Hvad er de vigtigste erfaringer efter otte år med MOOCs?

I takt med at mange videregående uddannelsesinstitutioner og platforme har
opsamlet erfaringer med at udvikle og udbyde MOOCs, er der blevet publiceret en række forskellige artikler og bøger om MOOCs. Erfaringerne er selvsagt forskellige, alt efter hvad man undersøger, men lektor Lone Guldbrandt Tønnesen har formidlet et bud på de ti vigtigste:

1: Investeringen betaler sig, da der produceres genbrugeligt indhold.
2: De erfarne studerende udgør et stort potentiale, som bør anvendes.
3: Onlineundervisning bør inddeles i kortere perioder.
4: Man kan ikke kopiere traditionel undervisning til onlineundervisning.
5: Det kræver en ekstra indsats at få fat i studerende med lavere indkomster.
6: MOOCs-formatet er særligt rentabelt i erhvervsfaglige miljøer.
7: Den opsamlede statistik er uvurderlig til forbedringer af MOOCs.
8: En bæredygtig betalingsmodel vil komme på et tidspunkt.
9: Betaling for ID-verificeringer hæver gennemførelsesraterne.
10: MOOCs er et fantastisk supplement til traditionelle kurser.

Lone Guldbrandt Tønnesen
Moocs

Danmarks akkrediteringsinstitution (2016). Moocs – Kvalitet og perspektiver.