Deloitte har indsamlet en række nøgletal og informationer om størrelsen på markedet for digitale læremidler. Baseret på disse nøgletal estimeres det groft, at der anvendes i størrelsesordenen 30-60 mio. kr. på digitale læremidler til ungdomsuddannelserne. Ligeledes estimeres dette at udgøre omkring en fjerdedel af ungdomsuddannelsesinstitutionernes samlede budget til læremidler.

Deloitte

Analyse af markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelserne. Deloitte (2018)