Folkeskolen er i gang med en digital omstilling, hvor der i stigende grad anvendes digitale løsninger. I forlængelse af folkeskolereformen har KL og staten indgået en aftale om et brugerportalsinitiativ, som skal sikre elever, forældre, lærere og skoleledere en samlet digital adgang til lokale it-systemer. Det overordnede formål med Bruger-portalsinitiativet er at sikre, at folkeskolen får etableret tidssvarende digitale læringsplatforme, som kan under-støtte folkeskolens kerneopgave og målene i folkeskole-formen. 

eva
Implementering-af-digitale-laeringsplatforme

Implementering af digitale læringsplatforme – De første erfaringer. EVA (2016)