Generelt er de studerende ikke så opmærksomme på læringspotentialet ved quizzer, og de fleste har ikke oplevet quizzer italesat på den måde før. Nogle betragter dog quizzer, der er udarbejdet af underviseren, som en indsigt i, hvad underviseren forventer, at man skal kunne. Andre mener, at det primært er underviseren selv, der kan bruge quizresultaterne til at justere på undervisningen.

Christina Søgaard Jensen, Mads Hedelund, Charlotte Lundager Mortensen & Ulla Haahr (red.)

Vi ses på skærmen – en undersøgelse af studerendes perspektiver på online undervisning. Erhvervsakademi Aarhus, 2021. Forsknings- og innovationspublikation #20.