Der vises overordnet set små positive effekter af de digitale læremidler (bla. på læsning og skrivning), men der må tages forbehold for, at det generelt er notorisk vanskeligt at undersøge effekter af at anvende bestemte teknologier i undervisningen.

Morten tannert & Ulf Dalvad petersen

Tannert, A. M., & Berthelsen, U. D. (2020). Digitale læremidler i danskfaget.