Info-samfundet år 2000 (1994). Forskningsministeriet.