Teknologiforståelse er en integreret del af alle uddannelser gennem hele livet, helt fra børnehave og til voksenuddannelse. På den måde har vi beredt alle danskere på muligheder og faldgruber i anvendelsen af ny teknologi.

Tigerrådet

Fra Museskridt til Tigerspring. Mennesket i centrum – i balance med
planeten, økonomien og teknologien. Tigerrådets vision for Danmark 2042. Tigerrrådet (2022).

tigerradets-rapport