De positive biologiske, psykologiske og sociale effekter af stærke fysiske fællesskaber er veldokumenterede, men i et digitaliseret Danmark mangler vi fælles fokus på kvaliteten og vigtigheden af fysisk samvær og fællesskab. Når “varme hænder” i hjemmeplejen eksempelvis erstattes af “kolde skærme”, er det nødvendigt at analysere eventuelle ensomhedseffekter, før tiltagene besluttes. Grundlæggende skal der således altid foretages “humaniseringsstrategier” parallelt med “digitaliseringsstrategier”, og her spiller de fysiske fællesskaber en vigtig rolle. Et stigende antal af unge og ældre føler sig ensomme, og der er behov for en fællesskabsstrategi gerne med inspiration fra England, hvor man har en ensomhedsminister i erkendelse af det voksende samfundsproblem. Strategien skal i dansk regi funderes i et partnerskab mellem nationale myndigheder, forskningsinstitutioner, kommuner samt civilsamfund og understøtte indsatsen for fysiske fællesskaber med strukturelle tiltag som lovgivning og forskning.

Trade-off: Det vil kræve en fokuseret indsats på tværs af forvaltningsområder at styrke de fysiske fællesskaber, og der skal tænkes ud af boksen i forhold til traditionelle arbejdsgange

TechDK_coronakatalog_A4_0420_web

DJØF (2020). Coronakatalog: TechDK Kommissionens anbefalinger til corona-krisen.