Der blev spurgt til formålet med at lægge indhold på Facebook, og om det var for, at forældre kan understøtte deres børns læring. Claus Berg svarede, at de sociale medier bruges i forhold til de primære målgrupper, som er lærere, pædagogisk personale, og kommunale konsulenter. Formålet med brug af Facebook er at få sat en dialog igang.

Referat-af-mode-i-digitaliseringspanel