Vi har en ambition om, at STIL spiller en central rolle i at udvikle morgendagens læring. STIL skal levere input til ministeriets indsatsområder, når det kommer til den teknologiske udviklings betydning for undervisning og læring. Vores opgave er derfor for det første at bidrage til, at reformer samt politiske udspil og aftaler har et betydeligt digitalt element – og dermed afspejler den digitale virkelighed. For det andet skal vi mobilisere og understøtte sektoren i at følge med den teknologiske udvikling og udnytte potentialerne indenfor pædagogisk it og dataunderunderstøttet læring. For det tredje skal vi spille en væsentlig rolle i forhold til at sikre retning og styre udviklingen, hvilket kan ske via fælles standarder og infrastruktur for undervisningssektoren samt gennem love, bekendtgørelser og relevante partnerskaber i sektoren.

STIL

STIL på vej mod 2020. STIL (2016)