deltagelse i praksisfællesskaber (Lave & Wenger, 1991, s. 70).  

Aske kammer, Mikkel Hvidtfeldt andersen, Rikke Gammeltoft gerwien

Andersen, M. H., Gerwien, R. G., & Kammer, A. (2020). Sammen , hver for sig : universitetsstuderendes læringsstrategier under COVID19 nedlukningen. Tidsskriftet Læring Og Medier, 23.