VISION: Infrastruktur og udstyr giver pædagogisk merværdi. Det skal bl.a være muligt at lære på anderledes og smartere måder

Den digitale skole 2016-2020 – Digitaliseringsstrategi. Vejle Kommune (2016)

vejle