Omkring 43 pct. af de studerende på de videregående uddannelser følte sig enten ensomme på studiet nogle gange, ofte eller altid i efteråret 2020. Det svarer til en stigning på 8 procentpoint i forhold til 2018. Det viser spørgeskemaundersøgelsen Uddannelseszoom. Undersøgelsen viser også, at andelen af studerende, der føler sig ensomme på studiet, er steget for alle
uddannelsestyper.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Analyse: Næsten halvdelen af alle studerende føler sig ensomme. Uddannelses- og forskningsstyrelsen (2021).

Relateret: Trivsel & fællesskab – Idéer fra topmødet om unges
trivsel under COVID-19

Screenshot fra “Trivsel og fællesskab”